Ilgiausiai dirbantys Savivaldybės tarybos nariai brangina Druskininkų krašto žmonių pasitikėjimą

Vieni iš ilgiausiai Druskininkų savivaldybės taryboje dirbančių narių – I. Salickienė ir J. Samuchovas / Roberto Kisieliaus nuotrauka

Šią savaitę visa Lietuva švenčia Vietos savivaldos dieną. Ta proga prisimenami savivaldos nuveikti darbai, pagerbiami žmonės, daug metų paskyrę savivaldos stiprinimui. Druskininkų savivalda yra ypatingai stipri ir daug nuveikusi druskininkiečių labui. Visi svarbiausi sprendimai, lėmę kurorto klestėjimą, yra susiję su darniu Savivaldybės tarybos ir savivaldybės administracijos darbu.

Vietos savivaldos dienos proga „Mano Druskininkai“ pakalbino vienus iš ilgiausiai Druskininkų savivaldybės taryboje dirbančių politikų: Jevgrafijų Samuchovą, Algį Bolį ir Ingą Salickienę.

– Ar Jums svarbu, kad žmonės Jumis šitiek metų pasitiki?

Jevgrafijus: Dalyvavimas Druskininkų savivaldybės tarybos veikloje – vienas iš gyvenimo įprasminimo aspektų, todėl žmonių pasitikėjimas man labai svarbus. Džiaugiuosi ir didžiuojuosi žmonių reiškiamu pasitikėjimu. Dirbdamas Taryboje, stengiuosi pateisinti jų pasitikėjimą.

Algis: Žinoma, kad yra svarbu. Tuo labiau, kad dalyvaudamas rinkimuose, startuodavau iš įvairių pozicijų. Buvau ir pirmame, ir antrame dešimtuke, o paskutiniuose rinkimuose – ketvirtame.

Inga: Žinoma, man svarbus žmonių pasitikėjimas, aš labai jį vertinu ir branginu.

Daugelį kadencijų Druskininkų savivaldybės taryboje dirba ir A. Bolys / Laimos Rekevičienės nuotrauka

– Kokiais savo nuveiktais darbais labiausiai didžiuojatės?

Jevgrafijus: Tokių darbų yra keletas: pirmos sustiprintos matematikos klasės išleidimas į gyvenimą 1983 m., gimnazijos statuso mokyklai įgyvendinimas 2021 m. Savivaldybės tarybos sprendimų, nulėmusių Druskininkų kurorto raidą, kartu su kolegomis priėmimas 2000-2003 metų kadencijoje.

Algis: Vienas Tarybos narys ką nors ypatinga nuveikti negali. Mes neatstovaujame kažkokiai vienai teritorijai. Dažniausiai savo siūlymus teikiame sprendimų rengėjams, atitinkamų skyrių specialistams.

Inga: Džiaugiuosi, galėdama padėti žmonėms jiems rūpimais klausimais, spręsti jiems aktualias problemas. Pavyzdžiui, vienas gyventojas kreipėsi asmeniškai į mane, kai sergančiam jo artimajam skubiai reikėjo organizuoti ligonio transportavimą iš buto, esančio 5 aukšte, iki automobilio, nes jį teko vežti į ligoninę. Man pavyko greitai suorganizuoti pagalbą, ir žmogus saugiai buvo pristatytas į medicinos įstaigą. Ir tokių pavyzdžių, kai gyvenimiškose situacijose tenka padėti, yra tikrai daug.

– Kokia, Jūsų nuomone, yra vietos savivaldos reikšmė?

Jevgrafijus: Savivalda rūpinasi kiekvieno savivaldybėje gyvenančio žmogaus gerove, geriausiai žino žmonių problemas ir jas operatyviai sprendžia. Savivalda sudaro sąlygas komfortabiliam bendruomenės  gyvenimui.

Algis: Demokratinėje visuomenėje savivalda – nepakeičiamas procesas. Nuo senovės Graikijos niekas nesukūrė geresnio modelio. Jos reikšmė ir svarba labai priklauso nuo visuomenės pilietiškumo. Manau, kad savivaldos tobulėjimui turime dar daug rezervų.

Inga: Savivalda visų pirma yra žmonės, bendruomenė, kuriuos vienija bendras tikslas kurti gerovę savo gyvenamoje vietoje. Kai gyventojai gali teikti pasiūlymus, reikšti savo nuomonę, inicijuoti veiklas ir kitais būdais bendradarbiauti.

Savivalda suponuoja tam tikrą veiklos laisvę ir savarankiškumą. Tačiau ši laisvė nėra beribė. Todėl ypač svarbus yra savivaldybių ir valstybės interesų derinimo principas. Savivaldos teisė įgyvendinama per savivaldos institucijas – savivaldybių tarybas.

Savivaldybių tarybos renkamos vietinių gyventojų. Taip išreiškiamas pasitikėjimas politine komanda, vienu ar kitu tarybos nariu. Druskininkiečiai jau daug metų balsų daugumą atiduoda mero Ričardo Malinausko komandai, tai yra puikus atliktų ir planuojamų darbų įvertinimas.

– Taryboje dirbate jau keletą kadencijų? Kada darbas buvo pats įdomiausias? Kas kėlė didžiausius iššūkius?

Jevgrafijus: Įdomiausias darbas buvo 1990-1995 ir 2000-2003 metų kadencijų metu. Pirmoje nebuvo įstatyminės bazės. Dabar, pavarčius tada priimtus sprendimus, darosi juokinga. Antroje, po visiško kurorto žlugimo reikėjo sukurti kurorto plėtros viziją. Ir tai buvo padaryta. Džiaugiuosi, kad dalyvavau tame procese.

Algis: Labai gerai prisimenu pirmąją kadenciją. Tada Tarybą sudarė, kaip ir dabar, keleto partijų atstovai, tačiau darbas buvo malonus. Natūralu, kad narių nuomonės skyrėsi, bet bendravome pagarbiai. Negalėčiau to pasakyti apie dvi pastarąsias kadencijas.

Inga: Man įdomiausia buvo dirbti pirmųjų kadencijų tarybose, kai viskas buvo nauja, kai Druskininkuose radosi įvairūs unikalūs objektai. Tada daug keliavome, žiūrėjome, kaip sėkmingi objektai veikia svetur, ieškojome „perliukų“. Mums tada buvo labai svarbu į Druskininkus parsivežti geriausią patirtį, kurią būtų galima pritaikyti mūsų mieste.

Kai buvo įgyvendinamas Druskininkų vandens parko projektas, dairėmės į pačius geriausius Europos vandens parkus. Tada buvo tikrai sunku patikėti, kad mūsų naujasis Vandens parkas galėtų tapti pačiu populiariausiu kurorto  objektu. Bet jis tapo! Smagu, kad kasmet jį aplanko vis daugiau lankytojų ne tik iš Lietuvos, bet ir iš kaimyninių šalių. Metų pradžioje Vandens parkas jau buvo sulaukęs 6-milijonojo lankytojo.

Smagu, kad, man dirbant Taryboje, buvo priimti sprendimai ir dėl kitų unikalių ir Druskininkams svarbių objektų – čia atidaryta „Snow Arena“, pradėjo veikti „Lynų kelias“, atnaujintas K. Dineikos sveikatingumo parkas. Sutvarkyti parkai, keliai ir padaryta dar labai daug būtinų darbų.

Žinoma, mums ne mažiau svarbu padėti gyventojams spręsti kasdienes žmonių sveikatos, švietimo, socialinės srities, problemas, rūpintis sporto reikalais. Ir didelė laimė dirbti darnioje komandoje, su kuria galime priimti svarbiausius sprendimus.

J. Samuchovas, A. Bolys ir I. Salickienė džiaugiasi, kad svarbiausi ir druskininkiečiams reikalingi sprendimai priimami, darniai dirbant Savivaldybės tarybai ir administracijai / Roberto Kisieliaus nuotrauka

– Kuriais Tarybos priimtais sprendimais labiausiai didžiuojatės?

Jevgrafijus: Visais sprendimais, susijusiais su kurorto vizijos kūrimu ir plėtra: 1. Dėl gydyklų veiklos atgaivinimo; 2. Dėl Vandens parko įrengimo buvusiose gydyklose; 3. Dėl „Snow Arenos“ statybos; 4. Dėl „Lynų kelio“ ir dėl Druskininkams taip reikalingo Kultūros centro statybos. Man dirbant Švietimo skyriaus vedėju, buvo priimta daug sprendimų, susijusių su švietimo reforma, savivaldybės švietimo įstaigų struktūros pertvarkymų, dalis jų, prieštaringai vertinamų, buvo padiktuotų Vyriausybės.

Algis: Visais, kurie sudaro prielaidas sėkmingam kurorto vystymui, savivaldybės gyventojų gerovei.

Inga: Negalėčiau išskirti vieno ar kito Tarybos sprendimo, kaip paties svarbiausio. Visi sprendimai yra reikalingi. Didžiuojuosi, kad per daugelį metų nuosekliai siekiama numatytų tikslų, nesiblaškoma. Turime stiprų lyderį, kompetentingą savivaldybės administracijos darbuotojų komandą, Tarybą, kurie, nepaisant iššūkių, daro viską, kad užsibrėžti tikslai, gyventojams duoti pažadai būtų įgyvendinti.

– Ar dažnai susitinkate su rinkėjais? Kokias problemas padedate jiems spręsti?

Jevgrafijus: Su rinkėjais bendrauju nuolat, daugiausia – neformalioje aplinkoje. Padedu spręsti asmenines problemas, tarpininkauju, bendraujant su institucijomis, aiškinu priimtų Tarybos sprendimų pagrįstumą.

Algis: Kiekvienas Tarybos narys kasdien bendrauja su rinkėjais, kadangi, kaip minėjau, mes neatstovaujame konkrečios teritorijos gyventojams. Dažniausiai rinkėjams patariu, į kuriuos specialistus reikėtų kreiptis dėl jų problemų, savivaldybės darbuotojus informuoju apie gyventojų problemas, ieškome jų sprendimo būdų.

Inga: Su rinkėjais bendrauju kasdien, jie – mano bendradarbiai, draugai, pažįstami. Dalijuosi savo žiniomis, patarimais, padedu spręsti jiems aktualias, gyvenimiškas problemas. Mielai tai darau, nes manau, kad Tarybos narys yra tarsi tarpininkas tarp gyventojų ir vietos valdžios.

– Ar turite laiko pasinaudoti Druskininkų siūlomais privalumais?

Jevgrafijus: Kadangi esu senjoras, tai turiu pakankamai laiko pasinaudoti kurorto privalumais. Nuo 2006 metų gruodžio, nuo pat veiklos pradžios kartu su žmona nuolat lankomės Vandens parke. Pamėgome, ypač žmona, gydyklų „Sveikatos ratą“, neretai gauname dovanų kuponus pasinaudoti kitais kurorto malonumais.

Algis: Gal ne tiek ir daug to laiko yra, bet su „Druskininkiečio kortele“ stengsiuosi surasti daugiau privalumų. Ir tuo pačiu kviečiu visus savivaldybės gyventojus jais naudotis.

Inga: Stengiuosi rasti laiko sveikatinimo paslaugoms bei aktyviam poilsiui. Druskininkuose siūloma daug įdomių veiklų, galime sportuoti, šokti, sveikatintis, lankyti įvairias mankštas, kultūrinius renginius ir kita.

– Kokių svajonių, susijusių su Jūsų veikla, turite?

Jevgrafijus: Apie svajones garsiai nekalbama, bet galiu pasakyti – didžiausi lūkesčiai siejami su Druskininkais, kad, nepaisant įvairiausių trukdymų, jie ir toliau klestėtų. Svajonių, susijusių su šeima, neatskleisiu. Dar viena svajonė – kad mokiniai daug geriau laikytų matematikos egzaminus, gautų kuo daugiau „šimtukų“.

Algis: Kadangi dirbu mokykloje, puikiai matau ir suprantu švietimo situaciją. Svajonių gali būti daug, tačiau jų įgyvendinimui reikia konkretaus turinio. Valstybė turi suteikti įrankius ir priemones, o savivaldybė – užtikrinti įgyvendinimą. Taigi svajonė – sukurti sąlygas, kad mokytojas ugdytų mokinius saugioje aplinkoje, realizuodamas visus savo gebėjimus.

Inga: Man ypač svarbu, kad Druskininkuose būtų gera ir įdomu gyventi. Norėčiau, kad kuo greičiau būtų užbaigta Druskininkų kultūros ir kongresų rūmų statyba, kad mes, Druskininkų savivaldybės gyventojai, savo mieste galėtumėme nueiti į teatrą, koncertą ar kitą renginį.

Parengė Laima Rekevičienė ir Laimutis Genys