Puoselėjame olimpines vertybes

Lopšelio-darželis „Žibutė“, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) ilgalaikės programos „Olimpinė karta“ narys, LTOK finansuojamų projektų konkursui pateikė projektą „Tiesiu draugystės ranką“. Jo įgyvendinimui skirta 500 eurų, už kuriuos įsigytas trikrepšis ir prizai  projekto renginio dalyviams.

Bendravimas sporto aikštelėje suartino ir abiejų ikimokyklinių įstaigų mažuosius sportininkus, ir bendrijos „Druskininkų viltis“ narius/ Lopšelio-darželio „Žibutė“ archyvo nuotrauka

Sportiniame rytmetyje „Tiesiu draugystės ranką“, surengtame gegužės 17 d. Jaunimo užimtumo centro stadione, dalyvavo lopšelių-darželių „Žibutė“ ir „Bitutė“ vaikai bei sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Druskininkų viltis“ nariai. Renginio idėja – bendradarbiauti su socialiniais partneriais, kuriant tarpusavio pasitikėjimo bei draugiško bendravimo atmosferą, suburti bendrai sportinei veiklai skirtingų galimybių ir poreikių dalyvius.

Po neformaliojo švietimo (kūno kultūra) mokytojos Editos Kibirkštytės organizuotos smagios mankštelės dalyvių komandos pasuko link sportinių veiklų zonos, kurioje pasidaliję į tris spalvingas komandas, pasiskirstė į stoteles, pavadintas „Trikrepšis“, „Tinklinis“ ir „Skraidančios lėkštės“. Azarto netrūko, dalyviams padėjo mokytojai, kartais net ramindami per daug įsijautusius mažuosius sportininkus.

Komandoms pabuvojus visose trijose stotelėse, pabaigai mokytoja Edita buvo palikusi pačią žaismingiausią užduotį – žaidimą su parašiutu ir spalvotais kamuoliukais. Jis dalyvius skatino draugiškai veikti ir derinti savo veiksmus su šalia esančio draugo veiksmais bei suteikė daug gerų emocijų.

Už aktyvų dalyvavimą ir draugišką elgesį visi dalyviai gavo po prizą ir po buteliuką mineralinio vandens, už kurį organizatoriai dėkoja rėmėjams – UAB „Akvavita“. Bendravimas sporto aikštelėje suartino ir abiejų ikimokyklinių įstaigų – „Olimpinės kartos“ dalyvių – mažuosius sportininkus, ir bendrijos „Druskininkų viltis“ narius, nuoširdžiai ir entuziastingai sportavusius kartu su darželinukais. O kad draugystė tęstųsi, renginio dalyviai savo įspūdžius nupiešė. Piešiniai eksponuojami bendrijos „Druskininkų viltis“ galerijoje ir internetinėje lopšelio-darželio „Žibutė“ svetainėje.

Lopšelio-darželio „Žibutė“ informacija