„Atgimimo“ mokykloje – mokymosi džiaugsmas

2017 m. gegužės mėnesį Druskininkų savivaldybėje pradėtas įgyvendinti nacionalinis švietimo projektas „Lyderių laikas 3“. Jo vykdytojas – Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras, partneriai – Mokyklų tobulinimo centras ir ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas. Viena iš projekto grupių yra kūrybinė komanda, kurioje dalyvavo trys Druskininkų „Atgimimo“ mokytojos: Aida Balčiūnienė, Lina Maskalenkienė ir Agnė Gaidamavičienė.

Į projekto neformaliąsias studijas įsitraukė mokyklos direktorė Danutė Časienė ir direktorės pavaduotoja ugdymui Virginija Žėkaitė. Švietimo lyderystės vadybos magistrantūroje studijavo pavaduotoja ugdymui Loreta Šilanskienė ir anglų kalbos mokytoja Janina Jonušauskaitė. Projektas „Lyderių laikas 3“ jau baigėsi, o jo pasėta sėkla mokytis su džiaugsmu ir dalintis idėjomis toliau brandinama druskininkiečių švietimo bendruomenėje.

Vasario 28 dieną ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto alumnėms Loretai Šilanskienei ir Janinai Jonušauskaitei buvo įteikti magistro diplomai. Absolventės, sėkmingai apgynusios magistrinius darbus, baigė universitetinių studijų vadybos krypties švietimo lyderystės programą ir įgijo verslo vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį.

Linkėdami gražiomis idėjomis dalintis savoje mokykloje, savivaldybės bendruomenėje ir jas čia pritaikyti, „naująsias“ magistres į savo būrį priėmė „senieji“ „Atgimimo“ mokyklos švietimo vadybos, edukologijos, atskirų specialybių ir kitų sričių magistrinį diplomą turintys mokytojai, administracijos darbuotojai, socialiniai pedagogai: Agnė Gaidamavičienė, Alvydas Zdančius, Rovena Kvaraciejūtė, Deividas Šilanskas, Asta Žuromskienė, Gabrielė Gudaitienė, Danutė Časienė, Laima Streikuvienė.

Mūsų mokykla – besimokanti bendruomenė. Džiaugiamės, kad noras mokytis, keistis ir tobulėti visada žiba mūsų kolektyvo narių akyse.

„Naująsias“ magistres į savo būrį priėmė „senieji“ „Atgimimo“ mokyklos švietimo vadybos, edukologijos, atskirų specialybių ir kitų sričių magistrinį diplomą turintys mokytojai, administracijos darbuotojai, socialiniai pedagogai/„Atgimimo“ mokyklos archyvo nuotrauka

„Atgimimo“ mokyklos informacija