Druskininkų „Bočiai“ atsisveikino su vasara

Rugpjūčio 28-ąją Druskininkų „Bočiai“ išsiruošė kelionėn į Nidą. Anksti ryte pilnas autobusas pajudėjo pajūrio link. Nepraėjus nei porai valandų, sustojome Kryžkalnyje aplankyti memorialą, skirtą įamžinti 20000 partizanų, paaukojusių gyvybes už Tėvynės laisvę pokario kovose prieš sovietų okupantus, atminimą. Memorialo autorius Tadas Gutauskas suprojektavo betoninę koplyčią ir blokus su 1137-iais žuvusių šios apylinkės partizanų vardais ir slapyvardžiais.

Toliau kelias vedė per Žemaitiją. Jos istoriją ir žiaurias žemaičių kovas su Kalavijuočių ordinu išsamiai nušvietė šios ekskursijos vadovas ir gidas Antanas Lankelis. Atvykę į Klaipėdą, persikėlėme keltu ir atsidūrėme Neringoje. Oras buvo nuostabus – švietė saulė, kvepėjo pušys ir visi, gerai nusiteikę, kopėme į Raganų kalną Juodkrantėje apžiūrėti medinių raganaičių, tarp kurių radome ir druskininkiečio meistro Antano Česnulio išdrožtą skulptūrą. Apžiūrėjome ir gražią Juodkrantės 1750 metais pastatytą Pranciškaus Asyžiečio evangelikų liuteronų bažnytėlę.

Autobusas riedėjo pro Neringos gyvenvietes – Preilą, Pervalką, išklausėme pasakojimo apie šio krašto istoriją ir 1797-aisiais smėlio užpustytą Karvaičių kaimelį, kurio vietoje dabar stūkso Karvaičių kopa. Nidoje aplankėme evangelikų liuteronų bažnyčią. Ji buvo pastatyta 1569 metais, 1675 metais užpustyta smėlio kartu su visa gyvenviete. Vėliau ji buvo atstatyta, o 1888 metais pašventinta nauja bažnyčia.

Apžiūrėjome ir gintaro galeriją su įspūdingais dirbiniais, Tomo Mano namelį-muziejų.

Tuo metu saulė įkaitino orą iki 30-ties laipsnių, tai skubėjome kuo greičiau įkristi į Baltijos bangas. Nors, tiesą sakant, tų bangų visai nebuvo. Vanduo buvo šiltas ir maudytis, plaukioti buvo vienas malonumas. Viena linijinių šokių ansamblio šokėja prisipažino, kad buvo gal dešimtmetį nesimaudžiusi jūroje – visada būdavo per šalta, o šįkart jos nebuvo galima ištraukti iš vandens.

Pabuvę apie dvi valandas pajūryje ir atsigaivinę, sugebėjome įkopti į Parnidžio kopą. Jos viršūnėje prie saulės laikrodžio Audronė Padegimaitė perskaitė Birutės Zalanskaitės eiles „Aš suklupau viršūnėj kopų.“

Laikas bėgo šuoliais, mes riedėjome atgal prie kelto ir į Kintus nakvynei. Po įspūdžių gausos niekas nenorėjo miegoti, tad dar ilgai skambėjo muzika ir dainos.

Kitą dieną oras pasikeitė ir per visą Lietuvą slinko lietus su perkūnijomis, bet mums sekėsi. Kai sustodavome apžiūrėti ekskursijoje numatytą objektą, išlįsdavo saulė. Pirmas sustojimas buvo Šilutėje. Aplankėme liuteronų evangelikų bažnyčią, kurios klebonas labai išsamiai papasakojo Šilutės ir jos bažnyčios istoriją, apibūdino visus įspūdingos altoriaus freskos personažus.

Mūsų kelyje buvo ir Tauragė, kurioje aplankėme pilį-muziejų, Jurbarkas, kuriame nusilenkėme Vinco Grybo 1930-tais metais sukurtam Vytauto Didžiojo paminklui.

Pakeliui apžiūrėjome Raudonės pilį, pastatytą apie 1300 metus kovoms su kryžiuočiais, bet po Žalgirio mūšio praradusią savo gynybinę funkciją. Ji atgijo tik XVI-XVII amžiuje, Nemuną pradėjus naudoti susisiekimui ir prekybai, ir tapo panemunės reprezentacine pilimi. Įkopę į 33,5 metrų aukščio pilies bokštą, apžvelgėme Nemuno juostą ir žaliuojančias kalvotas apylinkes.

O jau visai netoli – ir Raudondvaris. Apžiūrėjome Raudondvario dvaro rūmus, žiemos sodą-oranžeriją. Gaila, muziejus jau nebedirbo, bet, mums paprašius, buvome įleisti apžiūrėti iš privačių fondų surinktus ir eksponuojamus ispanų dailininko Salvadoro Dali kūrinius ir naujoviškai pritaikytus stiklo dirbinius. O pilies bokšte galėjome apžiūrėti grafo Henriko Tiškevičiaus XX amžiaus pradžioje darytas jo tolimų kelionių nuotraukas.

Sustojome ir Kauno pilyje, kad tie, kurie nematė „Vyčio“ skulptūros, turėtų galimybę ją įvertinti. Kas dar turėjo jėgų greitai aplankė paminklą popiežiui, pastatytą Nemuno ir Neries santakoje. O tada su muzika ir dainomis jau traukėme į pasiilgtus Druskininkus.

Kelionėje aplankėme net 25 architektūros, istorijos ir gamtos objektus.

Visi karštais plojimais padėkojome „Bočių“ pirmininkei Zitai Jančiauskienei už šios ekskursijos sumanymą ir organizavimą.

„Bočių“ repeticijų ir kitų užsiėmimų tvarkaraštis

Pirmadieniais 10 val. – mišrus ansamblis ir tautinių šokių ratelis.

Antradieniais 10 val. – pasagėlės mėtymas; 15. 30 val. – moterų vokalinis ansamblis.

Trečiadieniais 9 val. – rytmetinė mankšta; 9. 30 val. – linijiniai šokiai; 11 val. – „Kraitės“ klubo užsiėmimai.

Ketvirtadieniais – įvairūs renginiai (pagal skelbimus spaudoje).

Penktadieniais 9 val. – rytmetinė mankšta; 9. 30 val. – linijiniai šokiai; 11 val. – Žodžio meno klubo užsiėmimai.

Kviečiame visus dalyvauti mūsų veikloje! Informacija tel. 8 618 38292

Laimutė Radinienė,
„Bočių“ kolektyvo narė