Džiugučių džiaugsmai

Druskininkų Šv. apaštalo Baltramiejaus parapijos vaikų dienos centras „Džiugučiai“ skaičiuoja jau penktus veiklos metus. Per šį laiką „Džiugučių“ vadovės su vaikais nuveikė daug gerų darbų. „Džiugučius“ aplankė daug vaikų, vieni centrą lanko iki šiol, kiti susirado kitus užsiėmimus. Bet ir šiais metais „Džiugučių“ skaičius džiugina – jų buvo beveik 50! Tai rodo, jog „Džiugučiai“ yra gausiausiai lankomas vaikų dienos centras Druskininkų savivaldybėje, į kurį ateina ir maži 3-4 metukų vaikai, ir jau lankantieji Druskininkų mokyklas.

Žinoma, visą veiklą plėtoti būtų sunku, jeigu nebūtų rėmėjų. Pirmasis rėmėjas yra Ratnyčios šv. apaštalo Baltramiejaus parapija, po kurios skliautais renkasi būrys vaikų ir jaunimo. Per šiuos keletą pastarųjų metų dienos centras vykdė keletą projektų, kurie prisidėjo prie kasdienės „Džiugučių“ veiklos.

Labai dėkojame Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai už 2016-2018 vykdytam projektui skirtas lėšas, taip pat AČIŪ tariame Druskininkų savivaldybei, Lietuvos Katalikų Religinei Šalpai, privatiems rėmėjams ir VŠĮ „Humana People to People Baltic“ už paramą maitinimui. Šio projekto metu vaikai valgė ūkininkų užauginto sveiko maisto, mokėsi patys jo pasigaminti, serviruoti stalą ir tuo maistu dalintis.

Įgyvendinant visus kitus projektus, vaikai turiningai praleido vasarą: jiems organizuota puiki kelionė į Latviją, nepamirštama stovykla, kurią visi su ilgesiu prisimena.

O kur dar kasdieninis džiaugsmas, būnant drauge! Šešias dienas per savaitę vaikai kuria bendrystę ir mokosi vienas iš kito, dalijasi savo džiaugsmais, sunkumais ir talentais, praturtindami vienas kitą, žaidžia žaidimus, kuria įvairius rankdarbius, dalyvauja įvairiose akcijose, dviračių žygiuose, parapijos šventėse ir talkose.

Šeimyninę atmosferą Dienos centre kuria vadovės, vaikai ir savanoriai, kurie dažnai susirenka dar ir kartu praleisti laisvalaikį už Dienos centro ribų. Tai šauniausiais visų projektų pasisekimo rodiklis!

J. Pikūnas yra pasakęs: „Meilė yra ta jėga, kuri žmones jungia vienas su kitu, su aplinka, pasauliu ir Visatos Kūrėju.“ Džiaugiamės, jog tokia meilė jungia „Džiugučius“.

Kristina Kalinauskaitė, socialinė darbuotoja
„Džiugučių“ archyvo nuotraukos