Druskininkų savivaldybės administracijos informacija darbdaviams

Druskininkų savivaldybės administracija, bendradarbiaudama su Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno klientų aptarnavimo departamento Druskininkų skyriumi (toliau – Užimtumo tarnybos Druskininkų skyrius), skelbia darbdavių atranką Druskininkų savivaldybės 2021 metų užimtumo didinimo programai (toliau – Programa) įgyvendinti.

Pagal šią Programą bus atliekami laikino pobūdžio darbai:

– valstybinėje žemėje esančių žaliųjų plotų, gėlynų, želdinių ir kitų viešųjų erdvių valymo ir priežiūros laikino pobūdžio darbai (pakelėse esančių krūmų šalinimas, šienavimas, šiukšlių rinkimas, gėlių sodinimas ir priežiūra, nukritusių lapų ir sniego valymas bei kiti laikino pobūdžio darbai);

– valstybinėje žemėje esančių vandens telkinių pakrančių, poilsio zonų, maudyklų valymo, tvarkymo, priežiūros laikino pobūdžio darbai;

– užterštų, bešeimininkių, neprižiūrimų teritorijų, stichiškai susidariusių sąvartynų valstybinėje žemėje valymo ir priežiūros laikino pobūdžio darbai;

– istorijos ir kultūros paveldo objektų, valstybinėje žemėje esančių neveikiančių kapinių priežiūros laikino pobūdžio darbai;

– valstybinėje žemėje esančių miškų ūkio pagalbiniai laikino pobūdžio darbai;

– socialinės, sveikatos priežiūros ir visuomeninės paskirties objektų, esančių valstybinėje žemėje, teritorijų tvarkymo laikino pobūdžio darbai;

– pagalba, teikiant socialines paslaugas;

– kiti visuomenei naudingi darbai.

Minėtus darbus atliks Užimtumo tarnybos Druskininkų skyriuje registruoti bedarbiai, nurodyti Užimtumo įstatymo 48 straipsnio 2 dalyje (toliau – Programos dalyviai). Programos dalyvių laikino darbo trukmė – iki 6 mėnesių, vidutinė įdarbinimo trukmė – apie 3 mėnesius. Dalyvavimo Programoje trukmė skaičiuojama nuo terminuotoje darbo sutartyje nurodytos pirmos darbo dienos iki atleidimo iš darbo dienos. Numatoma per 2021 metus nukreipti į Programos priemones (laikino pobūdžio darbus) apie 85 bedarbius.

Darbdaviai, pageidaujantys įgyvendinti Programoje numatytus laikino pobūdžio darbus, iki 2021 m. vasario 15 d. 16.00 val. turi pateikti laisvos formos paraiškas Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio ir turto valdymo skyriui (Vasario 16-osios g. 7, Druskininkai).

Paraiškose darbdaviai turi nurodyti:

1. Numatomus atlikti laikino pobūdžio darbus, numatomų sukurti laikinų darbo vietų ir į jas įdarbinti darbo ieškančių asmenų (Programos dalyvių) skaičių, reikalavimus jų kvalifikacijai ar kompetencijai, lėšų poreikį, darbų apimtis, darbo ir darbo apmokėjimo sąlygas, Programos priemonių įgyvendinimo terminus.

2. Savo rekvizitus.

Darbdavius Programai įgyvendinti atrinks Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta Darbdavių atrankos komisija.

Druskininkų savivaldybės administracija su atrinktais Darbdaviais sudarys dvišales Programos įgyvendinimo ir finansavimo sutartis, Darbdaviai su Programos dalyviais privalės sudaryti terminuotas darbo sutartis Programoje numatytiems laikino pobūdžio darbams atlikti.

Už Programos priemonių (laikino pobūdžio darbų) įgyvendinimą bus atsakingi Darbdaviai, už Programos įgyvendinimą ir finansavimą – Druskininkų savivaldybės administracija.

Informaciją teikia Druskininkų savivaldybės administracijos Ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Rasa Vilūnienė, tel. (8 313) 52 242.

Druskininkų savivaldybės informacija