Informacija tėvams dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo

Pastaruoju metu girdima nemažai klausimų dėl 2023 m. priešmokyklinio ugdymo savivaldybėje organizavimo. Druskininkų savivaldybė informuoja, kad, vadovaujantis Švietimo įstatymu, priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais iki balandžio 30 dienos jam sueina 5 metai. Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka, įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, vaikui priešmokyklinis ugdymas gali būti pradedamas teikti, kai jam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina iki rugsėjo 1 dienos. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas vėliau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne vėliau, negu vaikui tais kalendoriniais metais sueina 6 metai.

Nors teisės aktai ir numato galimybę priešmokyklinį ugdymą pradėti vaikams nuo 5 m., sprendimą priima patys tėveliai / Asociatyvi nuotrauka

Norime visus nuraminti ir informuoti, kad, nors teisės aktai ir numato galimybę priešmokyklinį ugdymą pradėti vaikams nuo 5 m., sprendimą priima patys tėveliai.

Svarbu žinoti, kad:

– nuo 2023 m, rugsėjo 1 d. priešmokyklinis ugdymas privalomas 2017 metais gimusiems vaikams;

– nuo 2018 metais iki balandžio 30 d. gimę vaikai gali lankyti priešmokyklinio ugdymo grupę/klasę tėvams pageidaujant;

– nuo 2018 m. nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 1 d. gimusiam vaikui, tėvams pageidaujant, priešmokyklinis ugdymas teikiamas  gavus Psichologinės pedagoginės tarnybos (PPT) ugdymo ir ugdymosi poreikių bei pažangos vertinimą.

Primename, kad prašymai dėl vaiko priėmimo ugdytis pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas priimami nuo balandžio 1 d. iki gegužės 30 d.

Prašymo formą galima rasti Druskininkų savivaldybės interneto svetainės skiltyje „Švietimas/sportas“ / „Priėmimas į švietimo įstaigas“ – https://druskininkusavivaldybe.lt/go.php/Svietimas798650977