Svarbi informacija asmenims, teikiantiems keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais taksi paslaugas

Informuojame, kad 2020 m. įsigaliojo Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso, Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir lengvaisiais automobiliais taksi taisyklių, Leidimų vežti keleivius už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo taisyklių, Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo tvarkos aprašo bei kitų teisės aktų pakeitimai, kuriais aiškiau reglamentuojama keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą paslaugų veikla bei keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais taksi paslaugų veikla, pakeista lengvųjų automobilių, kuriais teikiamos minėtos keleivių vežimo paslaugos, apipavidalinimo tvarka, pakeista leidimų teikti šias paslaugas išdavimo, leidimų galiojimo stabdymo ar leidimų panaikinimo tvarka, nustatyti griežtesni reikalavimai vairuotojams, teikiantiems šias keleivių vežimo paslaugas. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso pakeitimuose yra nustatyta griežtesnė administracinė atsakomybė už Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais ir lengvaisiais automobiliais taksi taisyklių ir Kelių transporto kodekso pažeidimus.

Išsamesnė informacija skelbiama Druskininkų savivaldybės svetainėje https://www.druskininkusavivaldybe.lt/go.php/lit/Keleiviu-vezimas-lengvaisiais-automobiliais

Taip pat kviečiame visus vežėjus, kuriems Druskininkų savivaldybės administracijoje 2018-2019 m. buvo išduoti leidimai teikti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą paslaugas, nedelsiant pateikti Druskininkų savivaldybės administracijai nustatytos pavyzdinės formos pranešimus apie keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą veiklą (pranešimo forma nustatyta Leidimų vežti keleivius už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo taisyklių 1 priede) nurodant duomenis apie keleivių vežimo organizatorius, kurių paslaugomis yra naudojamasi vykdant keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą veiklą, bei kitus pasikeitusius duomenis.

Papildomą informaciją teikia Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas D. Lukoševičius, tel. (8 313) 52117,

el. p. dangirdas.l@druskininkai.lt, Vasario 16-osios g. 7, Druskininkai.

Druskininkų savivaldybės informacija