Druskininkų mokiniai ir pedagogai nuotolinio mokymo iššūkį įveikė sėkmingai

Pirmadienį, praėjus dviem savaitėms po to, kai dėl koronaviruso karantino buvo sustabdyta ugdymo įstaigų veikla, Druskininkų mokiniai vėl kibo į mokslus. Tik ne mokyklų klasėse, bet savo namuose – prie kompiuterių ir kitų mobiliųjų įrenginių.

Antrokas Lukas, padedamas mokytojos Violetos Vaitukevičienės, mokosi surasti nežinomą daliklį nuotolinės matematikos pamokos metu/Asmeninio archyvo nuotrauka

Pirmadienį prasidėjo naujas švietimo sistemos etapas – ugdymas nuotoliniu būdu. Kaip teigė savivaldybės Švietimo skyriaus vedėja Diana Brown, už tai, kad šis iššūkis buvo priimtas drąsiai, kūrybingai, ir, svarbiausia, – su didele atsakomybe, reikia padėkoti visiems Druskininkų savivaldybės mokytojams,  mokyklų vadovams bei specialistams. „Tai buvo ir tebėra intensyvaus mokymosi, aktyvios komunikacijos, kūrybiškų sprendimų ir bendruomeniškumo kūrimo etapas“, – sakė D. Brown.

Buvo priimti svarbūs sprendimai

Švietimo skyriaus vedėjos teigimu, daugiau nei dvi savaites trunkančią ir kone kiekvieną dieną besikeičiančią situaciją švietime padėjo stabilizuoti Savivaldybės ir mokyklų lygmenyse priimti svarbūs sprendimai. Nuo pat pirmos karantino dienos Savivaldybės meras kreipėsi į švietimo bendruomenę, nuramindamas visus pedagogus ir aiškiai pasakęs, kad visiems bus sudarytos sąlygos dirbti nuotoliniu būdu.

Mokytojai nuotoliniam ugdymui ramiai galėjo ruoštis namuose. Skubiai priimti ir kiti svarbūs sprendimai: dėl mokesčio už vaiko išlaikymą ikimokyklinio ugdymo įstaigose bei ugdymą Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykloje, Druskininkų sporto centre netaikymo, nemokamo maitinimo užtikrinimo socialinę paramą gaunančioms šeimoms ir kiti.

„Nors savivaldybės turi teisę spręsti dėl neprivalomo ugdymo – ikimokyklinio, meno ar sporto užsiėmimų organizavimo, Druskininkuose nuspręsta dabar tęsti šį ugdymą, taip užtikrinant ne tik nenutraukiamą vaikų lavinimą, bet ir finansines pajamas šių įstaigų darbuotojams“,– sakė Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas Linas Urmanavičius.

„Nors apie šių pokyčių rezultatą spręsti dar anksti, šiandien aišku viena – mokiniams toks mokymosi būdas yra priimtinas, sparčiai prie jo stengiasi prisitaikyti ir mokytojai. Mokyklos išbandė ne vieną informacinių technologijų įrankį, domėjosi įvairiomis nuotolinio mokymosi platformomis. Natūralu, kad ne viskas veikia iš pirmo karto, bet nuoširdžiai linkiu visiems kantrybės, ir svarbiausia – sutarimo“, – pasakojo D. Brown.

Jos teigimu, didelį darbą šiuo metu atlieka tėveliai, kurie yra mokytojų pagalbininkai, padedantys vaikams namuose. Ypatingai daug iššūkių patiriama su pradinukais.

„Pati esu mama, auginanti dvi pametinukes, joms abiem reikia pagalbos, prisijungiant prie kompiuterio, atliekant užduotis savarankiškai. Šios dvi savaitės yra bandomasis laikotarpis, tikrai jį analizuosime, aptarsime su mokyklomis, įsiklausysime ir į mokytojų, ir į tėvelių pasiūlymus, galbūt reikės atlikti kažkokius pakeitimus“, – mintimis dalijosi D. Brown.

Sąžiningai atliko namų darbus

„Ryto“ gimnazijos direktorė Egidija Vilkienė pasakojo, kad pasirengimas nuotoliniam mokymui vyko sklandžiai: mokytojai ir kiti pedagoginiai darbuotojai dalyvavo interneto seminaruose, išbandė įvairius nuotolinio mokymo įrankius, platformas, planavo veiklas, koreguodami ugdymo planus, pasirinkdami naujus komunikavimo būdus ir mokymo formas; susitarta dėl nuotolinio ugdymo proceso organizavimo tvarkos. Atlikus kompiuterinės technikos poreikio analizę, daugiau nei 40 mokinių ir mokytojų aprūpinti planšetiniais arba nešiojamais kompiuteriais.

Ypatingas dėmesys buvo skirtas abiturientams – kovo 23-27 dienomis buvo organizuotos konsultacijos, o nuo kovo 30 dienos pamokos vyksta pagal tvarkaraštį, ruošiamasi brandos egzaminams.

Kalbėdama apie techninius nuotolinio mokymo aspektus, gimnazijos direktorė sakė, kad, nors ugdymo procesas vyksta pakankamai sklandžiai, vis dėlto kai kurių trukdžių išvengti nepavyko – strigo TAMO dienynas. „Mokytojai bendrauja su mokiniais per Messenger, Zoom, Skype, Discord, Microsoft Teams. Iš anksto pateiktas detalus kiekvieno mokomojo dalyko 1-2 savaičių nuotolinio mokymo planas, kuriame nurodytos būsimų pamokų temos, užduotys, atsiskaitymo būdai ir terminai, vertinimas, leidžia mokiniams geriau orientuotis naujoje mokymo erdvėje, planuoti darbus bei savarankiško darbo laiką“, – pasakojo E. Vilkienė.

Alternatyva – Savivaldybės dovanotos Microsoft Office sistemos integravimas

„Atgimimo“ mokykloje dar praėjusią savaitę vyko bandomosios veiklos, tada buvo sėkmingai prisijungta prie Eduka klasės ir kitų platformų, vaizdo konferencijų. Dauguma mokytojų pabendravo su savo mokiniais, pasitikrino, kaip veikia šios sistemos. „Dviejų savaičių intensyvaus mokymosi, ruošimosi rezultatus aptarėme su Metodine taryba vaizdo konferencijose, administracija nuolat bendrauja įvairiomis IT priemonėmis ir tarpusavyje, ir su mokytojų grupėmis, atskirais darbuotojais, rengiami reikalingi dokumentai. Susikūrė metodinių grupių bendradarbiavimo aplinkos, klasių bendruomenių grupės. Išdalinome mokiniams mokyklos turimas IT priemones pagal klasių auklėtojų sąrašus, tęsiame toliau“, – pasakojo „Atgimimo“ mokyklos direktorė Danutė Časienė.

Mokykla karantino laiku ruošėsi ir alternatyviam variantui – Microsoft Office sistemos integravimui. Mokymai vyksta intensyviai, platforma paruošta, liko baigiamieji darbai. Smagu, kad Savivaldybės Kalėdinė dovana – Microsoft Office 365 – bus panaudota daugeliui funkcijų: bendradarbiavimui, dokumentų rengimui, pamokų organizavimui.

„Pradžia, atsižvelgiant į galimybes, gera. Kiekviena mokymosi diena atneš savų džiaugsmų ir problemų, kurias mes spręsime kartu. Būkime sveiki, nepraraskime geros nuotaikos ir optimizmo!“ – sakė D. Časienė

Užduotis iš anksto išsiuntė ir mokinių tėvams

Druskininkų „Saulės“ pagrindinėje mokykloje užduotis savaitei visi mokytojai paruošė ir išsiuntė mokiniams per TAMO dienyną dar iki kovo 30 d., todėl pirmadienį jiems nekilo problemų dėl pasijungimo. „Kai kurios mokytojos dar penktadienį surengė vaizdo konferencijas, kurių metu pasakojo, kaip dirbs nuotoliniu būdu. Manau, kad naujajam mokymosi būdui pasirengėme neblogai, o kai šis procesas įsibėgės, neturėsime jokių problemų – tik naudą“, – pasakojo „Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorė Ramutė Siliūnienė.

Įžvelgia daug teigiamų dalykų

Viečiūnų progimanzijos vadovai po dviejų savaičių intensyvaus pasiruošimo, kurio metu buvo įvertintos mokytojų ir vaikų galimybės dirbti nuotoliniu būdu, džiaugiasi sėkmingu startu. Kaip teigė progimnazijos direktorė Žaneta Krivonienė, ugdymo procese pirmomis dienomis dalyvavo visi ikimokyklinio, priešmokyklinio ir 1-8 klasių mokiniai: „Progimnazija ugdymą organizuoja, naudodama Google classroom, EDUKA mokymo platformas, TAMO ir „Mano darželis“ dienyną, EMA pratybas, vyksta vaizdo pamokos per Skype ir Zoom. Ikimokyklinio ugdymo mokytojai kuria vaizdo filmukus, siunčia užduotėles tėvams. Po pirmos dienos sulaukėme daug gerų atsiliepimų iš tėvelių, kad mokytojai puikiai pasiruošę, aiškios ir kūrybiškai originalios užduotys.“ Progimnazijos direktorės teigimu, sėkmę lemia tinkamų mokymo ir mokymosi metodų, vaizdinių priemonių ir užduočių parinkimas.

„Apibendrindami nuotolinio mokymosi privalumus, galime įžvelgti ir kitų teigiamų dalykų. Per šias dvi savaites mokytojai turėjo įveikti baimę dirbti su informacinėmis technologijomis, atsirado daug glaudesnis santykis tarp kolegų. Labai daug pagalbos ir palaikymo sulaukiame iš tėvų, todėl galime pasidžiaugti šiltais santykiais, parama“, – sakė Ž. Krivonienė.

Panašiai situaciją apibūdino ir Leipalingio progimnazijos direktorė Asta Černiauskienė: „Tokios krizinės situacijos suartina, mobilizuoja, tarsi įsijungia papildomi gebėjimai, energija. Labai dėkoju savo mokytojams, kurie aktyviai bendrauja su mokiniais, jų tėvais, čia ir dabar sprendžia iškilusias problemas.“

Džiaugėsi grįžtamuoju ryšiu

Druskininkų lopšelio-darželio „Bitutė“ direktorė Lina Bagdonavičienė nuotolinio ugdymo startą laiko sėkmingu: „Gauname daug pozityvių tėvų atsiliepimų. Naudojama Clasroom platforma yra lengvai prieinama ikimokyklinio ugdymo mokytojams, specialistams ir tėvams. Ji leidžia funkcionaliai susisteminti visą ugdomąją medžiagą, pritaikytą skirtingų gebėjimų ugdytiniams, kurie gali pakartoti įkeltas veiklas ne vieną kartą arba jas atlikti jiems tinkamu laiku. Tai – puikus įrankis ir pagalba tėvams organizuoti edukaciškai kokybišką vaikų užimtumą.“

„Bitutės“ vadovės teigimu, į nuotolinį ugdymą noriai įsitraukė su visų amžiaus tarpsnių vaikais dirbantys pedagogai, švietimo pagalbos specialistai, kūrybiškai ieškantys ugdymo proceso tobulinimo sprendimų, patys besimokantys ir išgyvenantys iššūkio laikmetį.

„Dalijamės nuotraukomis, kurias vertiname, kaip puikų grįžtamąjį ryšį iš tėvų ir ugdymo proceso organizavimą, laikantis nuostatos – ugdymas dėl vaiko. Juk dirbame darbščiau už bites!“ – juokavo L. Bagdanavičienė.

Savo komanda nuoširdžiai džiaugėsi ir lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorė Rasa Vaisietienė: „Stebiuosi kiekvieną dieną. Tikrai nespaudžiu, nereikalauju. Prašau kiekvienos auklėtojos pagal jų galimybes bendradarbiauti su tėvais ir vaikučiais. Tačiau matau, kaip gražiai jos dirba – filmuoja vaizdo pasakas, kuria žaidimus.“

Neformalus ugdymas – taip pat nuotoliniu būdu

Kūrybiškai su savo auklėtiniais dirba ir Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos mokytojai bei Druskininkų sporto centro treneriai. Rankinio trenerė D. Sukankaitė į „Lentos“ iššūkį įtraukė ne tik savo treniruojamų komandų vaikus, bet ir jų tėvus, pažįstamus. Trenerė nuolat dalijasi nuotaikingais video, taip motyvuodama visus, palaikydama gerą nuotaiką,   kurdama  geras emocijas.

Nors apie nuotolinį mokymą spręsti dar anksti, aišku viena – mokiniams toks mokymosi būdas yra priimtinas, sparčiai prie jo stengiasi prisitaikyti ir mokytojai/Asmeninio archyvo nuotraukos

Diana Brown, Švietimo skyriaus vedėja: „Jau baigiama sisteminti informacija dėl mokinių aprūpinimo kompiuteriais, tačiau dar užtruks pirkimo procedūros. Nepaisant to, žinau, kad mokyklų vadovai operatyviai sprendžia kiekvieną individualų atvejį – dabar mokiniams išdalinti mokyklų jau turimi kompiuteriai.

Tačiau nereikėtų dabar viso ugdymo proceso suvesti tik į kompiuterį. Yra daugybė būdų mokytis savarankiškai, naudojant jau turimas priemones – pratybas, vadovėlius, o taip pat – skaitant knygas. Visi švietimo ekspertai vieningai sutaria, kad knygų skaitymas – vienas svarbiausių ir efektyviausių žmogaus lavinimo būdų.

Visiems sėkmės, nuoširdi padėka. Kantrybės ir vienybės!“