Druskininkų savivaldybė kviečia smulkaus ir vidutinio verslo subjektus teikti paraiškas paramai gauti

Druskininkų savivaldybės taryba patvirtino paramos smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams teikimo tvarkos aprašą, kuriuo prailgintas paraiškų paramai gauti pateikimo terminas bei išplėstas veiklų, kurioms gali būti teikiama parama, sąrašas.

Smulkaus ir vidutinio verslo subjektai kviečiami teikti paraiškas paramai gauti / Asociatyvi nuotrauka

Druskininkų savivaldybė kviečia smulkiojo ir vidutinio verslo atstovus susipažinti su naujos redakcijos Tvarkos aprašu ir iki šių metų spalio 31 d. pateikti paraiškas dėl finansinės paramos skyrimo. Atkreipiame dėmesį, kad paramos lėšos išmokamos kompensavimo būdu – pareiškėjai, teikdami paraiškas, jau turi būti patyrę išlaidas ir turėti tai pagrindžiančius dokumentus. Prašomos kompensuoti išlaidos turi būti patirtos ne vėliau kaip 12 mėnesių iki paraiškos pateikimo dienos.

Bendras vienam pareiškėjui per einamuosius kalendorinius metus skiriamos paramos dydis negali viršyti 4 000 Eur. Pareiškėjai gali kreiptis dėl ne daugiau kaip 3 žemiau išvardintų paramos priemonių:

– įmonės įregistravimo ir su įmonės steigimu susijusioms išlaidoms kompensuoti;

– naujų darbo vietų įsteigimo išlaidoms dalinai kompensuoti;

– verslo plano, investicijų projekto, paraiškos parengimo išlaidoms kompensuoti;

– rinkodaros, reklamos priemonių ir dalyvavimo skatinamuosiuose verslo renginiuose išlaidoms kompensuoti;

– veikloms, prisidedančioms prie išskirtinio Savivaldybės, kaip kurorto, įvaizdžio vystymo;

– interneto svetainės, elektroninės parduotuvės ir kitų elektroninių komercijos priemonių sukūrimo ir palaikymo išlaidoms kompensuoti;

– mokomųjų mokinių bendrovių ir jų jaunimo verslumo iniciatyvų išlaidoms dalinai kompensuoti;

– užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Druskininkų skyriui Vietinių užimtumo iniciatyvų projekto subsidijai gauti.

Papildoma informacija apie paramos skyrimą teikiama Druskininkų savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyriuje (Vilniaus al. 18, tel. (8 313) 52 676 arba el. paštu rasa.luksiene@druskininkai.lt