Leipalingio progimnazija pradėjo sporto projektą „Sportuokime visi – maži ir dideli!“

Leipalingio progimnazija šių metų pradžioje Sporto rėmimo fondui pateikė sporto projekto „Sportuokime visi – maži ir dideli!“ paraišką sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui. Sporto rėmimo fondas jam pritarė ir skyrė finansavimą iš 2021 metų sporto rėmimo fondo lėšų (Sporto projektas Nr. SRF-SIĮ-2021-1-0505). Bendra projekto vertė – 36 430,44 Eur. Druskininkų savivaldybės Leipalingio progimnazijos Sporto projektas Nr. SRF-SIĮ-2021-1-0505 „Sportuokime visi – maži ir dideli!“ bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo, kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas, lėšomis. Druskininkų savivaldybė prie šio projekto prisideda 10 procentų. Šio projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2021-06-14-2024-06-21.

Leipalingio progimnazijos sporto projektas „Sportuokime visi – maži ir dideli!“ jau pradėtas įgyvendinti – mokiniai jau dalyvauja vasaros poilsio stovykloje/Leipalingio progimnazijos archyvo nuotrauka

Labai džiaugiamės, kad šis projektas suteiks galimybę įsigyti naujus lauko žaidimų aikštelės įrengimus patiems mažiausiems ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Liepaitė“ vaikučiams! Įrenginių vertė – 13 641,0 Eur.

Per 36 projekto įgyvendinimo mėnesius bus įvykdyta 10 sportinių veiklų, siekiant įtraukti kuo daugiau progimnazijos bendruomenės narių. Ypatingą dėmesį skirsime ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Liepaitė“ vaikams – jiems organizuosime reguliarias fizinio aktyvumo veiklas. Taip pat stiprinsime visų projekto dalyvių sveikos gyvensenos įgūdžius, mokėjimą suderinti fizinio aktyvumo, pažinimo, bendruomeniškumo kompetencijas, įtrauksime (ne mažiau 25 proc.) labiausiai socialiai pažeidžiamų progimnazijos bendruomenės narių.

Numatome, kad per 36 projekto įgyvendinimo mėnesius veiklose sudalyvaus apie 494 Leipalingio progimnazijos bendruomenės narių. Projekto poveikį dalyviams vertinsime per poveikio aspektus tikslinėms grupėms – fizinės ir emocinės sveikatos sustiprėjimą, padidėjusį fizinį aktyvumą, įsitraukimą į reguliarias fizinio aktyvumo veiklas, sveikos gyvensenos ir sportinių įgūdžių gilinimą, tobulinimą, socialinės atskirties mažinimą, kokybišką vaikų užimtumą vasaros atostogų metu.

Leipalingio progimnazijos sporto projektas „Sportuokime visi – maži ir dideli!“ jau pradėtas įgyvendinti – 30 progimnazijos mokinių ir 30 progimnazijos bendruomenės narių dalyvauja vasaros poilsio stovykloje (kitokio formato sporto pažinimas). Džiaugiamės, turėdami galimybę aktyviai fiziškai stovyklauti, stiprinti sveikos gyvensenos, sportinius įgūdžius.

Sporto rėmimo fondas 2021 metais gavo 1310 paraiškų finansavimui gauti. 2021 metų Sporto rėmimo fondo (SRF) kvietimo lėšos – 15 mln. Eur buvo paskirstytos daugiau nei 220-čiai sporto projektų, iš jų beveik 5,3 mln. Eur paskirstyti 73 sporto projektams, skirtiems veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą. Finansavimą gavę projektai bus įgyvendinami 2021-2025 m., jų tikslas – įtikinti judėjimo nauda.

Leipalingio progimnazijos informacija