Nepasiturintiems gyventojams bus mokama didesnė piniginė socialinė parama bei tikslinės kompensacijos neįgaliesiems

Druskininkų savivaldybės administracija informuoja, kad, nuo 2021 metų pradžios padidėjus baziniams socialinių išmokų dydžiams, nepasiturintiems gyventojams bus mokama didesnė piniginė socialinė parama bei tikslinės kompensacijos neįgaliesiems.

Padidinus valstybės remiamų pajamų dydį nuo 125 iki 128 eurų, vidutinis socialinės pašalpos dydis vienam gyvenančiam asmeniui padidėjo nuo 175 iki 179,2 euro per mėnesį. Šis dydis aktualus, nustatant piniginę socialinę paramą nepasiturintiems žmonėms, teisę į socialinę paramą mokiniams, papildomą išmoką vaikui, paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti bei kitą socialinę paramą.

Padidinus tikslinių kompensacijų bazės dydžius, neįgaliesiems, kuriems nustatytas pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, tikslinė kompensacija padidėjo 3,3 euro, o tiems, kuriems nustatytas antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, – 1,8 euro.

Tiems, kam nustatytas pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis, tikslinė kompensacija padidėjo 7,8 euro, o kuriems nustatytas antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis – 5,7 euro.

Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos, paskirtos iki 2018 m. gruodžio 31 d., padidėjo 1,5–3 eurais. Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos, paskirtos iki 2018 m. gruodžio 31 d., padidėjo 7,5 euro.

Padidinus bazinės socialinės išmokos dydį nuo 39 iki 40 eurų, atitinkamai padidėjo nuo jo priklausančių išmokų dydžiai: vienkartinė išmoka vaikui, išmoka vaikui, išmoka privalomosios tarnybos kario vaikui, vienkartinė išmoka nėščiai moteriai, globos (rūpybos) išmoka, vienkartinė išmoka įsikurti, globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas, išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai, išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui, išmoka įvaikinus vaiką, vaiko laikinosios priežiūros išmoka, laidojimo pašalpa, parama palaikams parvežti, socialinė parama mokiniams. Kadangi minėtos išmokos mokamos už praėjusį mėnesį, padidėjusias išmokas gyventojai gaus šių metų vasarį.

Druskininkų savivaldybės informacija