Druskininkų savivaldybė kviečia bendrojo ugdymo mokyklų mokinius ir jų tėvelius (globėjus, rūpintojus) rinktis neformaliojo vaikų švietimo programas

2022 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. V35-833 patvirtintos finansuojamos ir nefinansuojamos NVŠ programos. Vienam vaikui finansuojama viena pasirinkta programa. Savivaldybė prisideda 15 Eur vienam vaikui per vieną mėnesį, išskyrus prioritetines programas, kurioms įgyvendinti vienam vaikui per vieną mėnesį skiriama 20 Eur.

Prioritetinės programos: techninės kūrybos, gamtos ir ekologijos, informacinių technologijų, technologijų, medijų krypties NVŠ programos, prisidedančios prie STEAM (angl. k. Science, Technology, Engineering, Art (creative activities), Mathematics) įgyvendinimo plėtros ir 9-12 klasių mokiniams.

Du NVŠ krepšeliai skiriami NVŠ programoje dalyvaujančiam vidutinius, didelius ir labai didelius specialiuosius ugdymosi poreikius (toliau – SUP) turinčiam mokiniui, jei jo SUP nurodyti mokinių registre.