Daugiausia į Druskininkus atvykusių ukrainiečių mokosi Viečiūnų progimnazijoje

Praėjusių metų pradžioje, prasidėjus karo veiksmams Ukrainoje, į Druskininkus atvyko 600 ukrainiečių, iš kurių beveik 200 buvo mokyklinio amžiaus vaikai. Praėjusiais mokslo metais jiems buvo įsteigtos specialios klasės, ugdymas organizuojamas M. K. Čiurlionio meno mokyklos patalpose. Mokiniai sportavo Druskininkų sporto centre, maitinimas organizuotas Druskininkų „Atgimimo“ mokykloje. Po pamokų mokiniai iš Ukrainos kartu su druskininkiečiais mokiniais lankė neformalaus ugdymo užsiėmimus ar prailgintas dienos grupes.

Gausus ukrainiečių mokinių būrys labai pagyvino Viečiūnų progimnazijos bendruomenės gyvenimą / Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Šiais mokslo metais, skatinant kuo intensyvesnį integracijos procesą, ukrainiečiai mokosi visose Druskininkų savivaldybės mokyklose: jaunesni – arčiau gyvenamosios vietos, vyresni vyksta į Viečiūnų progimnaziją, nes ten buvo mažesnis mokinių skaičius klasėse.

Progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Inga Cololo informavo, kad mokykla priėmė net 45 ukrainiečius: 14 – į pradines klases, o į 5-8 klases – net 31 vaiką. Daugiausia ukrainiečių mokinių yra 8-oje klasėje.

Siekiant kuo greičiau ukrainiečius išmokyti lietuvių kalbos, jiems skiriamos 2 papildomos savaitinės lietuvių kalbos pamokos. Šie mokiniai visus dalykus mokosi lietuvių kalba, tačiau ugdymo turinys taikomas labai lanksčiai, jį diferencijuojant, parenkant tinkamą tempą, tam tikruose dalykuose klasės skiriamos į atskiras grupes – lietuvių ir ukrainiečių.

I. Cololo džiaugiasi, kad toks gausus užsieniečių mokinių būrys labai pagyvino progimnazijos bendruomenės gyvenimą: „Mūsų lietuvaičiams tai puiki proga susipažinti su kitos šalies kultūra, kalba, bendravimo ypatumais. Manome, kad ukrainiečiams suteikėme puikias sąlygas integruotis į ugdymo procesą. Smagu, kad su dauguma atvykusiųjų jau galime susikalbėti lietuviškai. Vaikai noriai dalyvauja ne tik pamokinėje veikloje, bet ir progimnazijos bei savivaldybės organizuojamuose renginiuose, įvairiose edukacijose.“

Myroslava Tertychna ir Marharyta Hanziuk, 8 klasės mokinės: „Lietuvoje mes mokomės jau šešis mėnesius. Mokymasis ir buvimas tarp lietuvių pagerino mūsų lietuvių kalbos žinias. Iš pradžių dėl kalbos barjero kolektyve jautėmės nedrąsiai. Tačiau daugelis greitai susiradome draugų ir dabar su jais bendraujame lietuviškai, tapo lengviau mokytis. Didžiausius sunkumus sukelia ukrainietiškų ir lietuviškų mokymosi programų skirtumai, nes daugelis iš mūsų mokomės Ukrainos mokyklose nuotoliniu būdu. Bet mokytojai labai padeda. Gyvenimas kitoje šalyje mums suteikė daug iššūkių ir naudingos patirties. Labai laukiame ir tikimės kuo greičiau sugrįžti namo.“