Nemokamos ambulatorinės slaugos paslaugos – paciento namuose

Nemokamos ambulatorinės slaugos paslaugos namuose (ASPN) tai – asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos paciento namuose. Šių paslaugų tikslas – sudaryti sąlygas kiekvienam žmogui kuo ilgiau savarankiškai gyventi bendruomenėje, patenkinti paciento slaugos poreikius namų sąlygomis ir skatinti paciento savirūpą.

Mobilios slaugos paslaugos namuose sėkmingai teikiamos nuo 2021m. sausio mėnesio / Druskininkų PSPC archyvo nuotrauka

Ambulatorinės slaugos paslaugos namuose pacientams teikiamos VISIŠKAI NEMOKAMAI, jos finansuojamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis.

Kam teikiamos ambulatorinės slaugos paslaugos namuose?

Ambulatorines slaugos paslaugas namuose gali gauti prie VšĮ Druskininkų PSPC prisirašę pacientai:

1. asmenys, kuriems pagal Slaugos paslaugų poreikio vertinimo klausimyną yra nustatytas mažas, vidutinis ar didelis slaugos poreikis;

2. asmenys, kuriems po suteiktų dienos chirurgijos paslaugų, išlieka sutrikęs gebėjimas savarankiškai rūpintis savo asmeniniu gyvenimu ir yra reikalinga pooperacinė slauga namuose.

Kaip gauti ASPN paslaugas?

Kreipkitės į savo šeimos gydytoją, jis (ar kartu dirbantis slaugytojas) įvertina klausimyną, nustato koks slaugos poreikis pacientui priskirtas (mažas, vidutinis ar didelis), išrašo siuntimą slaugos namuose komandai. Komanda per 1-5 d. d. aplanko pacientą, įvertina jo būklę bei suderina slaugos paslaugų ir periodiškumo planą.

Pagal slaugos klausimyną, kurį nustato šeimos gydytojo komanda (pats gydytojas arba slaugytojas), įvertinamas mažas, vidutinis ar didelis slaugos poreikis ir kiek apsilankymų per metus skiriama pacientui.

Kas teikia paslaugas?

Ambulatorinės slaugos paslaugas teikia slaugos namuose komanda:

Slaugytojas, kuris savarankiškai vertina paciento sveikatos būklę, savirūpos galimybes, atlieka slaugos veiksmus pagal savo kompetenciją. Taip pat slaugytojas pagal gydytojo paskyrimą atlieka injekcijas, lašinės prijungimą, priežiūrą ir lašinę infuziją kateteriu; paima kraują, šlapimą ir kt. laboratoriniams tyrimams; atlieka elektrokardiogramą, žaizdų priežiūrą, pragulų profilaktiką ir priežiūrą, dirbtinių kūno angų priežiūrą (stomų priežiūrą), matuoja AKS, pulsą ir kita.

Slaugytojo padėjėjas – vykdo pragulų profilaktiką, atlieka temperatūros, spaudimo, pulso matavimus ir registravimus, atlieka antropometrinius matavimus, padeda užtikrinti asmeninės higienos poreikius (pvz: prižiūri burnos ertmę, padeda pacientui nusiprausti, naudotis tualetine kėde ir panašiai), pagal slaugytojo paskyrimą lašina lašus, padeda tvarstyti prižiūri lašelinės infuzijos eigą ir kita.

Kineziterapeutas – atsižvelgdamas į paciento sveikatos būklę, bei gydytojo paskyrimus, įvertina ir gydo raumenų, sąnarių ir nervų funkcijos sutrikimus, taikydamas kineziterapijos procedūras, kurios padeda palengvinti judesius ir atstatyti sutrikusią funkciją, sumažinti skausmą, padidinti judėjimo galimybes. Kineziterapeutas taip pat moko pacientą ir padeda prisitaikyti prie naujos situacijos, kai judėjimo funkcijos sutrinka po ūmios ligos ar traumos.

Kiek laiko šios paslaugos gali būti teikiamos?

Paslaugos yra teikiamos tol, kol jos yra reikalingos pagal slaugos poreikio lygį.

ASPN komandos maksimalus nemokamų apsilankymų skaičius per kalendorinius metus:

•           52 apsilankymus per metus pas vieną ASPN gavėją, kuriam nustatytas mažas slaugos paslaugų poreikis;

•           156 apsilankymus per metus pas vieną ASPN gavėją, kuriam nustatytas vidutinis slaugos paslaugų poreikis;

•           260 apsilankymų per metus pas vieną ASPN gavėją, kuriam nustatytas didelis slaugos paslaugų poreikis.

Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas – telefonu 8 659 26366