Mūsų prašo tiek nedaug – likime namuose!

Mieli senjorai, mes visada norėjome sulaukti paklusnumo iš savo vaikų, anūkų ir proanūkių. Dabar atėjo laikas atsilyginti jiems tuo pačiu. Juo labiau, kad prašo jie tiek nedaug – būti namuose. Taigi, mieli senjorai, įsiklausykime, pakluskime, įrodykime, kad mes, išgyvenę karus, tremtis, badą (turiu omenyje garbaus amžiaus žmones), ištversime ir dabar, rodydami pavyzdį kitiems – LIKSIME NAMUOSE!


Zita Jančiauskienė, „Bočių“ bendrijos pirmininkė

Ties, kuriems reikia pagalbos, priimkime ją. Juk siūlosi savanoriai, kaimynai. Džiugu, kad yra laikraštis „Mano Druskininkai“, kuriame yra plačiausia informacija, kur kreiptis, kokiu numeriu skambinti, kaip elgtis vienu ar kitu atveju. Pasinaudokime tuo, džiaukimės, dėkokime, kad mumis taip rūpinamasi. O jeigu jau kam labai reikia išeiti iš namų, dėvėkite apsaugines kaukes, pirštines, laikykitės nurodytų taisyklių.

Juk mes esame sukaupę daug patirties, suprantame, kaip sunku medikams, valdžios atstovams, policijai – turime visokiais būdais juos palaikyti, remti ir jiems padėti.

Mieli „Bočių“ bendrijos nariai, nenutraukime savo veiklų, jas kūrybingai atlikime namuose. Padarykime namų darbus, kad, pailsėję, kupini sumanymų, kitais metais vėl galėtumėme prasmingai švęsti mūsų veiklos 20-metį.

Dėkoju „Kraitės“ klubo vadovei Janinai Klimienei, kuri pirmomis karantino dienomis ėmėsi siūti apsaugines kaukes ir jas dalinti tiems, kas jų neturi. Visos jos klubo narės kuria įvairiausius velykinius suvenyrus, kad, pasibaigus karantinui, juos galėtų parodyti bendruomenei. Kai kurios ruošia ir savo darbų albumus. J. Klimienės darbus galite rasti ir jos „Facebook“ paskyroje.

„Žodžio meno“ klubo nariai, vadovaujami žodžio meno meistrės Audronės Padegimaitės, ruošiasi paminėti įžymias datas, mokosi eilėraščius arba patys juos kuria.

Stropiausi rytmetinės mankštos lankytojai mankštinasi namuose. Jei kas to nedaro, tai jau darykite, netingėkite! Šokėjos, – šokite, dainininkai, – dainuokite, niūniuokite! Visi darykite savo mėgstamus darbus, tuomet ir laikas greičiau prabėgs, o kai susirinksime, turėsime kuo pasidžiaugti, nuveiktais darbais pasigirti.

O dabar kiek smagesnis mano „namų darbas“. Kartoju daiktavardžių linksniavimą:

Kas labiausiai turi bijotis koronoviruso? SENJORAI

Ko nenorime susitikti parduotuvėse? SENJORŲ

Kam labiausiai reikalinga pagalba į namus? SENJORAMS

dažniausiai per visus informacijos kanalus ragina pasilikti namuose? SENJORUS

Kuo norėtų pasitikėti, džiaugtis jų paklusnumu Druskininkų savivaldybės bendruomenė? SENJORAIS

Kame sukaupta didžiausia gyvenimo patirtis, kuria dar ilgai norėtų dalintis jų vaikai? SENJORUOSE

O, SENJORAI, – būkime namuose, dirbkime gerus darbus ir ilsėkimės.

Jei kam labai liūdna ir norite pabendrauti, skambinkite tel. 8 618 38292

Su artėjančiomis šv. Velykomis! Stiprybės ir kantrybės Savivaldybės vadovams, medikams, savanoriams, visiems, kurie daro viską, kad visi druskininkiečiai sulauktų dar daugybės šv. Velykų!

Zita Jančiauskienė, „Bočių“ bendrijos pirmininkė