Informacija dėl paramos paraiškų asbestinių stogų dangos keitimui priėmimo

Druskininkų savivaldybė informuoja, kad Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras 2020 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 3D-50 patvirtino Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklos „Asbestinių stogų dangos keitimas“ įgyvendinimo taisykles.

Paramos paraiškos asbestinių stogų dangos keitimui priimamos nuo 2020 m. kovo 2 d. iki balandžio 30 d.

Remiama veikla – kaimo vietovėje esančio gyvenamojo namo, priklausančio fiziniam asmeniui (-ims), kurio visas stogas dengtas asbestine danga, visos asbestinės stogo dangos pakeitimas. Finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Didžiausia paramos suma vienam projektui įgyvendinti negali viršyti 2 000 (dviejų tūkstančių) eurų su PVM. Tinkamų finansuoti projekto išlaidų dalį, kurios nepadengia parama, pareiškėjas turi finansuoti savo piniginiu įnašu.

Paramos paraiškas teikiamos Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Alytaus paramos administravimo skyriui (Tvirtovės g. 1/Naujoji g. 2, Alytus).

Pareiškėjai raštu ir žodžiu gali pateikti Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos klausimus dėl dalyvavimo šioje priemonėje tvarkos ir sąlygų, taip pat su paraiškos pildymu ir kitus su paramos teikimu susijusius klausimus: telefonu (8 5) 252 6999, 1841, (8 315) 76 192; elektroniniu paštu info@nma.lt; paštu, adresu: Blindžių g. 17, 08111 Vilnius.

Išsamesnę informaciją teikia Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas Alvydas Vengrauskas (Vasario 16-osios g. 7, Druskininkai), tel. 8 614 25826, el. paštas alvydas.vengrauskas@druskininkai.lt

Druskininkų savivaldybės informacija