Darbą pradėjo naujai išrinkta Druskininkų savivaldybės Taryba

Antradienį Druskininkų savivaldybės posėdžių salėje sušauktas pirmasis naujai išrinktos Tarybos posėdis. Gerbti ir vykdyti LR Konstituciją ir įstatymus bei sąžiningai atlikti visas savivaldybės tarybos nario pareigas prisiekė 22 Druskininkų savivaldybės tarybos nariai. Posėdyje prisiekė jau šeštą kadenciją Druskininkų savivaldybei vadovausiantis meras Ričardas Malinauskas, jau pirmajame tiesioginių mero rinkimų ture užtikrintai surinkęs daugiau kaip 70 proc. rinkėjų balsų.

Po posėdžio didžioji dauguma naujosios kadencijos Druskininkų savivaldybės tarybos narių susibūrė bendrai nuotraukai/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Posėdis pradėtas iškilmingu Lietuvos Respublikos valstybiniu himnu, priesaikas priėmė ir Tarybos narių pažymėjimus įteikė Druskininkų savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkė Jurgita Kunevičiūtė.

Tarybos posėdyje svarstyti LR vietos savivaldos įstatyme numatyti klausimai. Slapto balsavimo metu Druskininkų mero pavaduotoju išrinktas Linas Urmanavičius. Atleista Administracijos vadovybė, o Administracijos direktorei Vilmai Jurgelevičienei pavesta eiti Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas tol, kol bus paskirtas savivaldybės administracijos direktorius naujai kadencijai.

Dar vieną kadenciją mero pavaduotojo pareigas eisiantis L. Urmanavičius padėkojo už jį balsavusiems Tarybos nariams už pasitikėjimą, kompetencijos ir žmogiškųjų savybių įvertinimą: „Savo pareigas visada stengiausi atlikti sąžiningai, remdamasis turima patirtimi ir kompetencijomis. Manau, kad visi sprendimai, kuriuos priėmėme su Tarybos dauguma, yra ir bus skirti bendruomenei, Druskininkų kurorto vystymuisi.“

L. Urmanavičius pažymėjo, kad mero pavaduotojo pareigos kartu reiškia didelę atsakomybę už savo darbus ir prieš rinkėjus, ir prieš merą, ir prieš Tarybą.

2019-2022 metų kadencijoje Druskininkų savivaldybės taryboje, kurią iš viso sudaro 25 nariai, dirbs meras R. Malinauskas kartu su visuomeninio rinkimų komiteto „Už Druskininkus su Ričardu Malinausku“ nariais – 18 tarybos narių mandatų; taip pat taryboje dirbs Tėvynės sąjungos koalicija – 4 tarybos narių mandatai, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga – 2 tarybos narių mandatai bei Lietuvos socialdemokratų partija – 1 tarybos nario mandatas.

Naująją Druskininkų savivaldybės tarybą ir merą R. Malinauską pasveikino LR Seimo nariai: Virginija Vingrienė ir Zenonas Streikus bei LR Vyriausybės atstovė Alytaus apskrityje Ona Balevičiūtė. Svečiai naujai prisiekusiai Tarybai palinkėjo sėkmingai tęsti pradėtus darbus.

Druskininkų savivaldybei ir šią kadenciją vadovaus meras R. Malinauskas; pirmojo naujosios Tarybos posėdžio metu mero pavaduotoju paskirtas L. Urmanavičius/Laimos Rekevičienės nuotrauka

Šventiniame Tarybos posėdyje dalyvavo Savivaldybės administracijos specialistai, įvairių įstaigų vadovai, asociacijos „Druskininkų klubas“ atstovai, druskininkiečiai ir Druskininkų krašto bendruomenių nariai.

Druskininkų savivaldybės meras R. Malinauskas, pasiteiravus, su kokiomis mintimis pradeda dar vieną kadenciją, savaitraščiui „Mano Druskininkai“ sakė, kad jaudulys jam, kaip ir kiekvienam žmogui, nėra svetimas dalykas: „Po viso to, kas vyko per praėjusias pastarąsias dvi kadencijas – pastaruosius ketverius ar aštuonerius metus – sulaukti tokio didžiulio, daugiau nei 70 proc. siekiančio rinkėjų pasitikėjimo yra sunkiai žodžiais nusakomas jausmas. Visų pirma, toks žmonių pasitikėjimas man yra didžiulis įsipareigojimas, atsakomybė. Kaip ir iki šiol, dirbsiu nuo dūšios, sąžiningai, su atsidavimu žmonėms ir Druskininkams.

Dirbsiu su dar didesniu entuziazmu, kad būtų rasti tinkami įvairių problemų sprendimo būdai, deramai įgyvendinti visi suplanuoti bendruomenei, Druskininkų kurortui ir visam Druskininkų kraštui reikalingi projektai, sukurti nauji infrastruktūros objektai. Tokie, kurie reikalingi ir krašto žmonėms, ir kurorto svečiams. Džiaugiuosi, kad prasideda naujojo Kultūros centro statyba. Būčiau labai laimingas, jei pavyktų gauti finansavimą ir Vilniaus alėjos rekonstrukcijai. Ir toliau bus didelis dėmesys skiriamas kaimiškosioms Druskininkų savivaldybės teritorijoms – miestas plečiasi, atsiranda daugiau vietovių, kuriose būtina tvarkyti susisiekimo, viešųjų erdvių, gatvių,  kiemų apšvietimo bei kitų viešųjų erdvių infrastruktūrą.

Darome viską, kas įmanoma ir tai, kas yra mūsų jėgoms. Kaip mums sekasi tai daryti – sprendžia mūsų bendruomenės žmonės, rinkėjai. Džiaugiuosi šiandienine Savivaldybės komanda, nes tai žmonės, su kuriais, vieną kartą aptarus vienos ar kitos problemos sprendimo būdą, antrą kartą apie tai kalbėti netenka.“

Druskininkų savivaldybės ir savaitraščio „Mano Druskininkai“ informacija