Pašalinti pavojų kėlę seni medžiai

Druskininkų savivaldybės administracija stengiasi kruopščiai prižiūrėti medžių būklę, o senus, išpuvusius ir pavojų keliančius medžius pakeisti naujais.

Tokius medžius kirsti būtina, kai jie yra pavojingai įtrūkę ir neatlaikę stipresnio vėjo, gali lūžti, taip sukeldami grėsmę gyventojų ir svečių saugumui.

Druskininkų savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija 2019 m. liepą apžiūrėjo ir įvertino miesto centre, šalia Muziejaus augusių dviejų uosių ir vinkšnos būklę, jų gyvybines funkcijas ir galimas grėsmes. Buvo nustatyta, kad du uosiai yra pavojingai trūkę, o vinkšna yra visiškai sausa, taigi jie kėlė pavojų gyventojams, vaikščiojantiems Vilniaus alėja, transporto priemonėms ir šalia esantiems pastatams.

Įvertinus visus faktorius, 2019 m. liepos 19 d. bendrovei „Aplinkos darbai“ buvo išduotas leidimas saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams kirsti pavojingus želdinius.

Šie medžiai buvo saugiai nupjauti.

Kurorto gatvėje taip pat buvo išpjauta sausa pušis ir frezuojami kelmai.

Druskininkų savivaldybės teritorijoje saugotini želdiniai prižiūrimi, pertvarkomi, kertami, persodinami ar genėjami, vadovaujantis aukščiau minėtomis taisyklėmis ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. D1-45 „Dėl medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklių patvirtinimo“. Šiose taisyklėse nustatyta, kad medžiai ir krūmai mieste gali būti kertami pagal nustatytus kriterijus, kai: nudžiūvę; vėjo, sniego žaibo ar dėl kitų priežasčių išversti, nulaužti, apdegę gaisro metu, pažeisti stiebo ar šaknų puviniu; pasvirę ir pasvirimas kasmet didėja; apipulti vabzdžių kenkėjų ir grybinių ligų; pažeistos medžių ir krūmų gyvybinės funkcijos; kelia pavojų žmonėms, pastatams, turtui ir panašiai.

Didelis dėmesys skiriamas pagrindinėms miesto gatvėms ir daugiabučių gyvenamųjų namų kiemams, kuriuose yra didelis automobilių bei pėsčiųjų srautas, žaidžia vaikai.

Savivaldybė siekia kokybiškai tvarkyti ir prižiūrėti bendrojo naudojimo teritorijose augančius želdinius, gražinti kraštovaizdį, minimizuojant pavojingus medžius, dėl plintančio puvinio, dėl didelio pasvirimo laipsnio, dėl įvairiausių ligų ir kita, todėl nuolat vykdoma medžių stebėsena ir tyrimai, aktyviai veikia Želdynų ir želdinių apsaugos komisija, visi sprendimai dėl medžių šalinimo derinami su įgaliotais regiono aplinkos apsaugos departamento ir kultūros paveldo specialistais.

Dėmesys skiriamas visai savivaldybės teritorijai, želdiniai prižiūrimi bei atnaujinami ir mieste, ir seniūnijose.

Bendradarbiaujant administracijos darbuotojams ir medžių prižiūrėtojams, yra atnaujinami medžiai, atitinkamai parenkamos rūšys ir formos.

Druskininkų  savivaldybės informacija