Pareiškėjų pagal įregistruotos žemės ūkio valdos centrą 2023 m. teikiamų Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškų Druskininkų savivaldybės administracijos Leipalingio ir Viečiūnų seniūnijose priėmimo tvarkaraščiai

Pareiškėjams parama skiriama pagal tęstinę Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę, tęstines Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones ir Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano intervencines priemones.

Pastaba. Pareiškėjai, atvykdami teikti paraiškas, privalo žinoti tikslius deklaruojamus žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus, atnaujinę duomenis Ūkinių gyvūnų registre, turėti VMVT išduotą pažymą apie SG ir apsisprendę dėl dalyvavimo Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 m. strateginio plano intervencinių priemonių ir kompleksinės ekologinės sistemos veiklose. Pageidautina, kad žemės ūkio valdų valdytojai einamaisiais metais būtų atnaujinę valdos duomenis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre, o ūkininkai – ūkio duomenis Ūkininkų ūkių registre.

Eil. Nr.Pareiškėjų priėmimo dataPareiškėjų gyvenamoji vieta ir papildoma informacija
1.2023-04-17 – 04-21Pareiškėjai iš Savanorių k., Paseirės k., Vileikių k., Leipalingio mstl., Druskininkų m. ir kitų Lietuvos vietovių. Pareiškėjai priėmimo laiką iš anksto suderina tel. (8 313)  56 407.
2.2023-04-24 – 04-28Pareiškėjai iš Vilkanastrų k., Cimaniūnų k., Voverių k., Drapalių k., Vaikšnoriškės k., Zasciūniškės k., Miciūnų k. Pareiškėjai priėmimo laiką iš anksto suderina tel. (8 313)  56 407.
3.2023-05-02 – 05-05Pareiškėjai iš Panemunės k., Barzdžiūnų k., Černiauskų k., Baltosios Ančios HES k., Sventijansko k., Krivonių k., Guronių k., Gerdašių k. ir kitų Lietuvos vietovių. Pareiškėjai priėmimo laiką iš anksto suderina tel. (8 313)  56 407.
4.2023-05-08 – 05-12Pareiškėjai, dalyvausiantys Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano intervencinės priemonės „Gyvūnų gerovė“ veiklose, paraiškas teikia iki gegužės 15 d. Pareiškėjai priėmimo laiką iš anksto suderina tel. (8 313)  56 407.
5.2023-05-15 – 05-19Pareiškėjai iš Didžiasalio k., Leipalingio k., Karalinavo vns., Veršių k., Kaziulių k., Diržų k., Lipliūnų k., Liepiškių k., Dulgininkų k. ir kitų Lietuvos vietovių. Pareiškėjai priėmimo laiką iš anksto suderina tel. (8 313)  56 407.
6.2023-05-22 – 05-26Pareiškėjai iš Leipalingio mstl., Jovaišių k., Tautėnų k., Kamorūnų k., Druskininkėlių k., Mažonių k., Druskininkų m. ir kitų Lietuvos vietovių. Pareiškėjai priėmimo laiką iš anksto suderina tel. (8 313)  56 407.
7.2023-05-29 – 06-02Pareiškėjai iš Stračiūnų k., Raudonikių k., Radvilonių k., Diržų k., Lipliūnų k. ir kitų Lietuvos vietovių. Pareiškėjai priėmimo laiką iš anksto suderina tel. (8 313)  56 407.
8.2023-06-05 – 06-09Pareiškėjai iš Leipalingio mstl., Ricielių k. ir sertifikuojantys žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus pagal ekologinei gamybai keliamus reikalavimus. Pareiškėjai priėmimo laiką iš anksto suderina tel. (8 313)  56 407.
9.2023-06-12 – 06-16Pareiškėjai iš Gailiūnų k., Snaigupės k., Ringėliškės k., Miciūnų k. ir kitų Lietuvos vietovių. Pareiškėjai priėmimo laiką iš anksto suderina tel. (8 313)  56 407.
10.2023-06-19 – 06-20Pareiškėjai iš Degėsių k., Guobinių k. ir kitų Lietuvos vietovių. Pareiškėjai priėmimo laiką iš anksto suderina tel. (8 313)  56 407.
11.2023-06-21 – 06-30Irena Pavolienė, Leipalingio seniūnijos vyresnioji specialistė, priima pareiškėjų teikiamas Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškas, kurie nespėjo pateikti paraiškų iki 2023 m. birželio 20 d. Pareiškėjai priėmimo laiką iš anksto suderina tel. (8 313) 56 407.
Eil.Nr.Pareiškėjų priėmimo dataPareiškėjų gyvenamoji vieta ir papildoma informacija
1.Nuo 2023-04-17Laima Ražienė, Viečiūnų seniūnijos vyresnioji specialistė, informuoja pareiškėjus, Viečiūnų seniūnijoje 2022 m. teikusius Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškas, apie galimybę teikti šias paraiškas 2023 m. bei suderina pareiškėjų priėmimo ir aptarnavimo seniūnijoje datą bei laiką.
2.2023-05-02Pareiškėjai iš Randamonių k., Druskininkų m. ir kitų Lietuvos vietovių.
3.2023-05-03Pareiškėjai iš Žiogelių k., Ratnyčios k. ir kitų Lietuvos vietovių.
4.2023-05-08Pareiškėjai iš Mašnyčių k. ir kitų Lietuvos vietovių.
5.2023-05-10Pareiškėjai iš Grūto k. ir kitų Lietuvos vietovių.
6.2023-05-11Pareiškėjai iš Latežerio k. ir kitų Lietuvos vietovių.
7.2023-05-16Pareiškėjai iš Kermušijos k., Druskininkų m. ir kitų Lietuvos vietovių.
8.2023-05-17Pareiškėjai iš Naujasodės k. ir kitų Lietuvos vietovių.
9.2023-05-18Pareiškėjai iš Jaskonių k. ir kitų Lietuvos vietovių.
10.2023-05-22Pareiškėjai iš Neravų k. ir kitų Lietuvos vietovių.
11.2023-05-29Pareiškėjai iš Viečiūnų mstl., Druskininkų m. ir kitų Lietuvos vietovių.
12.2023-05-30, 31 – 06-02, 06, 08, 12, 15, 16, 19, 20Pareiškėjai iš Švendubrės k., Druskininkų m. ir kitų Lietuvos vietovių.
13.2023-06-21 – 06-30Laima Ražienė, Viečiūnų seniūnijos vyresnioji specialistė, priima pareiškėjų teikiamas Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškas, kurie nespėjo pateikti paraiškų iki 2023 m. birželio 20 d. Pareiškėjai priėmimo laiką iš anksto suderina tel. (8 313) 47 919.

Druskininkų savivaldybės informacija