Druskininkų savivaldybės pozicija: mums svarbus kiekvienas vaikas

Druskininkų savivaldybėje ypatingas dėmesys skiriamas vaikams, turintiems specialiųjų ugdymo poreikių. Specialiosios pedagoginės pagalbos paskirtis – didinti asmens, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymosi veiksmingumą. Tokią pagalbą  mūsų savivaldybėje organizuoja ir koordinuoja Druskininkų savivaldybės administracija, o ją teikia švietimo įstaigos, vykdančios formaliojo ir neformaliojo švietimo programas, pedagoginė psichologinė tarnyba, nevyriausybinės organizacijos, vaikų dienos centrai.

Daugėja specialiųjų poreikių vaikų


Druskininkų mero pavaduotojas L. Urmanavičius: „Džiaugiamės, kad tėvai turi alternatyvą, kaip specialiųjų poreikių vaikus integruoti į mokyklą ugdymui.“

Druskininkų mero pavaduotojas L. Urmanavičius: „Džiaugiamės, kad tėvai turi alternatyvą, kaip specialiųjų poreikių vaikus integruoti į mokyklą ugdymui.“

Kasmet Lietuvoje daugėja vaikų, turinčių specialiųjų poreikių. Ir daugelyje mūsų šalies savivaldybių šeimoms tikrai nelengva auginti ir lavinti kitokius vaikus. Bet pažangiose savivaldybėse vaizdas keičiasi: daugėja reikalingos infrastruktūros priemonių, pagalbos specialistų.

Štai Druskininkų švietimo įstaigose specialiųjų poreikių vaikams pagalbą teikia specialieji pedagogai, logopedai, psichologai, mokytojų padėjėjai, dalykų mokytojai, kurie sudaro  individualias ugdymo programas. O pačius pagalbos specialistus konsultuoja ir metodinę pagalbą teikia Druskininkų švietimo centro pedagoginė psichologinė tarnyba.

Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas Linas Urmanavičius džiaugiasi, kad mūsų regione infrastruktūra pritaikyta visiems vaikams, taip pat ir turintiems specialiųjų poreikių. Tarkime, Vaikų ligoninės Vaikų reabilitacijos skyriuje Druskininkų „Saulutė“ veikia „Ryto“ gimnazijos sanatorinė klasė, o „Saulės“ pagrindinėje mokykloje įrengtos specialiosios ugdymo klasės. Sąlygos ugdytis specialiųjų poreikių turintiems vaikams sudarytos ir kitose Druskininkų gydymo ir reabilitacijos įstaigose. Be to, savivaldybėje veikia dar ir 6 vaikų dienos centrai.


Druskininkų savivaldybės Švietimo skyriaus vedėja D. Brown: „Besimokantiems sudaromos galimybės pasiekti tai, ką jie gali daugiausiai pagal savo sugebėjimus.“

Druskininkų savivaldybės Švietimo skyriaus vedėja D. Brown: „Besimokantiems sudaromos galimybės pasiekti tai, ką jie gali daugiausiai pagal savo sugebėjimus.“

Kaip teigė Druskininkų savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja Diana Brown, svarbus kiekvienas vaikas. Todėl visiems besimokantiems sudaromos galimybės pasiekti tai, ką jie gali daugiausiai pagal savo sugebėjimus.

2018 m. specialiųjų poreikių vaikų skaičius, lyginant su 2017 metais, padidėjo 45 mokiniais. Šio skaičiaus didėjimą lemia efektyviai vykdomas specialiųjų poreikių, psichologinių problemų ir mokymosi sunkumų patiriančių vaikų vertinimas, ankstyva diagnostika bei bendradarbiavimas, teikiant reikalingą informacinę, ekspertinę ir konsultacinę pagalbą mokykloms, mokytojams, tėvams.

Atidaryta unikali klasė

Užtikrinant didelių specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymą, šiais mokslo metais Druskininkų „Saulės“ pagrindinėje mokykloje atidaryta dar viena specialioji klasė vaikams, turintiems autizmo spektro sutrikimų. Kartu atidarytas ir sensorinis kambarys, kuriame sukurta aplinka ir sensorinė įranga tarnauja įvairiems tikslams siekti: kai vaikui tampa sunku, prisitaikyti prie naujų iššūkių, susikaupti, padeda atsipalaiduoti ir nusiraminti. Taip pat tai – puiki priemonė ryšio su vaiku stiprinimui, socialinių įgūdžių lavinimui.

Kaip teigė specialiosios pedagogikos specialistai, tokių kambarių kitose Lietuvos mokyklose tikrai nėra, tokių yra tik specialiuose centruose.

Dviejų kambarių bloką sudaro individualiam darbui skirta patalpa su įdomiu atsiribojimo nuo aplinkos segmentu bei sensorinis kambarys.

„Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui Lina Vanagaitienė pasakojo, jog sensorinis kambarys skirtas vaikams, kad aplinkos pažinimui jie galėtų panaudoti visus pojūčius – regą, klausą, šviesą: „Atėjęs, pats vaikas gali pasirinkti šviesas pagal savo būseną. Tas pasirinkimas parodo, ką vaikas jaučia iš vidaus. Kambaryje yra daug garsų, vaikas gali pasirinkti – nuo miesto triukšmo iki visiškos ramybės. Autistai pratinami prie visokių garsų, kurie mieste juos galėtų sudirginti.“

Kambarys skirtas ne tik vaikams, turintiems autizmo sutrikimą, į jį kviečiami visi mokyklos moksleiviai. Sensorinis kambarys panaudojamas muzikos, šokių pamokoms, net kaip relaksacijos erdvė mokytojams ir mokiniams.

Šioje mokykloje netrukus pradės veikti modernus liftas, kuris sudarys galimybes vaikams, turintiems judėjimo sunkumų, lengvai judėti mokyklos patalpose.

Mero pavaduotojas L. Urmanavičius pripažino, jog tik 10 proc. Lietuvos mokyklų yra pritaikytos neįgaliesiems: „Džiaugiamės, kad keičiasi aplinka, kad tėvai turi alternatyvą, kaip specialiųjų poreikių vaikus integruoti į mokyklą ugdymui. Tėvai gali pasirinkti, į kokią klasę leisti savo vaikus. Turime keistis, padarėme vieną klasę specialiųjų poreikių vaikams, dabar po žingsnelį judėsime toliau, į priekį.“

Psichologinei tarnybai darbo netrūksta

Kaip pasakojo D. Brown, Druskininkų švietimo centre veikia pedagoginė psichologinė tarnyba, kurios tikslas – didinti specialiųjų poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių asmenų ugdymosi veiksmingumą, psichologinį atsparumą, teikiant reikalingą informacinę, ekspertinę ir konsultacinę pagalbą mokykloms ir mokytojams.

Pedagoginė psichologinė tarnyba per 2018 metus atliko 137 kompleksinius įvertinimus, suteikė 666 įvairių specialistų konsultacijas vaikams, 667 konsultacijas tėvams, 90 konsultacijų mokytojams, vadovams ir specialistams.

Jaučia nuolatinį dėmesįLaura Gardziulevičienė,
druskininkietė, auginanti neįgalų sūnų

Laura Gardziulevičienė, druskininkietė, auginanti neįgalų sūnų

Paslaugos specialiųjų poreikių turintiems vaikams Druskininkų savivaldybėje yra labai kokybiškos, modernios ir išplėtotos. Iš savo patirties galiu pasakyti, kad viskas priklauso nuo vietos savivaldos, nuo to, kiek ji atsižvelgia į kiekvieno gyventojo ar šeimos poreikius, kiek svarbus jai žmogus. Reikia drąsiai su savivaldos atstovais bendrauti, išsakyti savo poreikius. Kiek teko susidurti, Druskininkų valdžia visada maloniai bendrauja, bendradarbiauja, ieško tavo problemų sprendimo, rūpinasi šeimų gerove.

Auginame sūnų su sunkia negalia, jam devyneri, jis lanko mokyklą. Druskininkų „Saulės“ pagrindinėje mokykloje yra specialioji klasė. Mes laimingi, kad jis mokosi su kitais vaikais, kartu su visais dalyvauja šventėse, renginiuose. Toje pačioje mokykloje yra įrenginėjamas liftas, pritaikoma aplinka neįgaliems vaikams, to realiai kitose Lietuvos savivaldybėse dar nėra.

Mes jį patys vežame į mokyklą, nors mums buvo pasiūlyta transporto paslauga jį nuvežti, po pamokų specialus transportas sūnų parveža namo. Tai yra nuostabu. Jam yra priskirta mokytojo padėjėja, kuri vaiką prižiūri: pakeičia sauskelnes, pamaitina, jis gauna logopedo, specialiojo pedagogo paslaugas, mokyklose lankosi kineziterapeutas. Sūnui mokykloje tikrai gera, jis ten piešia, muzikuoja, mokosi skaičiuoti.

Jei gyventumėte kituose rajonuose, tokių sąlygų tikrai nebūtų. Daug metų gyvenome gretimame Lazdijų rajone, o prieš trejus metus atsikraustėme į Druskininkus. Tokį sprendimą priėmėme todėl, kad norėjome vaikui suteikti didesnių galimybių, kad jis gautų kokybiškas paslaugas, kurių kitur nėra, kad būtų aktyviai lavinamas. Druskininkuose yra visos sąlygos – vaikų sanatorija, kokybiškos medicininės paslaugos, puikiai veikianti pagalbos šeimai sistema. Manau, kad Druskininkų savivaldybės švietimo skyriaus darbuotojai turi puikias tradicijas padėti šeimoms, auginančioms vaikus su negalia. Čia tas noras ateina ne iš biurokratinio aparato, bet iš žmogiško santykio. Stebiesi, kaip daug gali padėti savivaldybė – sukurta pagalbos bazė, ją norima plėsti, vyksta gausybė projektų.

Tarnybos specialistai skaito paskaitas, veda seminarus, kursus, grupines konsultacijas – iš viso per 2018 metus organizuoti 26 renginiai.

Teikiama ir socialinė pedagoginė pagalba – konsultacijos/susitikimai, diagnostinis, metodinis, tarpinstitucinis darbas, prevencinė veikla, grupių vaikams ir paaugliams vedimas, vasaros stovykla. 67 renginiai – tikrai įspūdingas skaičius!

Ypatingas dėmesys skiriamas elgesio ir emocinių sutrikimų turintiems vaikams. Tuo tikslu bendradarbiaujama su VšĮ „Abos centro“ specialistais, organizuojamos grupinės ir individualios konsultacijos tėvams ir pedagogams.

Druskininkų savivaldybės lėšomis „Saulės“ pagrindinėje mokykloje buvo įrengtos unikalios patalpos vaikams, turintiems autizmo sutrikimų/Roberto Kisieliaus nuotraukos

Druskininkų  savivaldybės informacija