Pagal savivaldybių gerovės indeksą –Druskininkai tarp šalies lyderių

Tai, kad Druskininkai yra viena iš geriausių vietų dirbti ir gyventi, dar kartą įrodė naujausi savivaldybių gerovės indekso rezultatai, pateikti praėjusių metų pabaigoje.

Vilniaus politikos analizės institutas, išanalizavęs Lietuvos savivaldybių rodiklius, konstatavo, kad Druskininkų savivaldybės gerovės indeksas 2019 metais buvo 4,11. Pagal šį rodiklį Druskininkai įsitvirtino geriausiųjų šalies savivaldybių, įskaitant ir didžiuosius miestus, dešimtuke. Druskininkai pagal savivaldybių gerovės indeksą pastebimai lenkia Lietuvos vidurkį, kuris sudaro 3,31 balą.

Jeigu palyginsime Alytaus apskrities rodiklius, tai Druskininkai visa galva aukščiau už Varėną (2,24), Alytaus rajoną (2,45), Lazdijus (2,45) ir Alytaus miestą (3,73).

Palyginus panašaus dydžio kurortų – Druskininkų, Palangos ir Birštono – rodiklius, tai Druskininkai pagal gerovės indeksą akivaizdžiai pralenkia ir Palangą (3,62), ir Birštoną (3,46).

Savivaldybių gerovės indeksas buvo nustatytas pagal penkis rodiklius – socialinio saugumo, fizinio saugumo, gyvybingos ekonomikos, kokybiško švietimo ir demografijos.

Vienas iš geriausių Druskininkų rezultatų yra fizinis saugumas (5,54). Pagal šį rodiklį Druskininkus šalyje pralenkia tik Neringa. Šis rodiklis rodo, kad Druskininkai yra labai saugus miestas.

Puikūs ir Druskininkų švietimo, gyvybingos ekonomikos, socialinio saugumo rezultatai.

Vilniaus politikos analizės institutas pateikė savivaldybių gerovės indekso dinamiką nuo 2016 iki 2019 metų.

Pagal pateiktus rezultatus matyti, jog nuo 2016 iki 2019 metų Druskininkų savivaldybės gerovės indeksas kasmet gerėjo. 2016 metais jis buvo 3,55, 2017 – 3,72, 2018 – 4,07, o pernai – 4,11.

Analizuojant savivaldybes, kurių rezultatai itin geri, akivaizdžiai matyti, jog gerovės indeksas aukštesnis keturiuose didžiuosiuose miestuose (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai) bei šalia jų esančiose savivaldybėse – Kauno rajono, Elektrėnų, Klaipėdos rajono, tačiau Druskininkai nuo jų mažai atsilieka.

„Rezultatai tikrai džiugina. Pagal objektyvius rodiklius matome, kad Druskininkai yra viena geriausių ir saugiausių vietų Lietuvoje gyventi bei dirbti. Stebint demografijos rodiklius, kurie atrodytų ne tokie geri, kaip norėtųsi, aiškėja įdomios tendencijos. Šiems rodikliams turi įtakos unikali migracija į Druskininkus – pas mus gyventi atvažiuoja ne tik jaunos šeimos, bet ir senjorai. Kadangi Druskininkuose puikios sąlygos stiprinti sveikatą, yra nemažai atvejų, kai vyresnio amžiaus žmonės iš visos Lietuvos parduoda būstus kituose miestuose ir persikelia gyventi į Druskininkus. Būtent tokia tendencija ir koreguoja demografijos statistiką“, – sakė Druskininkų meras Ričardas Malinauskas.

Kaip nustatomas savivaldybių gerovės indeksas

Savivaldybių gerovės indekso skaičiavimuose naudojami viešai prieinami 2018 m. oficialiosios statistikos duomenys garantuoja pirminės informacijos patikimumą ir tuo pačiu užtikrina indekso kūrimo tęstinumą. Indekse naudota statistika iš Lietuvos Statistikos departamento, Lietuvos darbo biržos, Higienos instituto, Švietimo valdymo informacinės sistemos.

Indeksą sudaro 5 komponentai:

1.Socialinio saugumo komponentas matuoja socialinės gerovės situaciją savivaldybėse, akcentuojant integraciją į darbo rinką, lygias galimybes (vyrų ir moterų užimtumo santykis) ir socialinės paramos aprėptį.

2.Fizinio saugumo komponentą sudaro potencialių grėsmių gyvybei ir sveikatai rodiklių įverčiai: saugumas keliuose, nusikalstamumas (baudžiamųjų nusikaltimų santykinis rodiklis), medicininės pagalbos prieinamumas, mirštamumo nuo neužkrečiamų ligų statistika.

3.Gyvybingos ekonomikos komponentą sudaro rodikliai atspindintys konkurencingumą, investicijų patrauklumą ir augimo potencialą: vidutinis atlyginimas, įmonių skaičius ir smulkių bei vidutinių įmonių skaičius, tiesioginių užsienio investicijų skaičius tenkantis vienam gyventojui, užimtumo lygis (16-65 m.).

4.Kokybiško švietimo komponentas. Švietimo komponentą sudaro švietimo prieinamumo – ikimokyklinio švietimo aprėpties, dalyvavimo neformaliojo vaikų švietimo rodikliai, bei švietimo rezultatų rodikliai – įstojusiųjų į kolegijas ir universitetus procentai nuo bendro tais pačiais metais bendrojo lavinimo baigusiųjų abiturientų skaičiaus ir brandos egzaminų (lietuvių kalbos ir matematikos) rezultatai (procentas surinkusiųjų 51-100).

5.Demografinis komponentas. Komponentą sudaro demografinės senatvės koeficiento ir neto migracijos rodikliai.

Druskininkai įsitvirtino geriausiųjų šalies savivaldybių, įskaitant ir didžiuosius miestus, dešimtuke/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Druskininkų  savivaldybės informacija