Pristatyta sveikatos priežiūros sistemos įstaigų tinklo pertvarka: kas keisis Druskininkuose?

Praėjusią savaitę Alytuje sušauktame LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto išvažiuojamajame posėdyje buvo pristatyta sveikatos priežiūros įstaigų tinklo ir greitosios medicinos pagalbos pertvarka Lietuvoje ir Alytaus regione. Posėdyje dalyvavo LR Seimo narys Zenonas Streikus, Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas Linas Urmanavičius, savivaldybės gydytoja Eglė Sadauskaitė, Druskininkų sveikatos priežiūros įstaigų atstovai.

LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto išvažiuojamajame posėdyje pristatyta sveikatos priežiūros įstaigų tinklo ir greitosios medicinos pagalbos pertvarka Lietuvoje ir Alytaus regione / Druskininkų savivaldybės archyvo nuotrauka

Sveikatos apsaugos ministerijos siūlomi sveikatos sistemos pertvarkos tikslai – užtikrinti bazines paslaugas, sudaryti minimalų labiausiai reikalingų ir dažniausiai vartojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų savivaldybių gyventojams sąrašą, siūlomas vieno langelio principas – sveikatos centrai, kuriuose veiks koordinuotas sveikatos paslaugų teikimas savivaldybėse.

Posėdyje pristatyta Greitosios medicinos pagalbos centralizavimo eiga – priimti sprendimai, kad nuo kitų metų greitosios medicinos pagalbos paslaugas Lietuvoje teiks viena valstybinė Greitosios medicinos pagalbos tarnyba su padaliniais savivaldybėse. Druskininkuose taip pat bus GMP padalinys, kurio brigadų ir darbuotojų skaičius išliks toks pats. Druskininkai šiuo metu turi 2 GMP brigadas.

Druskininkų savivaldybė ne kartą kreipėsi į ministeriją, kad Druskininkams, kaip kurortui, kaip pasienio savivaldybei, reikėtų 3 GPM brigadų.

Druskininkų savivaldybė Sveikatos apsaugos ministerijai yra pateikusi preliminarius Druskininkų ligoninės, poliklinikos ir šeimos gydytojų kabinetų projektus ir vizijas, kaip, įgyvendinant sveikatos priežiūros reformą, būtų galima pagerinti druskininkiečiams ir kurorto svečiams teikiamas paslaugas bei jų kokybę. Tuomet akcentuota, kad pokyčiai yra būtini – reikalingas infrastruktūros atnaujinimas, paslaugų plėtra ir kokybės gerinimas, medicinos personalo kvalifikacijos kėlimas bei kvalifikuotų medikų pritraukimas.

Kokie bus galutiniai sprendimai ir finansavimas, ministerija pateiks šių metų pabaigoje, kol kas pateikiamos tik tam tikros gairės.

Posėdyje taip pat pažymėta, kad ministerija siekia skatinti įstaigas pasirašyti bendradarbiavimo sutartis, pagal kurias būtų galima užtikrinti sklandesnį pacientų gydymo tęstinumą.

Alytaus apskrities gydymo įstaigas planuojama suskirstyti į Vilniaus ir Kauno regionų priklausomybę. Druskininkai, teikiant stacionarines aktyviojo gydymo paslaugas, kaip ir iki šiol, priklausys Vilniaus regionui.

Komentuodamas sveikatos apsaugos sistemos reformą, mero pavaduotojas L. Urmanavičius sakė, kad visi pokyčiai yra priimtini, jei paslaugos Druskininkų savivaldybės gyventojams ir svečiams bus teikiamos savalaikiai, efektyviai ir operatyviai.

„Mes sieksime, kad po sveikatos priežiūros pertvarkos Druskininkuose išliktų čia veikiančios sveikatos priežiūros įstaigos ir paslaugas teiktų inovatyviai, atlieptų pacientų lūkesčius. Esame aptarę Druskininkuose teikiamas paslaugas – atsižvelgdami į savivaldybės specifiką, atvykstančių turistų skaičių, žinome, kokias paslaugas reikėtų plėsti, stiprinti. Tikimės, kad mums pavyks tai padaryti, gavus tam reikalingą finansavimą“, – sakė L. Urmanavičius.

Mero pavaduotojas posėdyje taip pat iškėlė problemas dėl sveikatos priežiūros paslaugų įkainių, pagal kuriuos Ligonių kasa finansuoja įstaigas – įkainiai šiuo metu yra per maži, todėl ligoninės nepadengia faktinių kaštų.

Taip pat buvo pastebėta, jog Ligonių kasa turėtų kompensuoti energetikos, maitinimo ir medikamentų brangimą.

Posėdyje taip pat aptartas teisės aktuose numatytas reikalavimas nuo 2023 metų sausio centralizuoti sveikatos priežiūros įstaigų viešuosius pirkimus. Išsakytos pastabos, kad tai – sudėtingas, neracionalus, nesavalaikis reikalavimas.

L. Urmanavičius: „Mūsų tikslas, kad po sveikatos priežiūros pertvarkos Druskininkuose veikiančios sveikatos priežiūros įstaigos išliktų ir jų teikiamos paslaugos būtų inovatyvios, atlieptų pacientų lūkesčius. Atsižvelgdami į savivaldybės specifiką, į atvykstančių turistų skaičių, žinome, kokias sveikatos priežiūros paslaugas reikėtų plėsti, stiprinti. Tikimės, kad tai padaryti mums pavyks, gavus reikalingą finansavimą.“