Nevyriausybinių organizacijų tarybos posėdyje – pirmininko ir pavaduotojo rinkimai bei veiklos aktualijos

Praėjusią savaitę posėdžiavo Druskininkų savivaldybės nevyriausybinių organizacijų (NVO) taryba. Pirmame naujos NVO tarybos posėdyje buvo išrinktas tarybos pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas. Pirmininke slaptu balsavimu išrinkta nevyriausybinės organizacijos atstovė, viešosios įstaigos „Po vienu stogu“ direktorė Rima Bocisienė, o pirmininko pavaduotoja – savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja. Diana Brown.

Praėjusią savaitę posėdžiavo Druskininkų savivaldybės nevyriausybinių organizacijų (NVO) taryba / Edgaro Tamkevičiaus nuotraukos

Posėdžio metu tarybos nariai informuoti, kad tarybai yra pavesta atlikti ir Druskininkų savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos funkcijas.

Susirinkusieji buvo informuoti apie NVO tarybos funkcijas ir teises, diskutuota apie ateities planus ir galimybes aktyvinti įvairiose srityse savivaldybėje veikiančių nevyriausybinių organizacijų veiklą, pagalbą, joms ieškant įvairių finansavimo šaltinių.

Šiuo metu Druskininkų savivaldybėje socialinėje, kultūros, sveikatos, sporto, švietimo ir kitose srityse registruota daugiau kaip 70 nevyriausybinių organizacijų, tačiau kol kas aktyviausiai veikia socialinės srities NVO ir dešimt kaimiškųjų bendruomenių.

NVO tarybos nariai sutarė, kad reikia atnaujinti NVO sąrašą ir įvairiose srityse veikiančias organizacijas kviestis į NVO tarybos posėdžius, diskutuoti kartu, išgirsti bei išsakyti visų pusių lūkesčius.

Druskininkų savivaldybės nevyriausybinės organizacijos gali kreiptis rūpimais klausimais į NVO tarybos pirmininkę Rimą Bocisienę telefonu +370 61813644, el. paštu druskininkunvo@gmail.com, arba socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje „Druskininkų savivaldybės NVO“.

Druskininkų savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybą sudaro 14 narių – 7 Druskininkų savivaldybės administracijos, institucijų ir įstaigų atstovai ir 7 nevyriausybinių organizacijų, veikiančių Druskininkų savivaldybės teritorijoje, atstovai.

Tarybos tikslas – teikti pasiūlymus savivaldybės institucijoms dėl savivaldybės teritorijoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų veiklos skatinimo ir atlikti kitas jos nuostatuose numatytas funkcijas.