Informacija dėl Pieno gamybos ir realizavimo metinių deklaracijų už 2022-2023 metų apskaitos laikotarpį teikimo

Druskininkų savivaldybė pieno gamintojus informuoja, kad nuo 2023 m. balandžio 17 d. iki 2023 m. liepos 31 d. gali teikti Pieno gamybos ir realizavimo metines deklaracijas už 2022-2023 metų apskaitos laikotarpį (toliau –deklaracija). Apskaitos laikotarpis yra nuo 2022 m. balandžio 1 d. iki 2023 m. kovo 31 d. Pieno pardavimas tiesiogiai vartoti – pieno ir (arba) pieno produktų pardavimas (pvz., turguose, kaimynams ir kt.) tiesiogiai vartoti žmonių maistui ir (arba) gyvuliams šerti, įskaitant pieno ir (arba) pieno produktų atidavimą šioms reikmėms.

Pieno gamintojas, turintis galimybę naudotis elektronine bankininkyste, iki 2023 m. liepos 31 d. gali jungtis prie Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – PAIS) interneto svetainėje www.vic.lt ir pats užpildyti deklaracijos elektroninę formą už praėjusį apskaitos laikotarpį.

Pieno gamintojas, neturintis galimybės ar nenorintis naudotis elektronine bankininkyste, gali atvykti į savivaldybę nuo 2023 m. balandžio 17 d. iki 2023 m. liepos 31 d. ir pateikti duomenis, reikalingus deklaracijai užpildyti.

Papildoma informacija – pieno gamintojas, neturintis galimybės ar nenorintis naudotis elektronine bankininkyste, nuo 2023 m. balandžio 17 d. iki 2023 m. liepos 31 d. gali kreiptis į savivaldybę telefonu 8 614 25 826 arba elektroniniu paštu alvydas.vengrauskas@druskininkai.lt, arba paštu (Druskininkų savivaldybės administracija, Vilniaus al. 14, 66119 Druskininkai), arba kurjerio pagalba bei pateikti pasirašytą deklaraciją ar duomenis, reikalingus deklaracijai užpildyti. Ypač svarbu tokiu atveju – pieno gamintojas ne vėliau kaip iki 2023 m. rugpjūčio 11 d. privalo atvykti į savivaldybę pasirašyti deklaraciją. Jeigu pieno gamintojas neatvyks pasirašyti deklaracijos iki 2023 m. rugpjūčio 11 d., tuomet savivaldybė per 3 darbo dienas apie tai informuos VĮ Žemės ūkio duomenų centrą, kuris atmes deklaraciją PAIS bei apie tai informuos pieno gamintoją per 5 darbo dienas.

Pieno gamintojo mirties atveju vienas iš įpėdinių privalo pateikti deklaraciją už praėjusį apskaitos laikotarpį mirusiojo vardu.

Pieno gamintojus konsultuoja ir deklaracijas priima Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas Alvydas Vengrauskas (Vilniaus al. 14, Druskininkai), tel. 8 614 25 826, el. p. alvydas.vengrauskas@druskininkai.lt.