Druskininkų vaikų ir jaunimo sporto klubo „Drusportus“ tinklininkai semiasi sportinės patirties ir tarptautiniuose turnyruose

Vaikų ir jaunimo sporto klubas “Drusportus’, populiarina vaikų ir jaunimo fizinio aktyvumo veiklas bei patrauklų komandinį žaidimą – tinklinį

Septintus metus veiklą vykdantis Vaikų ir jaunimo sporto klubas “Drusportus’, populiarina vaikų ir jaunimo fizinio aktyvumo veiklas bei patrauklų komandinį žaidimą – tinklinį. Sportinio pasirengimo proceso efektyvumą, kokybę ir įgytus įgūdžius galima pasitikrinti tik per varžybas su panašaus amžiaus grupės sportininkais Lietuvoje ir už jos ribų. Daugelį metų dalyvavimas draugiškose varžybose buvo galimas tik sportininkų tėvelių ar kurorto verslininkų paramos dėka.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija 2019 m. vasario 19 d. paskelbė 2019 m. kvietimą teikti paraiškas sporto projektams, finansuojamiems Sporto rėmimo fondo lėšomis. Kvietimas buvo  skelbiamas finansuoti šioms 4 sporto projektų veiklų sritims, kurias administruoja Švietimo mainų paramos fondas (ŠMPF): fizinio aktyvumo skatinimas, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas, sporto renginių organizavimas, kvalifikacijos tobulinimas.

VšĮ Vaikų ir jaunimo sporto klubas „Drusportus“ parengė ir konkursui pateikė paraišką projektui „Tinklinio, olimpinės sporto šakos plėtotė Druskininkų savivaldybėje“, projekto Nr.SRF-FAV_2019-1-0249. Rengiant projektą, buvo numatyta, jog jame dalyvaus Druskininkų savivaldybės mokiniai (mergaitės ir berniukai), gimę 2006 metais ir vėliau. Šis projektas atviras visiems vaikams, atitinkantiems nustatytą amžių, nauji projekto dalyviai gali prisijungti prie vykdomo projekto bet kurioje projekto stadijoje. Toks projekto dalyvių amžius pasirinktas todėl, kad tokio amžiaus vaikai dar neturi susiformavusių neigiami įgūdžių ar priešpriešos aktyviam fiziniam darbui.

 Siekiant didesnių sportinių įgūdžių, užsiėmimai organizuojami 1 – 2 kartus per savaitę. Projekte numatyta vykdyti draugiškus tinklinio turnyrus. Projekto idėja – tokio pobūdžio meistriškumo plėtojimo veiklos turės įtakos tolesniems sportininkų raidos etapams, padės jiems tvirčiau jaustis treniruočių ir varžybų metu, padės susirasti bendraminčių, skatins užsiimti turininga, prasminga veikla. Šios priemonės kiekvienam jaunam žmogui diegs fizinio tobulėjimo poreikį, padės stiprinti sveikatą, įtvirtinti saugią, sveiką ir turiningą gyvenseną, kuri sudarys palankias sąlygas fiziniam ir dvasiniam ugdymui. Kartu sieksime, kad mūsų vykdoma veikla formuotų teigiamą tėvų ir visuomenės požiūrį į kūno kultūrą ir sportą, skatintų jaunimo fizinį aktyvumą ir fizinio pajėgumo didinimą. Projekto priemonių vykdymo trukmė 33 mėnesiai, tai apima trejus mokslo metus nuo projekto patvirtinimo datos.

Vykdant šį projektą, fizinio meistriškumo treniruočių metu įgyti gebėjimai buvo įtvirtinami rengiant ar dalyvaujant sportiniuose turnyruose. 2021 – 10 – 01 – 03 dienomis VšĮ Druskininkų vaikų ir jaunimo sporto klubo „Drusportus“ merginų tinklinio komanda dalyvavo tarptautiniame tinklinio turnyre „XVI MEMORIAŁ im. STANISŁAWA PRZEKOPA”, vykusiame Lenkijoje, Elko mieste. Dalyvių skaičius – 15, iš jų –13 projekto dalyvių mergaičių, vienas treneris ir vienas savanoris. Komanda šiame turnyre užėmė 5 – ąją vietą.

Pagrindiniai projekto „Tinklinio, olimpinės sporto šakos plėtotė Druskininkų savivaldybėje“, Nr. SRF-FAV_2019-1-0249 tikslai – sudaryti sąlygas Druskininkų tinklininkams, gim. 2006 m. ir vėliau tinkamai pasirengti 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 metų sportiniams sezonams ir plėtoti Druskininkų tinklininkų, gim. 2006 m. ir vėliau, meistriškumą. Vertinant Druskininkų tinklininkų jaunųjų tinklininkų startus Lietuvos tinklinio čempionatuose ir jų pasiekimus, darytina išvada, kad išsikelti tikslai yra pasiekti. Sporto rėmimo fondo dalinai finansuojamas projektas, nors ir tam tikrą laiką sustabdytas dėl COVID 19 pandemijos, buvo naudingas ir įdomus ir jo vykdytojams, ir jo dalyviams.

Užsakymo Nr. MDR-359-03