Pasaulio lietuviai varžėsi Druskininkuose surengtose XI Pasaulio lietuvių sporto žaidynėse (video)

Tai, kam Druskininkai, visa Lietuva ir tūkstančiai užsienyje gyvenančių tautiečių rengėsi ketverius metus, pagaliau įvyko! Praėjusį savaitgalį Druskininkai tapo visų sportuojančių lietuvių, susirinkusių į XI Pasaulio lietuvių sporto žaidynes, draugystės ir vienybės centru. Sporto žaidynėse, kurių šūkis buvo „Aš – Lietuva!“, dalyvavo apie pustrečio tūkstančio tautiečių iš 26 pasaulio šalių.

„Žaidynės Druskininkuose buvo puikiai organizuotos, kartelė labai aukštai iškelta, kitų žaidynių organizatoriams bus nelengva išlaikyti tokį lygį“, – kalbėjo XI Pasaulio lietuvių sporto žaidynių dalyviai, svečiai, prasmingai ir turiningai praleidę keturias praėjusios savaitės dienas Druskininkuose.

Reportažą kūrė Robertas Kisielius ir Mečys Kazimieras Čaponka