Smulkaus ir vidutinio verslo atstovai paraiškas paramai gali pateikti iki spalio 31 dienos

Druskininkų savivaldybė kasmet skatina smulkų ir vidutinį verslą suteikdama jam finansinę paramą. Paraiškas dėl finansinės paramos smulkaus ir vidutinio verslo atstovai savivaldybei gali teikti iki spalio 31 d., vienam pareiškėjui gali būti skiriama iki 4 tūkst. Eur.

„Verslui iš savivaldybės biudžeto skirta beveik 27 tūkst. Eur. Kviečiu smulkaus ir vidutinio verslo atstovus savivaldybės teikiama parama pasinaudoti ir šiais metais. Parama skiriama įvairioms priemonėms – neabejoju, kad tikrai žinote, kokios pagalbos labiausiai iš savivaldybės jums reikia“, – sakė vicemeras S. Kazakevičius.

Paramos lėšos išmokamos kompensavimo būdu – pareiškėjai, teikdami paraiškas, jau turi būti patyrę išlaidas ir turėti tai pagrindžiančius dokumentus. Prašomos kompensuoti išlaidos turi būti patirtos ne vėliau, kaip 12 mėnesių iki paraiškos pateikimo dienos.

Pareiškėjai gali kreiptis dėl ne daugiau kaip 3 žemiau išvardintų paramos priemonių:

– įmonės įregistravimo ir su įmonės steigimu susijusioms išlaidoms kompensuoti;

– naujai įsteigtų darbo vietų darbo užmokesčio išlaidoms kompensuoti;

– verslo plano, investicijų projekto, paraiškos parengimo išlaidoms kompensuoti;

– rinkodaros, reklamos priemonių ir dalyvavimo skatinamuosiuose verslo renginiuose išlaidoms kompensuoti;

– interneto svetainės, elektroninės parduotuvės ir kitų elektroninių komercijos priemonių sukūrimo išlaidoms kompensuoti;

– mokomųjų mokinių bendrovių ir jų jaunimo verslumo iniciatyvų išlaidoms dalinai kompensuoti;

– užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Druskininkų skyriui Vietinių užimtumo iniciatyvų projekto subsidijai gauti.

Papildoma informacija apie paramos skyrimą teikiama Druskininkų savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyriuje (Vilniaus al. 18), tel. (8 313) 52 676 arba el. paštu
rasa.luksiene@druskininkai.lt