INFORMACIJA DĖL RUGSĖJO 1-OSIOS ŠVENTĖS RENGINIŲ

Rugpjūčio 31 d. 18 val. Šv. Mišios
Druskininkų Švč. Mergelės Marijos
Škaplierinės bažnyčioje

Druskininkų „Ryto“ gimnazija
9 val. I-II gimnazijos klasės
gimnazijos kieme
10 val. III-IV gimnazijos klasės
gimnazijos kieme

Druskininkų „Saulės“ pagrindinė
mokykla
10 val. Priešmokyklinio ugdymo grupės ir
1-os klasės mokyklos kieme
11 val. 2-5 klasės mokyklos kieme
6-8 klasės pagal atskirai dienynuose
nurodytą laiką savo klasėse

Druskininkų „Atgimimo“ mokykla
9 val. 5-6 klasių mokiniai savo klasėse
9.30 val. priešmokyklinių ir 1 klasių
mokiniai pasitinkami kieme
(Pradinės mokyklos)
10 val. 2 klasių mokiniai pasitinkami kieme
(Pradinės mokyklos)
10 val. 7-8 klasių mokiniai savo klasėse
10.30 val. 4 klasių mokiniai pasitinkami
kieme (Didžiosios mokyklos)

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų
progimnazija
9 val. 1-4 klasių mokiniams mokyklos
kieme
10 val. 5-8 klasių mokiniams klasėse

Druskininkų savivaldybės Leipalingio
progimnazija
10 val. 1-4 klasės kieme
10 val. 5-8 klasės savo klasėse

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno
mokykla
12 val. muzikos ir choreografijos 1 klasės
mokiniams Didžiojoje salėje
13 val. dailės 1 klasės mokiniams
Didžiojoje salėje