Druskininkų savivaldybės Tarybos komitetų posėdžiuose pristatyti bendruomenei aktualūs projektai

Lapkričio 22 d. posėdžiavo Druskininkų savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų, Švietimo, kultūros ir sporto, Finansų, Ūkio ir kurorto plėtros komitetai. Svarstyti aktualūs švietimo, turizmo, finansų, teisės, socialinės ir kitų sričių klausimai.

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžiuose svarstyti aktualūs švietimo, turizmo, finansų, teisės, socialinės ir kitų sričių klausimai/Simonos Dailydaitės nuotrauka

 

Švietimo skyriaus vedėjas Jevgrafijus Samuchovas pristatė mokinių priėmimo į Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas tvarkos aprašą. Naujai parengtas ugdymo įstaigų organizavimo tvarkos aprašas: patikslinti priėmimo tvarkos kriterijai ir programos, kurios įgyvendinamos švietimo įstaigose. Taip pat nustatyti prašymų priėmimo į Druskininkų švietimo centrą terminai, supaprastinta dokumentų priėmimo tvarka, patikslinti atskirų mokyklų pavadinimai.

J. Samuchovas taip pat pristatė parengtą maitinimo organizavimo tvarką Druskininkų savivaldybės ugdymo įstaigose. Maitinimo organizavimo tvarkos aprašu nustatyta, kad maitinimą privalu vykdyti, reglamentuojant maitinimo kainas, maitinimo organizavimą vykdant pačios ugdymo įstaigos arba viešųjų pirkimų konkurso būdu, skelbiant maitinimo verslo atranką. Už maitinimo organizavimo tvarką ir eigą atsako ugdymo įstaigos vadovai.

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja Vyda Amšiejienė pristatė Druskininkų savivaldybės biudžeto pakeitimus. Sprendimo projekto dėl Druskininkų savivaldybės 2018 metų biudžeto pakeitimo tikslas – atsižvelgiant į faktinį biudžeto pajamų plano vykdymą, į Savivaldybės įstaigų vadovų pateiktas paraiškas, į LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, LR Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktus, kuriais skiriamos papildomos lėšos savivaldybei, racionaliai paskirstyti bei perskirstyti biudžeto lėšas, kad būtų  užtikrintas Savivaldybės strateginiame veiklos plane numatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Patvirtintų programų bei priemonių vykdymas. Įstaigos išanalizavo 2018 metų trijų ketvirčių finansinius srautus, įvertino vykdomų programų bei priemonių tarpinius rezultatus ir pateikė paraiškas lėšų poreikiui ar perskirstymui tarp priemonių. Tikslas – efektyviai bei racionaliai panaudoti biudžeto lėšas. Šiuo sprendimo projektu 2018 metų Savivaldybės biudžeto pajamų planas didinamas 144,6 tūkst. eurų. Taip pat numatoma skirti 8,0 tūkst. eurų vaikų dienos centro patalpų įrengimui M. K. Čiurlionio g. 80, Jovaišių bendruomenės namų stogo remontui – 3,6 tūkst. eurų.

Investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Algirdas Svirskas pristatė „Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimo“ projektą. Pristatytas nutarimo papildymas, kad 5-erius metus po projekto įgyvendinimo pabaigos privalu užtikrinti nemokamą elektromobilių įkrovimo paslaugų teikimą  elektromobilių įkrovimo prieigų tinkle. Druskininkų mieste yra numatomos 4 tokios prieigos.

Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Vilūnienė pristatė Druskininkų savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Druskininkų savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo pakeitimus.

Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas Renaldas Viščinis detalizavo Druskininkų savivaldybės administracijos struktūros numatomus pakeitimus, kurie atliekami, siekiant efektyvinti administracijos darbą, nedidinant maksimalaus administracijos nustatyto pareigybių skaičiaus.

Ūkio skyriaus vedėjas Valdas Kuleckas pristatė UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ 2018 metų investicijų plano papildymus. Siūloma derinti tris papildomas investicijas: šilumos tinklų statybą į pastatą M. K. Čiurlionio g. 27 („Menų kalvė“), Viečiūnų katilinės katilų pritaikymą kūrenti dvi kuro rūšis, įrengiant kombinuotus degiklius (pagrindinis kuras – suskystintos gamtinės dujos, rezervinis dyzelinis kuras). Naujo skysto kuro siurblio sumontavimas Druskininkų katilinėje. Bendra papildomų investicijų suma – beveik 50 tūkst. Eur.

Taip pat pristatyti vietinės rinkliavos už leidimą atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį, apriboti eismą joje) naujos redakcijos nuostatai. Apskaičiuojant rinkliavos dydį, numatoma atsisakyti pernelyg smulkaus savivaldybės teritorijos skirstymo, kasinėjimo darbų trukmę ir sezoniškumą įvertinančių papildomų koeficientų. 100 proc. dydžio vietinės rinkliavos lengvatų numatoma taikyti tik dviem atvejais: kai likviduojama inžinerinių tinklų avarija ir kai žemės darbų užsakovo (statytojo) funkcijas vykdo savivaldybės administracija. Laukiama, kad apskaičiuotas rinkliavos dydis sumažės, tačiau išsiplės rinkliavos mokėtojų ratas.

Druskininkų savivaldybės Tarybos posėdis šaukiamas lapkričio 29 d. 10 val.

 

Druskininkų savivaldybės informacija