Tarybos posėdyje – lengvatos smulkiajam verslui ir supaprastintas žemės mokestis

Pirmadienį sušauktame Druskininkų savivaldybės tarybos posėdyje buvo priimta daug bendruomenei svarbių sprendimų.

Posėdyje, kuriam pirmininkavo meras Ričardas Malinauskas, dalyvavo 21 tarybos narys, buvo apsvarstyti 28 klausimai. Daugeliu klausimu Tarybos nariai balsavo vieningai.

Savivaldybės Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja Julija Ramanauskienė pristatė sprendimo projektą, kuriuo buvo siūloma koreguoti Savivaldybės biudžetą. Nuspręsta 994 tūkst. eurų didinti pajamų planą, toks sprendimas priimtas, gavus 856 tūkst. eurų dotaciją ir prisidėjus 121 tūkst. eurų gyventojų pajamų mokesčio. Tuo pačiu buvo padidintas ir išlaidų planas, didžiausią dalį – 767 tūkst. eurų – skiriant įvairių projektų finansavimui.

Tarybos posėdyje buvo sumažinti kai kurių verslo liudijimų įkainiai. Dešimčiai veiklų, kurios šiuo metu yra nepopuliarios, Taryba nustatė minimalią kainą – 12 eurų metams, taip siekdama paskatinti šias veiklas. Kitų veiklų verslo liudijimo kainos paliktos nepakitusios.

Tarybos sprendimu buvo supaprastinta žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę 2019 metams apskaičiavimo tvarka. Taryba panaikino diferenciaciją pagal verčių zonas, todėl juridiniams asmenims bus lengviau apskaičiuoti žemės mokesčio dydį.

Taryba priėmė nemažai sprendimų dėl Druskininkų sveikatos priežiūros įstaigų veiklos. Buvo pakeisti Druskininkų ligoninės ir Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centro įstatai. Nauja tai, jog šioms įstaigoms Taryba suteikė daugiau savarankiškumo – įstaigos pačios galės tvirtinti išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvus, darbuotojų atlyginimams galės skirti nuo 81 proc. (PSPC) iki 84 proc. (Druskininkų ligoninė) nuo pagrindinės veiklos pajamų.

Tarybos posėdyje taip pat buvo patvirtinta Savivaldybės Privatizavimo komisija, svarstyti su Savivaldybės būsto nuoma susiję klausimai, pritarta Leipalingio dvaro rūmų vienos iš patalpų sieninės tapybos konservavimo ir restauravimo darbams.

Posėdyje, kuriam pirmininkavo meras R. Malinauskas, dalyvavo 21 tarybos narys, buvo apsvarstyti 28 klausimai/Laimučio Genio nuotrauka

Savivaldybės Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja J. Ramanauskienė pristatė sprendimo projektą, kuriuo buvo siūloma koreguoti Savivaldybės biudžetą/Laimučio Genio nuotrauka

Druskininkų savivaldybės informacija