ĮSPŪDIS: Melagis. Ir dar skundikas

Praėjusią savaitę, grįžęs iš darbo, radau namie du jaunuolius, būsimus abiturientus, keistai krizenančius prie televizoriaus. „Cirką žiūrim…“, – trumpai paaiškino. Kas gi tokio turėjo nutikti, kad per atostogas, vidury vasaros, per Pasaulio futbolo čempionatą, paprastą dieną du jauni žmonės sėdėtų prie televizoriaus ir dar žiūrėtų „Seimo transliaciją tiesiogiai“?..

Pažiūrėjau tą „cirką“ ir aš. Žiūrėjau ir bandžiau suprasti, kas juos labiau linksmina? Galbūt jie mokosi, kaip nelaikyti egzaminų ir, nebaigus vidurinės, baigti aukštąjį mokslą? Ar tiesiog žiūri, kaip vienas buvęs druskininkietis, vidurinės mokyklos nebaigęs politikas, dabar Vyriausiosios rinkimų komisijos narys Vilius Semeška bando įtikinti Seimo narius, kad viskas gerai, kad vidurinę jis beveik baigė, nes turi labai daug diplomų ir dar yra nardymo instruktorius? Ar juos tiesiog linksmina savo sėbrą be brandos atestato stojusi ginti visa konservatorių kariauna?

„Jus Dievas nubaus…“, – rypavo eksdruskininkietė Irena Degutienė, kaltindama nepasitikėjimą apsimelavusiu tarnautoju reiškiančius valdančiuosius. Pagiežos tulžimi trykštantys, arogantiškai apie demokratijos griovimą, „zadanijas“ ir Seimo statutą samprotaujantys Seimo nariai Juknevičienė, Kreivys, Adomėnas, Anušauskas, imantys pavyzdį iš savo kreivai ir ironiškai besišypsančio jaunuolio Landsbergio, per daug nenustebino. Nei Seimo narių, nei televizijos žiūrovų neįtikino ir karštligiškomis lošėjo akutėmis šaudantis, pasakas apie savo mokslus, priverstinį pasitraukimą iš Druskininkų neva dėl politinio persekiojimo kuriantis Semeška. Pasakojo jis, kaip iš aukštesniosios Juozo Tallat-Kelpšos muzikos mokyklos, kurioje neva laikė egzaminus, perėjo į aukštesniąją Vilniaus ekonomikos mokyklą. Teigė, kad pateikė visus patvirtinančius dokumentus. Mirk iš juoko – kokie ten dokumentai!

Štai vienas iš jų. Seimo narė Agnė Širinskienė jį šią savaitę paskelbė savo „Facebook“ paskyroje. Be jokios datos. Kažkoks juokingai keistas sutapimas, kad nei pats „rašytojas“, nei mokyklos raštinė jokios žymos, jokio, net menkiausio, antspaudėlio „gauta“ – kad matytųsi, kada šis popierėlis gautas, kažkodėl neuždėjo. Taigi mandatinei komisijai jaunuolis rašo: „Kadangi aš baigiau Vokietijoje institutą, o stojant į jį buvo priduoti visi anksčiau gauti dokumentai, prašau priimti pažymą, kurioje yra vidurinės mokyklos baigimo pažymiai.“ Įtikinamai skambantis melas – Jūs juk nebaigėte instituto, geriausiu atveju – galbūt tik vokiečių kalbos kursus. Vidurinės, kaip ir tos pačios J. Tallat-Kelpšos aukštesniosios muzikos mokyklos, Jūs taip pat nebaigėte ir brandos atestato, supratau, tiesiog neturite. J. Tallat-Kelpšos aukštesniosios muzikos mokyklos dokumente teigiama: „1990 metų spalio 12 d. išbrauktas iš moksleivių sąrašų kaip nustojęs lankyti mokyklą.“ Švietimo ministerija oficialiai išaiškina, kad „nuo 1992 m. baigusiesiems specialiojo vidurinio mokymo programas buvo išduodami du baigimo dokumentai – brandos atestatas ir aukštesniosios mokyklos diplomas.“

Net trys skirtingi J.W. Goethe‘s instituto darbuotojai (instituto Frankfurte prie Maino direktorė Jutta Gehrig, Instituto personalo vadovas Felix Valentin ir Goethe‘s instituto Vilniuje Kalbos skyriaus vadovė Nijolia Buinovskaja) paaiškino, kad Goethe‘s institutas nėra ir niekada nebuvo aukštoji mokykla. „Esame vokiečių kultūros institutas, taip pat kaip Britų taryba ar Prancūzų institutas. Goethe‘s institutuose Vokietijoje galima kursuose mokytis vokiečių kalbos nuo A1 iki C2 lygio, bet tai yra tik kalbos mokymasis. Be to, Duisburge nėra Goethe‘s instituto, artimiausias tame regione yra Diuseldorfe“.

„Dokumentas, kurį Jūs pridėjote, nebuvo išduotas J. W. Goethe-Institute, todėl negalime patvirtinti jo autentiškumo. Išlaikyti egzaminą buvo galima ne tik Goethe-Institute, bet ir daugelyje kitų vietų, kur buvo siūlomi kalbos mokymai. Duisburge tikrai nėra Goethe-Instituto, bet galbūt ponas Semeška išlaikė kalbos egzaminą bendruomenės kolegijoje Volkshochschule (VHS)“, – rašė jie.

Na, bet grįžkime prie būsimo konservatorių „kankinio“ rašto. Kartą paragavęs, juk negali sustoti. Veikėjas, susiriesdamas, „raito“ toliau: „Kad Jums neatrodytų paradoksalu, kodėl baigęs aukštąjį mokslą nutariau stoti į ekonomikos mokyklą, norėčiau Jums paaiškinti, kad Vokietijoje baigiau Germanistiką, o to nepakanka dirbant užsienio firmose.“ Nuostabu – Wunderbahr!!! Pusės metų vokiečių kalbos kursai Volkshochschulėje virto Germanistikos aukštuoju išsilavinimu! Nežinau, kaip ten muzikos mokykloje jaunuolis matematikos mokėsi, o štai lietuvių kalbos, manau, pasimokyti reikėtų.

V. Semeška savo socialinio tinklo paskyroje specialiai publikavo ne visą dokumentą ir aiškino, neva Vilniaus apygardos prokuratūra atsisakė pradėti tyrimą dėl viešojo intereso pažeidimų. Nereikia klaidinti žmonių! Vilniaus apygardos prokuratūra priėmė nutarimą atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones ne todėl, kad V. Semeška nepadarė jokios nusikalstamos veikos, o dėl senaties. Beje, nutarimas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą yra apskųstas, ir skundas nagrinėjimas.

Konservatorius V. Semeška nepaviešino fakto, kad prokuratūra konstatavo, jog jis nėra įgijęs vidurinio išsilavinimo. Tai nurodyta Vilniaus apygardos prokuratūros 2018 m. birželio 19 d. nutarime, kuriame pažymėta, kad V. Semešką priimant į Vilniaus aukštesniąją ekonomikos mokyklą „buvo pažeista imperatyvi Švietimo įstatymo 6 straipsnio 1 dalies nuostata, kadangi stodamas į aukštesniąją mokyklą V. Semeška nebuvo įgijęs vidurinio išsilavinimo“.

Spėliodami, kaip nebaigęs vidurinės muzikantas perėjo į ekonomikos mokyklą, visi pamiršta kalendorių. Šis keistas perėjimas įvyko po ketverių metų! Per tą laiką „gabus“ jaunuolis dar spėjo padirbėti ir Susisiekimo ministerijoje. Kaip pranešė Susisiekimo ministerijos Personalo administravimo skyriaus vedėja Audronė Rutkauskienė, „Vilius Semeška 1991 m. gruodžio 18 d. buvo priimtas į Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Protokolinio skyriaus inspektoriaus pareigas, atleistas 1992 m. birželio 10 d. iš ministerijos Tarptautinių santykių skyriaus protokolinio sektoriaus inspektoriaus pareigų.“ Kokius savo kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus pateikė tas „gabus“, vidurinės nebaigęs jaunuolis, ministerija neatsakė. Savo biografijoje politikas vėl, tarsi netyčia, „klysta“. Jis rašo neva dirbęs „Susisiekimo ministerijos Konsulinio skyriaus specialistu” ir taip palengva traukia link diplomatinės tarnybos. Savo „herojiškoje“ biografijoje, vietiniame konservatorių rupore skelbtoje prieš keletą metų, politikas jau tiesiai giriasi – „beveik po metų darbo ministerijoje (viso labo tik pusmečio, – red. past.) gavau pasiūlymą dirbti Frankfurte prie Maino besikūrusiame Lietuvos konsulate.”

Tiesa, oficialioje biografijoje šis faktas dingsta. Nustebę ir Frankfurto prie Maino lietuviai – Lietuvos konsulato ten nėra. Kaip pranešė Užsienio reikalų ministerijos Komunikacijos ir kultūrinės diplomatijos departamentas „nuo 1992 m. Frankfurte prie Maino veikė Lietuvos garbės konsulatas. Garbės konsulu iki 2007 m. buvo Karl Rothenberger. Šiuo metu Lietuvos diplomatinių atstovybių ar konsulinių įstaigų Frankfurte prie Maino nėra.“ Fotografas, muzikantas, bankininkas, ekonomistas tikriausiai norėtų biografijos puslapiuose ir diplomatu pabūti.

Šį kartą, baigiantis Seimo pavasario sesijai, Semeška savo kėdę išsaugojo, pritrūko vos kelių balsų. Tiesa, jau pirmadienį surengtoje spaudos konferencijoje politikas vėl žarstėsi tikrovės neatitinkančiais teiginiais. Apie tai savo pranešime rašo Vyriausioji rinkimų komisija.

„Spaudos konferencijoje nuskambėję kaltinimai, jog esą yra manipuliuojama VRK narių darbo užmokesčiu, daromas politinis spaudimas VRK nariams, yra nepagrįsti jokiais faktais. praėjusią savaitę įvykusių plenarinių Seimo posėdžių metu buvo ne kartą paminėta, kad VRK narys V. Semeška yra atsakingas už kelis tyrimus, susijusius su valdančiąja partija. Pažymime, kad šie teiginiai neatitinka tikrovės, kadangi VRK narys nedalyvauja tyrimus vykdančiose darbo grupėse“, – skelbiama pranešime.

Na ką, visai negerbiamas politike, manau, kai 25-erius metus meluoji, nejučia pats patiki savo melu.

Bet net ir dabar, kad ir kokias istorijas bekurtumėte, vis tiek liksite tik vidurinės mokyklos nebaigusiu politiku. Deja, kaip matosi, nieko doro, išskyrus skundimą, taip ir nenuveikusiu Lietuvai.

 

Įdomu, ar kas nors matė V. Semeškos brandos atestatą?/„Mano Druskininkai“ archyvo nuotrauka

 

Virginijus Girgždas