Bendras projektas sujungė Druskininkų ir Kėdainių meno mokyklas

Penktadienį Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos vadovai bei muzikos mokytojai priėmė didelį būrį kolegų iš Kėdainių muzikos mokyklos. Čia surengtas seminaras „Mokinio pažangos ir pasiekimų vertinimo metodika: Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos ir Kėdainių muzikos mokyklų patirtys“.

Susitiko Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos ir Kėdainių muzikos mokyklos mokytojai, centre – direktorės R. Kutraitė ir O. Olšauskienė/Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos archyvo nuotrauka

Mokyklos direktorė Ona Olšauskienė atvykusiems svečiams skaitė pranešimą ir pristatė mokyklos veiklas, vykdomas programas. Ji pasidžiaugė didėjančiu mokinių skaičiumi, papasakojo, kad, įgyvendinus Druskininkų savivaldybės administracijos projektą „Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos infrastruktūros tobulinimas“, buvo atnaujinta įstaigos materialinė bazė bei aplinka. Susidomėję svečiai diskutavo, aptarė tolesnio bendradarbiavimo galimybes, dalinosi gerąja patirtimi. M. K. Čiurlionio meno mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui Vytautas Andruškevičius pristatė pamokose naudojamus muzikos instrumentus.

Šis susitikimas – tęstinis bendradarbiavimo projektas. Mokyklų atstovai susitiko ne pirmąjį kartą – pavasarį Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos vadovai bei mokytojai dalyvavo edukacinėje išvykoje Kėdainiuose.

Druskininkų  M. K. Čiurlionio meno mokyklos informacija