Druskininkų savivaldybės administracija kviečia prisijungti prie kolektyvo Finansų ir apskaitos skyriaus vyriausiąjį specialistą.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – ne mažesnis kaip 5,00 (pareiginės algos baziniais dydžiais).

Reikalavimai:

– turėti socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba finansų, arba vadybos ir verslo administravimo krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą išsilavinimą) arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

– turėti ne mažesnį kaip 1 metų buhalterinio arba ekonominio darbo stažą;

– išmanyti finansų valdymą, lėšų judėjimą, gebėti savarankiškai tvarkyti buhalterinę apskaitą, sudaryti finansines ataskaitas;

– mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti informaciją ir teikti išvadas, susijusias su atlikta analize;

– pasižymėti analitiniu mąstymu, sugebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

– mokėti dirbti su „Microsoft Office“ programiniu paketu.

Privalumai:

– turėti ne mažesnį kaip 1 metų buhalterinio arba ekonominio darbo stažą biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos srityje;

– turėti darbo patirties turto apskaitos srityje ir darbo buhalterine programa „Labbis“ patirties;

– išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, ES teisės aktus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės biudžeto, ES finansinės paramos ir kitų lėšų panaudojimą, ES paramos fondų lėšų administravimą, buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę biudžetinėse įstaigose;

– išmanyti viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS) ir gebėti jais vadovautis.

Gyvenimo aprašymą (pageidautina su nuotrauka) prašome siųsti el. paštu vienu metu 2 adresais: julija.ramanauskiene@druskininkai.lt; jurgita.balciute@druskininkai.lt iki 2021 m. gegužės 7 d.

Tel. pasiteirauti +370 (313) 52 950 arba +370 (313) 40 026.