Meno mokykloje – metodinė diena „Mokinių gebėjimų ugdymas projektinėje veikloje“

Praėjusią savaitę Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykloje Teorinių ir vokalinių dalykų mokytojų metodinė grupė organizavo renginį „Mokinių gebėjimų ugdymas projektinėje veikloje“. Jo tikslas – pristatyti Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos respublikinio projekto „Ritmuojame ir kuriame kartu“ veiklos programą ir jos svarbą ugdymo procese bei pasidalinti gerąja profesine patirtimi.

Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos mokytojai, projekto
„Ritmuojame ir kuriame kartu“ organizatoriai, ir projekto partnerės: Vilniaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ ir Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos mokytojos Vilija Mieščionaitienė ir Inga Vagnoriūtė perskaitė pranešimus, pasidalijo praktiniais projekto metodo valdymo pavyzdžiais – kaip įvairių gebėjimų dalyvius apjungti bendrai meninei veiklai, kaip atskleisti mokinių kūrybingumą bendrojo ugdymo procese.

Organizuotos atviros pamokos-praktikumai, kurias vedė Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos mokytojai su mūsų mokyklos mokiniais, dalyvaujančiais respublikiniame projekte „Ritmuojame ir kuriame kartu“. Svarbiausias akcentas atviroje pamokoje buvo Ukrainos palaikymui kovoje už laisvę visų kartu padainuota daina „Laisvės paukštis“ ir suskanduota „Slava Ukraini!“, „Gerojam, slava!“.

Metodinės dienos metu buvo aptarti projekto vykdymo etapuose išryškėję iššūkiai ir problemų sprendimo būdai, pristatyti mokytojų išleisti leidiniai.

Džiaugiamės, kad metodinėje dienoje dalyvavo ir Druskininkų savivaldybės ugdymo įstaigų – „Atgimimo“ mokyklos, Viečiūnų progimnazijos, lopšelio-darželio „Žibutė“ muzikos mokytojai.

Svarbiausias akcentas atviroje pamokoje – Ukrainos palaikymas kovoje už laisvę ir visų kartu padainuota daina ,,Laisvės paukštis“/M. K. Čiurlionio meno mokyklos archyvo nuotrauka

Vilija Mieščionaitienė,
M. K. Čiurlionio meno mokyklos mokytoja metodininkė