Savivaldybė pakartotinai skelbia konkursus švietimo įstaigos vadovų pareigoms eiti

Druskininkų savivaldybė pakartotinai skelbia konkursus Druskininkų savivaldybės švietimo įstaigos vadovų – Druskininkų sporto centro direktoriaus ir Druskininkų švietimo centro direktoriaus – pareigoms eiti.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams, privalomų pateikti dokumentų sąrašas ir terminai bei kita informacija yra nurodyta pagrindiniame skelbime, kuris pateiktas Druskininkų savivaldybės interneto svetainėje, skyriuose „Savivaldybės naujienos“ ir „Karjera“.