Nuotolinio ugdymo iššūkis sutelkė bendruomenę kūrybiškumui

Rita Rimkevičiūtė,

lopšelio-darželio „Žibutė“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Druskininkų lopšelis-darželis „Žibutė“, kaip ir visos Lietuvos ugdymo įstaigos, nuo kovo 30 d. organizuoja nuotolinį ugdymą. Mokytojos kiekvieną savaitę parengia rekomenduojamas užduotis veiklai namuose pagal vaikų amžių, susitinka su jais per ZOOM video konferencijas pagal numatytą savaitės temą, iš anksto susitarus, ir, žinoma, talkinant tėveliams.

Mokytojos kiekvieną savaitę parengia rekomenduojamas užduotis veiklai namuose pagal vaikų amžių, susitinka su jais per ZOOM vaizdo konferencijas/Asmeninio archyvo nuotraukos

Vaizdo susitikimų metu mokytojos pasakoja istorijas, demonstruoja parengtą medžiagą skaidrėse, filmukuose. Mokytojos pataria, kaip ugdyti vaikų kasdienius gyvenimo įgūdžius, fizinį aktyvumą, aplinkos pažinimo, tyrinėjimo ir eksperimentavimo namų sąlygomis įgūdžius. Būdami namuose, vaikai pagal rekomendacijas žaidžia stalo žaidimus, varto ir skaito įvairias knygutes, kuria pasakojimus, daigina augalus, piešia, lipdo, šoka ir sportuoja.

Kiekvieną savaitę vis kitą vaizdo pamokėlę parengia meninio ugdymo mokytojas Linas, nufilmuotas rytinės mankštos ir fizinio aktyvumo gamtoje užduotis (žinoma, laikantis visų saugumo reikalavimų) rekomenduoja neformaliojo ugdymo (kūno kultūros) mokytoja Edita.

Socialinė pedagogė Jolita ir specialioji pedagogė Natalija taip pat rengia užduotėles vaikams, su jais susisiekia individualiai, naudodami ZOOM ar Messenger programėles.

Pedagogės bendrauja ne tik su vaikais, bet ir su jų tėveliais, be kurių geranoriškumo ir pagalbos nuotolinis ugdymas tiesiog nevyktų. Mokytojos atsižvelgia į tėvelių pastabas ir pasiūlymus, supranta jų situacijas, jos yra nuoširdžiai dėkingos už bendradarbiavimą bei sutelktumą.

Savaitės pabaigoje mokytojos apibendrina savo ir vaikų veiklas, kurdamos filmukus ar nuotraukų koliažus iš nuotraukų bei įrašų, kuriais su jomis pasidalija tėveliai.

Neliko pamirštos ir planuotos kalendorinės šventės, kurių tradicinį šventimą darželyje pakoregavo karantinas. Minint Tarptautinę vaikiškos knygos dieną, mokytoja Odeta organizavo virtualią viktoriną, kurioje dalyvavo ir savo atsakymus pateikė net 136 dalyviai. Ankstyvojo ir ikimokyklinio amžiaus grupių mokytojos vaikų Velykėlėms sukūrė vaizdo pasakas. Pačios, gamtoje „įkūniję“ atskirus personažus – Velykų bobutę, Kiškį, Gandrą ir kitus – filmuotus epizodus sudėjo į filmukus ir pateikė vaikams bei tėveliams šv. Velykų proga.

Nepamirštame ir projektinės veiklos – mokytojos ir toliau dalyvauja įvairiuose eTwvining projektuose, kuria virtualias parodas.

Pedagogai ir administracija tarpusavio bendravimui ir bendradarbiavimui, savipagalbos grupių susitikimams taip pat naudoja ZOOM, Messenger, Skype programėles. Kiekvieną savaitę aptariami įvairūs nuotolinio ugdymo aspektai. Galima pasidžiaugti, kad nuotolinio ugdymo iššūkis sutelkė bendruomenę kvalifikacijos tobulinimui, kūrybiškumui, dalijimuisi patirtimis, atrastais metodais ir priemonėmis. Todėl galima teigti, kad, glaudžiai bendradarbiaujant visai įstaigos bendruomenei, nuotolinis ikimokyklinio ugdymo procesas vyksta sėkmingai ir sklandžiai.