Pieno gamintojai privalo pateikti pieno gamybos ir realizavimo metines deklaracijas už 2019-2020 metų apskaitos laikotarpį

Druskininkų savivaldybė informuoja pieno gamintojus (toliau – gamintojus), kad nuo 2020 m. balandžio 20 d. iki 2020 m. liepos 31 d. jie privalo pateikti Pieno gamybos ir realizavimo metinę deklaraciją už 2019-2020 metų apskaitos laikotarpį (2019 m. balandžio 1 d. – 2020 m. kovo 31 d.).

Pieno pardavimas tiesiogiai vartoti – pieno ir (arba) pieno produktų pardavimas (pvz., turguose, kaimynams ir kitur) tiesiogiai vartoti žmonių maistui ir (arba) gyvuliams šerti, įskaitant pieno ir (arba) pieno produktų atidavimą šioms reikmėms. Gamintojas privalo deklaruoti pagaminto, sunaikinto, suvartoto ūkyje, parduoto ir (arba) atiduoto tiesiogiai vartoti bei likusio nepanaudoto pieno ir (arba) pieno produktų kiekius, jei pieną ir (arba) pieno produktus parduoda ar atiduoda tiesiogiai vartoti. Pažymime, kad ūkyje vykdoma pieno apskaita yra labai supaprastinta, todėl gamintojams neiškyla papildomų sunkumų tvarkingai vesti pagaminto pieno apskaitą.

Pieno gamintojo mirties atveju vienas iš įpėdinių privalo pateikti deklaraciją už praėjusį apskaitos laikotarpį mirusiojo vardu apie tai pažymėdamas deklaracijoje.

Pažymime, kad 2019 m. pateikusiems aukščiau įvardytas deklaracijas gamintojams buvo skirta 114,86 Eur parama už pieninę karvę.

Atkreipiame dėmesį, kad Druskininkų krašto gamintojams, pateikusiems pieno gamybos ir realizavimo metines deklaracijas už 2019-2020 metų apskaitos laikotarpį, yra numatyta papildoma parama pagal Druskininkų savivaldybės Žemės ūkio rėmimo programos 2019-2021 metams projektų finansavimo tvarkos aprašą. Jie galės Druskininkų savivaldybei teikti paraiškas ir gauti finansavimą už:

– pieninių veislių galvijų (karvių / telyčių) 2019-2020 m. sėklinimą (pienininkystės ūkiui skiriama iki 300 eurų paramos suma per kalendorinius metus);

– mokymus, susijusius su žalio pieno perdirbimu mažame pienininkystės ūkyje (pienininkystės ūkiui skiriama iki 100 eurų paramos suma per kalendorinius metus);

– atliktus pienininkystės ūkyje žalio pieno ir geriamojo vandens tyrimus (pienininkystės ūkiui skiriama iki 100 eurų paramos suma per kalendorinius metus).

Paraiškas priima ir išsamesnę informaciją suteiks Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas Alvydas Vengrauskas (Vasario 16-osios g. 7), tel. 8 614 25826, el. paštas alvydas.vengrauskas@druskininkai.lt

Druskininkų savivaldybės informacija