Druskininkų poliklinika atitinka itin aukštus sveikatos priežiūros paslaugų standartus

Druskininkų PSPC pastangos siekti aukščiausios paslaugų kokybės sulaukė tinkamo įvertinimo – Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos gegužės 16 d. patvirtino, kad VšĮ Druskininkų PSPC yra akredituota šeimos medicinos paslaugai. Tai – istorinė diena poliklinikai, jos darbuotojams ir pacientams. Mūsų savivaldybės poliklinika yra pirmoji Druskininkų sveikatos priežiūros įstaiga bei antroji Alytaus regione, kuri yra akredituota šeimos medicinos paslaugoms teikti.

Druskininkų PSPC vadovai džiaugiasi, kad poliklinika yra pirmoji Druskininkų sveikatos priežiūros įstaiga bei antroji Alytaus regione, kuri yra akredituota šeimos medicinos paslaugoms teikti / Druskininkų PSPC archyvo nuotrauka

Šiuo metu visos šalyje veikiančios gydymo įstaigos privalo turėti licencijas. Tai reiškia, kad jos privalo atitikti  saugą užtikrinančius minimalius savo veiklos reikalavimus. Tuo tarpu gydymo įstaigų akreditavimas – tai išorinis kokybės vertinimas, kurio metu Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba (VASPVT) pripažįsta, kad sveikatos priežiūros įstaiga atitinka itin aukštus sveikatos priežiūros paslaugų standartus.

„Poliklinikai akreditavimas yra labai svarbus įvertinimas, ilgalaikio komandinio darbo rezultatas. Akredituotos įstaigos vardas suteikiamas ne lengvai ir tik toms įstaigoms, kurios yra pasiekusios aukštų paslaugų teikimo standartų pagal įvairius kriterijus. Trumpai tariant, tai rodo, kad įstaigoje yra pastebimai aukštesni nei baziniai kokybės reikalavimai, kuriuos privaloma atitikti, norint gauti sveikatos paslaugų teikimo licenciją. VASPVT vertinimas buvo labai griežtas, ir po viso šio proceso drąsiai galiu teigti, kad mūsų įstaigos personalas teikia kokybišką medicininę pagalbą, rūpinasi pacientų gerove ir užtikrina, kad paslaugos būtų suteiktos laiku. Be to, geriausiai įvertintoms gydymo įstaigoms didėja finansavimas, todėl tai dar buvo dar vienas paskatinimas, dėl kurio verta siekti šio tikslo“, – įvertinimu džiaugiasi VšĮ Druskininkų PSPC direktorė Eglė Matienė.

VšĮ Druskininkų PSPC direktoriaus pavaduotojo medicinai Jono Stankevičiaus teigimu, Šeimos medicinos paslaugų akreditacija – svarbus įvertinimas visai Druskininkų PSPC komandai: „Siekiant šio statuso, įdėta daug kruopštaus ir dažnai nematomo darbo, kuris pasiteisino. Ši akreditacija – tai pripažinimas ir įvertinimas, kuriuo didžiuojamės.“

Jis sakė, kad visas akreditavimo procesas, įskaitant pasiruošimą, užtruko apie 2 metus, o procesą stabdė užsitęsusi pandemija. Per dvejus metus buvo daugybė susirinkimų, mokymų, parengta ir atnaujinta apie 80 tvarkos aprašų. Darbuotojams organizuoti mokymai, kaip teisės aktus įgyvendinti  praktikoje, pagerinti darbo procesus, darbo kokybę, intensyviai susirašinėta su akreditavimo tarnybos specialistais, atlikti ekspertų vertinimai vietoje.

Siekiant gauti šeimos medicinos paslaugų akreditaciją, šių metų balandžio mėnesį Druskininkų PSPC buvo vertinama specialios ekspertų komisijos. Poliklinika buvo vertinama, ekspertams stebint paslaugų teikimo procesą, bendraujant su pacientais, medicinos personalu, administracijos atstovais, apžiūrint patalpas, medicininę įrangą, analizuojant įstaigos dokumentus.

„Vertinimo metu didelis dėmesys buvo skiriamas pacientų sveikatos stebėsenai, patekimui pas šeimos gydytoją, prevencinių programų įgyvendinimui, informacinių technologijų taikymui. Tinkamai valdoma sveikatos informacija, įgyvendinta pacientų teisių žalos politika, infekcijų kontrolė, vidaus medicinos audito veikla leidžia PSPC pacientams jaustis saugiai“, – teigia poliklinikos direktorė.

E. Matienė džiaugiasi darniu savo kolegų darbu siekiant užsibrėžto tikslo: „Pradėjus vadovauti Druskininkų PSPC, vienas iš pagrindinių mano siekių buvo tapti akredituota įstaiga. Kartu su komanda šį tikslą pasiekėme. Noriu padėkoti visai Druskininkų PSPC darbuotojams už supratingumą, bendrą darbą, už kiekvieno indėlį siekiant įstaigos akreditacijos. Šis įgyvendintas tikslas dar labiau motyvuoja  visus dirbti ir stengtis vardan pacientų sveikatos.“