Slaugos namuose komandą papildė nauja kineziterapeutė

Stiprėja Druskininkų PSPC slaugos namuose komanda – neseniai prie jos prisijungė nauja kineziterapeutė Agnė Petrauskienė.

Agnė 2017 metais baigė bakalauro studijas Lietuvos sporto universitete ir įgijo kineziterapeuto profesinę kvalifikaciją. 2020 m. įgijo kineziterapeuto magistro laipsnį Lietuvos sporto universitete.

Nuo 2017 m. praktinės patirties ji įgijo, dirbdama UAB „Grand SPA Lietuva“ vyr. kineziterapeutės pareigose.

A. Petrauskienė nuolat kelia kvalifikaciją įvairiose konferencijose ir kursuose, domisi mokslo naujienomis.

 Naujoji kineziterapeutė turi įvairios patirties vesti skirtingas ir įvairias kineziterapijos procedūras, dirbti su įvairaus amžiaus ir būklių pacientais, naudotis įvairiais fizioterapijos prietaisais.

Druskininkų PSPC nuo 2021 metų sėkmingai įdiegė naujovę – mobilioji slaugos namuose komanda (kurią sudaro slaugytojas, slaugytojo padėjėjas, kineziterapeutas) vyksta pas slaugomus pacientus į namus ir suteikia jiems visas būtinas medicinines paslaugas.

Prie Druskininkų PSPC slaugos namuose komandos prisijungė nauja kineziterapeutė A. Petrauskienė/Druskininkų PSPC archyvo nuotrauka

SLAUGOS NAMŲ KOMANDOS PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA:

Kam teikiamos slaugos namuose komandos paslaugos?

Ambulatorines slaugos paslaugas namuose gali gauti prie VšĮ Druskininkų PSPC prisirašę pacientai, šeimos gydytojui išrašius siuntimą:

1. vaikai, turintys negalią – asmenys iki 18 metų, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių neįgaliųjų socialinę integraciją, nustatyta tvarka yra nustatytas nesavarankiškumo lygis ir pripažintas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis;

2. suaugę asmenys, turintys negalią – asmenys, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių neįgaliųjų socialinę integraciją, nustatyta tvarka yra nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros poreikis;

3. senyvo amžiaus asmenys – senatvės pensijos amžių sukakę asmenys, dėl amžiaus iš dalies ar visiškai netekę gebėjimų savarankiškai rūpintis savo asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime bei sergantys lėtinėmis ligomis, kai jiems nustatytas Bartelio indeksas yra iki 61 balo. Bartelio indeksą nustato pacientą gydantis gydytojas arba šeimos gydytojas, arba slaugytojas;

4. pacientai, kuriems po gydymo stacionare dėl somatinių ligų ir pažeidimų nustatytas bendras funkcinis sutrikimas, kai jiems nustatytas Bartelio indeksas yra iki 61 balo, ir kurie kasdieniame gyvenime yra visiškai priklausomi arba beveik visiškai priklausomi nuo kitų žmonių pagalbos (turi būti pateikta užpildyta Bartelio indekso nustatymo lentelė su išvada). Bartelio indeksą nustato pacientą gydantis ir išrašantis iš stacionaro gydytojas arba šeimos medicinos paslaugas teikiantis gydytojas, arba slaugytojas.

Kur kreiptis?

Ambulatorinės slaugos paslaugos namuose pacientams teikiamos nemokamai, jos finansuojamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis.

Dėl ambulatorinių slaugos paslaugų namuose nurodytiems paslaugų gavėjams ar jų atstovams prašome susisiekti su savo šeimos gydytoju.

Jau per pirmąjį apsilankymą paciento namuose komandoje dirbančios slaugytojos įvertins jo sveikatos būklę, savirūpos galimybes, nustatys slaugos paslaugų poreikį. Po to kartu su pacientu ar jo artimaisiais sudarys slaugos ir priežiūros planą. Pacientui bei jo artimiesiems bus palikti ambulatorines slaugos paslaugas namuose teikiančios komandos narių kontaktiniai duomenys.

Jei slaugytojas, lankydamasis pas pacientą namuose, pastebės jo sveikatos būklės pokyčių, dėl kurių gali prireikti kitų specialistų pagalbos, jis apie tai būtinai informuos paciento šeimos gydytoją.

Taip pat pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp VšĮ Druskininkų PSPC ir Druskininkų socialinių paslaugų centro dėl socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir teikimo. Ambulatorines slaugos paslaugas pacientų namuose teikiančios komandos nariai pasiruošę nuoširdžiai bendradarbiauti su Druskininkų socialinių paslaugų centru, seniūnijų socialinio darbo organizatoriais ir tuoj pat pranešti šiems, jei pastebės, jog žmogui reikia ne tik slaugos, bet ir socialinių paslaugų.

Kas teikia paslaugas?

Ambulatorinės slaugos paslaugas teikia specialistų komanda:

1. slaugytojas, kuris savarankiškai vertina paciento sveikatos būklę, savirūpos galimybes, atlieka slaugos veiksmus pagal savo kompetenciją. Taip pat slaugytojas, pagal gydytojo paskyrimą, atlieka injekcijas, lašinės prijungimą, priežiūrą ir lašinę infuziją kateteriu; paima kraują, šlapimą ir kita laboratoriniams tyrimams; atlieka elektrokardiogramą, žaizdų priežiūrą, pragulų profilaktiką ir priežiūrą, dirbtinių kūno angų priežiūrą (stomų priežiūrą), matuoja AKS, pulsą ir kita;

2. slaugytojo padėjėjas vykdo pragulų profilaktiką, atlieka temperatūros, spaudimo, pulso matavimus ir registravimus, atlieka antropometrinius matavimus, padeda užtikrinti asmeninės higienos poreikius (pvz: prižiūri burnos ertmę, padeda pacientui nusiprausti, naudotis tualetine kėde ir pan.), pagal slaugytojo paskyrimą lašina lašus, padeda tvarstyti, prižiūri lašelinės infuzijos eigą ir kita;

3. kineziterapeutas, atsižvelgdamas į paciento sveikatos būklę bei gydytojo paskyrimus, įvertina ir gydo raumenų, sąnarių ir nervų funkcijos sutrikimus, taikydamas kineziterapijos procedūras, kurios padeda palengvinti judesius ir atstatyti sutrikusią funkciją, sumažinti skausmą, padidinti judėjimo galimybes. Kineziterapeutas taip pat moko pacientą ir padeda prisitaikyti prie naujos situacijos, kai judėjimo funkcijos sutrinka po ūmios ligos ar traumos.

Detalesnė informacija teikiama telefonu (8 313) 59252.