Centre „Dainava“ – inovatyvios psichologinės reabilitacijos paslaugos

Viešoji įstaiga Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras „Dainava“ kartu su sveikatos priežiūros institucija „Gardino universitetine klinika“ ir Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Medicinos centru įgyvendina Projektą „Inovatyvi psichologinė reabilitacija“. Projektas (Nr. ENI-LLB-1-05) finansuojamas Lietuvos-Latvijos-Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos (1.1 prioritetas „Gerinti socialinių ir kitų paslaugų prieinamumą pažeidžiamoms grupėms“) lėšomis. Bendra projekto vertė – 949 492,46 Eur. Projekto įgyvendinimo pradžia – 2019 m. balandžio 25 d. Projekto įgyvendinimo laikotarpis –24 mėnesiai.

Projekto tikslas – sustiprinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą tarp institucijų, siekiant padidinti socialinių ir kitų paslaugų prieinamumą įvairioms grupėms – pareigūnams, buvusiems pareigūnams, vyresniems žmonėms. Įvykdžius projektą, bus pagerintos sąlygos pacientams visose projekte dalyvaujančiose institucijose, regione pagerės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas ir bus pristatytos naujos socialinės paslaugos.

Statutinė valstybės tarnyba pasižymi profesine rizika, pasireiškiančia psichologine įtampa, kasdieniais aukšto lygmens streso protrūkiais, padidintu fiziniu krūviu, darbu naktimis (pamainomis), kenksmingomis ir pavojingomis sąlygomis. Pareigūnams dėl jų tarnybos specifikos tenka didelis psichologinis krūvis. Pareigūnų kasdienis stresas paprastai yra susijęs su konkrečiais įvykiais. Beveik visada neigiamas emocijas jiems sukelia tam tikri įvykiai, nelaimės. Be to, svarbi ir visuomenės nuomonė – dažnai pareigūnai nevertinami, o jų pačių lūkesčiai nebūna patenkinami. Pareigūnas, dažnai patiriantis stresą, vis sunkiau geba jį įveikti. Tokiu būdu mažėja organizmo atsparumas – galima susirgti raumenų spazmų, kraujagyslių ir širdies ligomis, depresija, gali sutrikti miegas, atsirasti nerimas, baimė, išsekimas, emocinio perdegimo sindromas, galima imti piktnaudžiauti alkoholiu, narkotikais, pradėti vartoti raminamuosius vaistus, dėl to galima ir nuotaikų kaita, gali atsirasti motyvacijos, orientacijos bei suvokimo sutrikimai. Dėl tokių pasekmių kenčia pats žmogus, kolegos, šeima, blogėja ir gyvenimo kokybė. Ypatingai didelės rizikos grupėje atsiduria iš tarnybos jau pasitraukę pareigūnai.

Pareigūnai dažnai patiria ir potrauminio streso sindromą, o jo pasekme dažnai tampa ir savižudybė. Problemos, kylančios darbe, parsineštos į namus, sukelia dar didesnę įtampą. Dažnai patys žmonės nesupranta, kad patyrė potrauminį stresą, o kolegos ar šeimos nariai nesupranta, kas vyksta. Dėl to pablogėja santykiai su šeimos nariais bei kolegomis.

Dėl šių aplinkybių pareigūnams turi būti užtikrinta reikiama psichologinių paslaugų teikimo apimtis, kuri padėtų išlaikyti reikiamą pareigūnų sveikatos būklę ir psichologinį tinkamumą statutinei tarnybai. Tinkamai tarnauti gali tik visapusiškai sveikas pareigūnas. Todėl labai svarbu stiprinti pareigūno psichologinį pasirengimą statutinei tarnybai. Kaip viena iš priemonių pareigūnų psichoemocinei sveikatai stiprinti yra šio Projekto ribose teikiamos psichologinės reabilitacijos ir psichologinio konsultavimo paslaugos.

Dar 2019 m. pabaigoje centre „Dainava“ surengti partnerių organizacijų medicinos personalo specializuoti tęstiniai mokymai „Emocinės, psichologinės paramos teikimas statutiniams pareigūnams“. Šių mokymų pagrindu parengta psichologinio konsultavimo metodika, pagal kurią teikiamos psichologinės konsultacijos paslaugos statutiniams pareigūnams, buvusiems pareigūnams. Tokios paslaugos yra teikiamos visose Projekto partnerių organizacijose. Projekto įgyvendinimo metu numatoma suteikti psichologines konsultacijas 400 pareigūnų.

Tuo tikslu centre „Dainava“ remontuojamos patalpos, įrenginėjamas psichoterapijos kabinetas, įsigyjama reikalinga medicininė įranga.

Centro „Dainava“ informacija

Užsakymo Nr. MDR-251-02