Planuojama įsteigti Druskininkų miesto vietos veiklos grupę

Praėjusią savaitę Druskininkų savivaldybės vadovai, įstaigų, nevyriausybinių organizacijų bei verslo atstovai aptarė galimybę Druskininkuose įsteigti miesto vietos veiklos grupę.

Praėjusią savaitę susitikę Druskininkų savivaldybės vadovai, įstaigų, nevyriausybinių organizacijų bei verslo atstovai aptarė galimybę Druskininkuose įsteigti miesto vietos veiklos grupę / Dianos Sinkevičiūtės nuotraukos

Pasak Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojo Lino Urmanavičiaus, kaimiškąsias bendruomenes vienijanti vietos veiklos grupė yra labai stipri, įgyvendinusi ne vieną svarbų projektą, todėl jų pavyzdžiu tikimasi sukurti sėkmingai veikiančią, į miesto bendruomenę orientuotą vietos veiklos grupę.

„Didžiausias finansavimas šiuo metu skiriamas projektams, skirtiems užimtumo skatinimui, pagalbai įsitraukti į darbo rinką, kitoms socialinę atskirtį mažinančioms veikloms. Tai – labai aktualios priemonės, kurias, sukūrus miesto vietos veiklos grupę, būtų galima sėkmingai įgyvendinti“, – sakė L. Urmanavičius.

Pasitarime pažymėta, kad Druskininkų miesto vietos veiklos grupės steigėjais galėtų būti Savivaldybės taryba, asociacija „Druskininkų klubas“ ir 4 nevyriausybinės organizacijos: Druskininkų socialinės pagalbos draugija, Dirbančių neįgaliųjų asociacija, Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Druskininkų viltis“ ir asociacija „Padėkime vaikams“.

Kovo mėnesį Tarybai bus teikiamas sprendimo projektas dėl miesto vietos veiklos grupės steigimo.

Jei Taryba apsispręs steigti Druskininkų miesto VVG, tuomet bus rengiama 2024-2029 m. strategija ir įgyvendinami druskininkiečiams aktualūs projektai.