Pagalbos prieinamumas jaunuoliams, vartojantiems psichiką veikiančias medžiagas

Pastaraisiais metais Lietuvoje vis didesnis dėmesys yra skiriamas psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijai, todėl vykdomos įvairios priemonės, kuriomis siekiama sumažinti šių medžiagų vartojimą. Kad nereguliariai alkoholį ar narkotikus vartojantys jauni (14-21 metų amžiaus) asmenys netaptų nuo jų priklausomi, Lietuvoje įgyvendinama „Ankstyvosios intervencijos programa“.

Mokymus vedė Vilniaus Universiteto Filosofijos fakulteto Psichologijos instituto lektorius Kęstutis Dragūnevičius / Druskininkų savivaldybės VSB archyvo nuotrauka

Sausio 11-12 dienomis Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (VSB) įvairių įstaigų darbuotojus detaliau supažindino su „Ankstyvosios intervencijos“ programa. Mokymus vedė Vilniaus Universiteto Filosofijos fakulteto Psichologijos instituto lektorius Kęstutis Dragūnevičius. Ši programa yra pagalbos priemonė, skirta eksperimentuojantiems ar nereguliariai vartojantiems alkoholį ar narkotikus nepilnamečiams ir jauniems asmenims, kurie dar nėra nuo šių medžiagų priklausomi. Programa išskirtinė tuo, kad jos metu skatinamos diskusijos, pasitelkiami interaktyvūs būdai. Veiklų metu nėra moralizuojama, smerkiama ar gąsdinama. Priešingai – jaunuoliams yra suteikiama galimybė būti išklausytiems, suprastiems ir diskutuoti bendraamžių rate.

Ankstyvosios intervencijos programą sudaro trys etapai. 14-21 metų amžiaus jaunuoliai, susidomėję programa, kviečiami į pradinį pokalbį, kurio tikslas – motyvuoti jaunuolius joje dalyvauti, išsiaiškinti jų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo ypatumus bei įvertinti jų tinkamumą programai.

Sausio 11-12 dienomis Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (VSB) įvairių įstaigų darbuotojus detaliau supažindino su „Ankstyvosios intervencijos“ programa / Druskininkų savivaldybės VSB archyvo nuotrauka

Pradinis pokalbis trunka apie 30 minučių, o į jį, pagal galimybes, rekomenduojama atvykti kartu su vienu iš tėvų ar globėjų. Kiek vėliau organizuojami 8 val. trukmės praktiniai užsiėmimai grupėje, jie įprastai vyksta du kartus per savaitę, trunka po 2 val. Trečiasis etapas – baigiamasis pokalbis, kurio metu su dalyviu individualiai aptariame programos metu kilusias mintis ir dalyvavimo patirtį.

Programą vykdo pedagoginės psichologinės tarnybos ir Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistai, baigę specialius mokymus, skirtus „Ankstyvosios intervencijos“ programos vykdymui.

Užsiregistruoti dalyvauti programoje gali visi norintys 14-21 metų amžiaus asmenys, nereguliariai eksperimentuojantys ar išbandę narkotinių medžiagų arba alkoholio, tačiau nuo jų dar nepriklausomi. Paskatinti jaunuolius prisijungti prie programos raginami ir aplinkiniai – tėvai, globėjai, šeimos nariai, draugai, mokytojai ar bendraklasiai.

Druskininkų VSB informacija