Įamžintas garsaus žemiečio R. Gavelio atminimas

Pasaulinė kultūros diena surado savo paminėjimo formų ir Druskininkuose. Ta proga, taip pat minint garsaus mūsų kraštiečio – rašytojo, fiziko, scenaristo Ričardo Gavelio – 70-metį, Druskininkuose, ant namo M. K. Čiurlionio g .44, kuriame savo vaikystę ir jaunystę praleido žinomas rašytojas, buvo atidengta Aloyzo Janušausko sukurta memorialinė atminimo lenta.

Garsaus mūsų kraštiečio – rašytojo, fiziko, scenaristo R. Gavelio – 70-mečio proga memorialinę atminimo lentą ant namo M. K. Čiurlionio g. 44 atidengė Savivaldybės meras R. Malinauskas ir Viešosios bibliotekos direktorė L. Žėkienė/Roberto Kisieliaus nuotrauka

Atidengimo ceremonijoje dalyvavo Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas, Viešosios bibliotekos direktorė Laima Žėkienė, miesto kultūros įstaigų vadovai.

Kaip atminimo lentos atidengimo ceremonijoje pasakojo Druskininkų viešosios bibliotekos direktorė Laima Žėkienė, į Druskininkus būsimas rašytojas R. Gavelis, Lietuvoje ir užsienyje populiaraus romano „Vilniaus pokeris“ autorius, atvyko jau būdamas 11 metų, kai jo tėvai persikėlė gyventi ir dirbti į Druskininkus. Ričardas lankė Druskininkų mokyklą-internatą (dabartinė „Atgimimo“ mokykla). Rašytojo tėvas Vytautas Gavelis nuo 1960 iki 1962 buvo mokyklos direktorius, motina Vanda Gavelienė šioje mokykloje dirbo fizikos mokytoja.

Druskininkuose rašytojas brendo, mokėsi, jį formavo mūsų mokytojai, kurie dirbo mokyklose, būreliuose. 1968 m. Ričardas aukso medaliu pabaigė vidurinę mokyklą ir išvyko studijuoti į Vilniaus universiteto fizikos-matematikos fakultetą, ten įgijo fiziko diplomą. Vėliau R. Gavelis įsitraukė į aktyvią literatūrinę veiklą. Rašytojas netikėtai mirė 2002 m. rugpjūtį, palaidotas Vilniuje, Rašytojų kalnelyje, o abu jo tėvai amžino poilsio atgulė Ratnyčios kapinėse.

Praėjusiais metais rašytojui būtų sukakę 70 metų. Ta proga Viešoji biblioteka parengė paraišką projektui „Ričardo Gavelio skaitymai“, kurį finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Druskininkų savivaldybė.

„Projekto tikslas – įprasminti lietuvių prozininko, publicisto, dramaturgo, kino scenaristo R. Gavelio asmenybę, jo gyvenimo ir literatūrinės veiklos vietas. Projekto įgyvendinimo metu dalyvauti trumposios prozos konkurse, skirtame Druskininkų krašto kūrėjo R. Gavelio kūrybai atminti, buvo kviečiami profesionalūs Lietuvos prozininkai“, – pasakojo bibliotekos direktorė.

Minint rašytojo gimtadienį, visose Druskininkų savivaldybės mokyklose organizuotos literatūros pamokos, moksleiviai prisiminė rašytoją, susipažino su jo kūryba.

Viešoji biblioteka miesto gyventojus ir svečius pakvietė dalyvauti literatūriniuose pašnekesiuose „Jo laikas dabar“, kuriuose pranešimus apie rašytojo gyvenimą ir kūrybą skaitė literatūrologė J. Čerškutė („Kas buvo ir ką rašė R. Gavelis“, prozininkė, rašytoja, vertėja B. Jonuškaitė („Lietuvių proza ir jos ištakos“). Iliustratorė G. Alice pristatė parodą „R. Gavelio „Vilniaus pokeriui 30“. Renginyje paskelbti prozininkų konkurso nugalėtojai.

Pirmoji vieta skirta Ievai Marijai Sokolovaitei už kūrinį „Magistralės“, antroji – Petrui Venclovai už kūrinį „Elegija Motinai“, trečioji – druskininkietei Linai Simutytei už kūrinį „Akmuo“. Nugalėtojai apdovanoti atminimo dovanomis.

Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos informacija