Informacija pieninių veislių galvijų laikytojams

Informuojame Druskininkų savivaldybės pieninių veislių galvijų laikytojus (toliau – laikytojai), kad 2024 m. jie gali pasinaudoti parama pagal Druskininkų savivaldybės Žemės ūkio rėmimo programą (toliau – Programa). Programa tikslas – pilnai ar iš dalies remti ir teikti finansinę paramą žemės ūkio veiklos subjektų įgyvendintiems ir vykdomiems Programos projektams Druskininkų savivaldybėje.

Laikytojai, pageidaujantys gauti finansinę paramą, Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriui privalo pateikti Žemės ūkio rėmimo programos 2022-2024 metams projektams finansuoti paraišką ir pieninių veislių galvijų Gyvulių sėklinimo pažymėjimus (tinkamos finansuoti tik paraiškos teikimo metais ir praeitais kalendoriniais metais atliktos investicijos, jeigu nebuvo skirtas finansavimas pagal šią Programą).

Projektų finansavimo tvarkos aprašą, paraiškos formą galima rasti Druskininkų savivaldybės interneto svetainės skyriuje adresu https://www.druskininkusavivaldybe.lt >> Veiklos sritys >> Žemės ūkis arba paspaudus internetinę nuorodą https://www.druskininkusavivaldybe.lt/veiklos-sritys/zemes-ukis-2.

Druskininkų savivaldybės administracijos darbo laikas: pirmadienį – ketvirtadienį nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadienį nuo 8.00 val. iki 15.00 val.

Laikytojus konsultuoja ir paraiškas priima Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas Alvydas Vengrauskas (Vilniaus al. 14, Druskininkai), tel. (+370 313) 52117, el. p. alvydas.vengrauskas@druskininkai.lt.