Druskininkų savivaldybės gyventojų apklausos rezultatai

Gegužės 9-20 dienomis buvo vykdoma Druskininkų savivaldybės gyventojų apklausa dėl Druskininkuose esančių P. Cvirkos ir L. Giros gatvių pavadinimų pakeitimo.

Druskininkų savivaldybės administracijos specialistai minėtų gatvių gyventojus apklausė tiesiogiai, atvykę į namus, gyventojų nuomonė įrašyta į apklausos lapus.

Apklausos metu gyventojų buvo klausiama, ar jie sutinka keisti P. Cvirkos ir L. Giros gatvių pavadinimus, jiems pateikti galimi nauji šių gatvių pavadinimai. Gyventojai taip pat galėjo išreikšti individualius pageidavimus, kokiu pavadinimu jie norėtų pavadinti minėtas gatves.

Visi kiti Druskininkų savivaldybės gyventojai pareikšti savo nuomonę P. Cvirkos ir L. Giros gatvių pavadinimų pakeitimo galėjo, atvykę į savivaldybę arba seniūnijas.

Dėl P. Cvirkos gatvės pavadinimo nuomonę išreiškė 35 gyventojai: pavadinimą keisti pasiūlė 17 gyventojų, 18 gyventojų siūlė pavadinimo nekeisti.

Daugiausia gyventojų pasiūlė P. Cvirkos gatvę pavadinti Žalgirio gatve.

Dėl L. Giros gatvės pavadinimo nuomonę išreiškė 20 Druskininkų savivaldybės gyventojų: 9 pasiūlė keisti pavadinimą, 11 siūlė jo nekeisti.

Daugiausia gyventojų pasiūlė L. Giros gatvę pervadinti Nidos gatve.

Galutinį sprendimą dėl minėtų gatvių pavadinimų keitimo artimiausiame posėdyje priims Druskininkų savivaldybės taryba.

Buvo vykdoma Druskininkų savivaldybės gyventojų apklausa dėl Druskininkuose esančių P. Cvirkos ir L. Giros gatvių pavadinimų pakeitimo / Dianos Sinkevičiūtės nuotraukos