Pirmajame šių metų Tarybos posėdyje patvirtintas 2018 metų biudžetas

Pirminis patvirtintas 2018 metų Druskininkų savivaldybės biudžetas yra 20 mln. 764,5 tūkst. eurų. Planuojant lėšas ir rengiant biudžetą, Druskininkų savivaldybėje buvo atsižvelgta į prioritetines sritis: švietimą, ūkio infrastruktūros plėtrą bei priežiūrą, savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimą, socialinę paramą. Biudžetas tvirtinamas programiniu principu: išanalizuotos visos 13 numatytų biudžeto programų, sudarančių 2018-2020 strateginį veiklos planą. Kaip ir kasmet, pagal galiojančius teisės aktus biudžetas bus tikslinamas, atsižvelgiant į metų eigoje faktiškai gautas pajamas, siekiant užtikrinti Druskininkų savivaldybės strateginiame veiklos plane numatytų programų bei priemonių įgyvendinimą.
Praėjusį ketvirtadienį sušauktame Druskininkų savivaldybės tarybos posėdyje Savivaldybės administracijos direktorė Vilma Jurgelevičienė, teikdama 2018 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto projektą galutiniam tvirtinimui, pabrėžė, kad biudžetas apsvarstytas Tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka, Tarybos komitetuose. Pristačius biudžetą visuomenei, pasiūlymų negauta. Direktorė pasidžiaugė, kad 2017-ieji buvo užbaigti sėkmingai, biudžetą surinkus daugiau nei šimtu procentų. Savivaldybė sklandžiai įvykdė visus įsipareigojimus. Lyginant su praėjusiais metais, patvirtintas 6 procentais didesnis 2018 metų biudžetas.

Druskininkų savivaldybės tarybos posėdyje priimti gyventojams svarbūs sprendimai/Dianos Sinkevičiūtės nuotrauka

Biudžeto vykdymo rezultatams įtakos turi Tarybos priimti sprendimai. Taryba yra patvirtinusi verslo liudijimų dydžius 2018 metams bei lengvatas. Siekiant kurti palankias sąlygas smulkiajam verslui, jau ne vienerius metus Druskininkų savivaldybės taryba sumažina verslo liudijimų kainas bei nustato lengvatas, juos įsigyjant neįgaliesiems, daugiavaikiams ar vienišiems tėvams, tėvams, auginantiems neįgalų vaiką, mokiniams, studentams, gyventojams, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus. Siekiant, kad gerėtų verslo aplinka ir būtų skatinamas smulkusis verslas, Druskininkų savivaldybėje net 21 paslaugų rūšiai, kurios generuoja mažas pajamas, Taryba nustatė daugiau kaip 80 proc. mažesnius, nei nustatyta LR teisės aktais, verslo liudijimų dydžius; 13-ai veiklos rūšių nustatytas simbolinis 12 eurų metinis mokestis. Kitoms verslo rūšims mokestis sumažintas 50 procentų – nuo 684 (pagal teisės aktus negali būti mažesni visoje Lietuvoje, neribojant teritorijos) iki 342 eurų. Nors dėl nustatytų mažesnių verslo liudijimų dydžių į biudžetą bus surenkama mažiau pajamų, tačiau sprendimo nauda neabejojama. „Neskatiname druskininkiečių gyventi iš socialinių pašalpų, tad stengiamės sudaryti kuo palankesnes sąlygas žmonėms dirbti ir užsidirbti“, – teigė V. Jurgelevičienė.
2018-aisiais planuojamas smulkių infrastruktūros objektų – aikštelių, įvažiavimų, apšvietimo objektų – įrengimas, daugiau dėmesio skiriant ir Viečiūnų bei Leipalingio seniūnijoms, jose esančių žvyrkelių asfaltavimui.
Kaip teigė direktorė V. Jurgelevičienė, atsižvelgiant į prioritetus, stengiamasi daryti viską, kad darbai įvairiose srityse būtų atlikti harmoningai.
Druskininkų savivaldybės mero R. Malinausko žodžiais, nelengva subalansuoti biudžetą, optimaliai paskirstant lėšas visoms Savivaldybės veiklos sritims. Posėdyje meras padėkojo Administracijos direktorei, visų įstaigų vadovams ir specialistams už atsakingai atliktą, visai bendruomenei reikalingą darbą.

Rengiami nauji projektai
Taryba pritarė Druskininkų savivaldybės gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo planui. Kaimiškųjų vietovių prijungimas prie Druskininkų miesto lems greitesnį, efektyvesnį problemų, susijusių su šių gyvenviečių inžinerinės infrastruktūros priežiūra bei plėtra, sprendimą; padidės ir šiose teritorijose gyvenančių žmonių turimo nekilnojamojo turto vertė. Tarybai pritarus minėtam planui, jį dar turi patvirtinti ir Vyriausybė.
Taryba pritarė projektams, kurių paraiškos bus teikiamos Latvijos-Lietuvos-Baltarusijos programos finansavimui gauti. Pagal projektą „Efektyvūs ekologiniai sprendimai abipus sienos“ bus pagerinta mieste augančių kaštonų būklė. Paraiškoje numatyta gydyti sergančius kaštonus, nupirkti lapų surinkimo bei išvežimo techniką Druskininkuose ir Gardine.
Gavus finansavimą, pagal projektą „Kultūros paveldo objektų aplinkos infrastruktūros sutvarkymas ir pritaikymas turizmo reikmėms abipus sienos“, numatyta atnaujinti Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčios aikštę.
Kaip patikino Investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Algirdas Svirskas, norint gauti finansavimą, būtina pagrįsti paraišką, atsižvelgiant į nustatytas programos sąlygas: „Rekonstruojama teritorija turi būti numatyta reklamuoti kultūros paveldo objektą – bažnyčią“.
Pagal projektą „Sveiki ir laimingi vaikai pasienio regione“ numatyta įgyvendinti fizinio aktyvumo programą lopšeliuose-darželiuose, įsigyti užimtumo priemonių, surengti fizinio aktyvumo pamokas ugdymo įstaigose, mokymus ugdymo įstaigų darbuotojams, sporto varžybas Lietuvoje ir Baltarusijoje.
Taryba pritarė 2018 metų Užimtumo didinimo programai, UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ investiciniam planui, patvirtino Druskininkų savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 metų priemones, patvirtino Visuomenės sveikatos specialiąją programą, Kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo tvarkos aprašą.

Administracijos direktorė V. Jurgelevičienė: „Atsižvelgiant į prioritetines sritis, stengiamės daryti viską, kad darbai įvairiose srityse būtų atlikti harmoningai“.

„Mano Druskininkai“  informacija