VšĮ Druskininkų PSPC siekia aukščiausio savo teikiamų paslaugų kokybės pripažinimo

Inovatyviais sprendimais ir unikaliais projektais garsėjantis Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centras (PSPC) siekia tapti akredituota sviekatos priežiūros įstaiga šeimos medicinos paslaugoms teikti.

J. Stankevičius: „Didelis dėmesys skiriamas kokybės vadybos procedūrų peržiūrėjimui ir atnaujinimui, pritaikant įstaigos procesus prie aukščiausių standartų, atnaujinamos personalo žinios, vykdomi mokymai/Asmeninio archyvo nuotrauka

Šiuo metu visos šalyje veikiančios sveikatos priežiūros įstaigos privalo turėti licencijas. Tai reiškia, kad jos privalo atitikti saugą užtikrinančius minimalius savo veiklos reikalavimus. Tuo tarpu gydymo įstaigų akreditavimas – tai išorinis kokybės vertinimas, kurio metu Valstybinė akretitavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba (VASPVT) pripažįsta, kad sveikatos priežiūros įstaiga atitinka itin aukštus sveikatos priežiūros paslaugų standartus.

Akredituotos įstaigos užtikrina ne tik gerą medicininę pagalbą, bet ir yra pasiekusios aukštesnius paslaugų standartus, šeimos medicinos paslaugų atitiktį nacionaliniams akreditavimo standartams.

VšĮ Druskininkų PSPC direktoriaus pavaduotojas medicinai Jonas Stankevičius pažymėjo, kad šiuo metu vyksta intensyvus darbas, baigiamas beveik metus užtrukęs parengiamasis darbas, siekiant tapti akredituota gydymo įstaiga.

Jo teigimu, didelis dėmesys skiriamas kokybės vadybos procedūrų peržiūrėjimui ir atnaujinimui, pritaikant įstaigos procesus prie aukščiausių standartų, atnaujinamos personalo žinios, vykdomi mokymai. Pagrindinės sritys, kurias liečia naujos reglamentuojančios procedūros, yra pacientų patekimas pas šeimos gydytoją (prieinamumas), prevencinių programų įgyvendinimas, informacinių technologijų taikymas, asmens sveikatos informacijos valdymas, pacientų teisių ir žalos politika, infekcijų kontrolė, ir kiti poliklinikos veikloje vykstantys procesams.

„Poliklinikai akreditavimasis tikrai labai svarbus įvertinimas. Galima sakyti, kad akreditavimas – tai viešas pripažinimas, kad gydymo įstaiga yra pasiekusi aukštą aptarnavimo lygį ir ne tik užtikrina kokybišką medicininę pagalbą, bet ir rūpinasi ligų profilaktika, pacientų gerove, užtikrina, kad paslaugos būtų suteiktos laikantis oficialiai pripažintų tarptautinių standartų, o pacientų ir medikų bendravimas būtų abipusiai naudingas. Geriausiai įvertintoms gydymo įstaigoms didėja ir finansavimas, todėl tai dar vienas paskatinimas, dėl kurio verta siekti šio tikslo. Akreditavimui pradėjome ruoštis dar nuo 2020 metų. Deja, pandemija šį procesą pristabdė. Tačiau tikimės, kad iki šių metų galo, galėsime pasidalinti džiugiomis žiniomis“, – sakė J. Stankevičius.

Planuojama, kad, siekiant gauti šeimos medicinos paslaugų akreditaciją, dar šiais metais VšĮ Druskininkų PSPC įvertins speciali ekspertų komisija. Poliklinika bus vertinama, ekspertams stebint paslaugų teikimo procesą, bendraujant su pacientais, medicinos personalu, administracijos atstovais, apžiūrint patalpas, medicininę įrangą, analizuojant įstaigos dokumentus.

Jei ekspertai VšĮ Druskininkų PSPC veiklą įvertintų teigiamai, ji taptų pirmąja sveikatos priežiūros įstaiga regione, kuriai yra akredituota šeimos medicinos paslauga.

Druskininkų PSPC informacija