Rengiamas Druskininkų savivaldybės 2021 metų socialinių paslaugų planas

Druskininkų savivaldybės administracija informuoja, kad rengiamas Druskininkų savivaldybės 2021 metų socialinių paslaugų plano projektas. Planas sudaromas, siekiant nustatyti ateinančiųjų metų socialinių paslaugų teikimo mastą ir rūšis pagal gyventojų poreikius.

Savivaldybės administracija kviečia gyventojus, biudžetines, viešąsias įstaigas, bendruomenes ir kitas organizacijas, kurios veikia socialinių paslaugų teikimo srityje, atstovauja socialinių paslaugų gavėjams ar gina žmonių socialinių grupių interesus ir teises, išsakyti savo nuomonę dėl Savivaldybėje organizuojamų socialinių paslaugų ir teikti siūlymus dėl socialinių paslaugų teikimo 2021 metais.

Laukiami dalykiški ir konstruktyvūs pasiūlymai dėl įvairių socialinių paslaugų (vaikų dienos socialinės priežiūros, maitinimo organizavimo, aprūpinimo būtiniausiais drabužiais ir avalyne, transporto organizavimo, pagalbos į namus, laikino atokvėpio, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, psichosocialinės pagalbos, laikino apnakvindinimo, apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose, nakvynės namuose, apsaugotame būste ir krizių centruose, pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams, dienos socialinės globos, ilgalaikės socialinės globos ir kitų) teikimo.

Teikiant informaciją ir siūlymus, socialinių paslaugų įstaigos turėtų nurodyti:

– bendrą informaciją apie įstaigą (organizaciją) – įstaigos (organizacijos) rekvizitus, paslaugų gavėjų (išskiriant vietų ir maksimalų lankytojų skaičių per dieną) ir darbuotojų skaičių (detalizuojant socialinių darbuotojų ir darbuotojų padėjėjų skaičių);

– 2020 metais teiktas ir/ar 2021 metais numatomas teikti socialines paslaugas;

– tikslines socialinių paslaugų gavėjų grupes;

– trumpą 2020 m. vykdytos socialinės veiklos ir 2021 m. numatomos vykdyti socialinės veiklos aprašymą bei lėšų poreikį 2021 m.;

– laukiamus rezultatus.

Gyventojai ir įstaigos informaciją bei siūlymus gali pateikti iki šių metų gruodžio 31 d. Druskininkų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui el. paštu brone.petrikiene@druskininkai.lt arba ligita.b@druskininkai.lt, telefonu (8 313) 55 744 ir (8 614) 42916.

Druskininkų savivaldybė siekia nustatyti ateinančiųjų metų socialinių paslaugų teikimo mastą ir rūšis pagal gyventojų poreikius/Asociatyvi nuotrauka