Komentaras: Tarybos posėdyje – vulgarūs liberalų įžeidinėjimai Savivaldybės specialistėms

„Ateina kalės ant lenciūgų“. „Pasikvėpinkit kokiu odekolonu, nes jūs man smirdat, kai arti stovit“ – tai replikos, kuriomis opozicijai atstovaujantys Druskininkų liberalai pakomentavo Savivaldybės specialisčių darbą, šioms fotografuojant Druskininkų savivaldybės Tarybos posėdyje, sušauktame gegužės 28 dieną.

Pirmadienį posėdžiavusi Druskininkų savivaldybės Etikos komisija konstatavo, kad Tarybos nariai Karolis Kaklys ir Juozas Šarkus pažeidė Valstybės politikų elgesio kodekse nustatytus valstybės politikų elgesio padorumo ir pavyzdingumo principus bei rekomendavo suderinti savo elgesį ir veiklą su kodekse nustatytais principais ir reikalavimais. Etikos komisijos nariai pasisakė, kad pranešime nurodytos frazės yra nepagarbios, žeidžiančios. Sprendimai viešinami Druskininkų savivaldybės interneto svetainėje: www.druskininkai.lt

 

Replika šokiravo

Komisija, pradėjusi tyrimą pagal Savivaldybės administracijos Dokumentų ir informacijos skyriaus specialisčių Dianos Sinkevičiūtės ir Gintarės Varnelienės tarnybinį pranešimą dėl Tarybos nario K. Kaklio elgesio įvertinimo, buvo informuota, kad gegužės 28 dieną sušauktame Tarybos posėdyje jis įžeidinėjo tarnybines funkcijas atliekančias specialistes.

Kaip nurodoma komisijos priimtame sprendime, specialistėms priėjus nufotografuoti posėdyje pasisakančius Tarybos narius, K. Kaklys jų atžvilgiu replikavęs: „ateina kalės ant lenciūgų“. Etikos komisijos posėdyje G. Varnelienė paaiškino, kad, jai fotografuojant Tarybos narius posėdžio metu, šią repliką ji išgirdo iš K. Kaklio. G. Varnelienės nuomone, šie žodžiai buvo adresuoti jai ir kitai Administracijos specialistei D. Sinkevičiūtei, nes kitų asmenų šalia nebuvo. Komisijos sprendime aiškiai parašyta, kad Tarybos narys šiuos žodžius replikavo kolegoms, jis nematė, kad G. Varnelienė stovi netoli ir kad šiuos jo žodžius girdėjo.

Kaip savaitraščiui „Mano Druskininkai“ sakė G. Varnelienė, tokie Tarybos nario žodžiai šokiravo: „Manau, kad minėti opozicijos atstovai, demonstruodami nepagarbą mums, Savivaldybės administracijos darbuotojoms, peržengė bet kokias moralės ribas.“

Savaitraščiui „Mano Druskininkai“ susisiekus su K. Kakliu, jis išsigynė tokios replikos – neva tai yra išgalvota informacija, esą dirbančių žmonių atžvilgiu jis jokių replikų nesakęs.

 

Fotografuoja ir kitus

Etikos komisijos narys Julius Matulevičius, paprašytas pakomentuoti situaciją, sakė, kad tokie išsireiškimai netinka ne tik politikui, bet nepuošia nė vieno žmogaus, net jei jis taip bendrauja gatvėje ar namuose, jau nekalbant apie Tarybos posėdį. Pasak J. Matulevičiaus, specialistės atliko pareigą, tad kam koliotis? Ir koks bendravimo pavyzdys rodomas kitiems politikams? Juk, jeigu kas nors nepatinka, galima pasakyti deramu tonu ir žodžiu: „Galiausiai, jos fotografuoja ir visus kitus Tarybos narius. O ar negali būti, kad tas pats J. Šarkus, kuriam kiekviename posėdyje rūpi, „ar veikia transliacija“, imtų piktintis, jei, pavyzdžiui, jo nefotografuotų?“

 

„Ta frazė… visiškai ne ta“

Regis, J. Šarkui posėdžiuose jau prisireikė ne tik „veikiančios transliacijos“, bet ir odekolono? Kaip Etikos komisijai paaiškino Dokumentų ir informacijos skyriaus specialistė D. Sinkevičiūtė, posėdžio metu jai priėjus prie J. Šarkaus, jis replikavęs: „Pasikvėpinkit kokiu odekolonu, nes jūs man smirdat, kai arti stovit.“ Etikos komisijai Tarybos narys Virginijus Taletavičius, posėdžių metu sėdintis netoli J. Šarkaus, patvirtino, kad tądien sušauktame Tarybos posėdyje prie J. Šarkaus priėjus D. Sinkevičiūtei bei G. Varnelienei, jis aiškiai girdėjo kaip J. Šarkus, žiūrėdamas į jį fotografavusią D. Sinkevičiūtę, pasakė minėtą repliką. V. Taletavičius įsitikinęs, kad ji buvo skirta D. Sinkevičiūtę įžeisti.

Kaip savaitraščiui „Mano Druskininkai“ teigė D. Sinkevičiūtė, per ketverius darbo Savivaldybėje metus, tai buvo pirmas kartas, kai ji susidūrė su tokiu atviru pasityčiojimu: „Aš susidūriau pirmą kartą, tačiau Tarybos posėdžiuose dalyvaujantys kiti kolegos, kiek teko pastebėti, su pašaipomis susiduria nuolat. Be abejo, tai šokiruoja. Manau, kad žeminti, šaipytis iš žmonių dėl jų dirbamo darbo gali tik labai menką moralę turintys asmenys.“

Etikos komisijai J. Šarkus nurodė, kad jis nepažeidė Valstybės politiko elgesio kodekso reikalavimų ir „neturi daugiau ką paaiškinti“. Be to, nurodė, kad minėtų darbuotojų jis „nepažįsta ir net nežino jų pavardžių“… Savaitraščio „Mano Druskininkai“ žurnalistei susisiekus su J. Šarkumi, šis visų pirma perspėjo, kad pokalbis bus įrašomas, ir pareikalavo, kad tai, ką pasakys, būtų tiksliai užrašyta. Tai padaryti nebuvo lengva – dėl ne itin rišlios pašnekovo kalbos: „Aš, tą ką pasakysiu dabar, tą jūs tiksliai ir parašykit. Aš paspaudžiau, ir aš įrašysiu. Tai, visų pirma, tai yra neteisėta komisija, ir neteisėtas sprendimas. Dėl to, kad tokia frazė, kokia ten buvo pasakyta, parašyta, ta frazė buvo visiškai ne ta. Ji iškraipyta. Tai, tai… viena. Antra, trim žmonėm yra paskelbta, kad pažeidė etiką. Čia jau jūs parašysite dabar, čia jau didžiulis bus skandalas, čia yra ieškojimas priekabių ir šmeižtas prieš opozicijos narius; susidorojimas su opozicijos nariais.“

 

„Sportas“ – slėpti faktus?

Kai Druskininkų savivaldybės Etikos komisija į prokuratūrą kreipėsi po laidos „Demaskuoti“ prodiuserės ir vedėjos Lauros Radzevičiūtės pranešimo, siekiant išsiaiškinti, ar VRK narys, Druskininkų savivaldybės Tarybos narys Vilius Semeška savo, kaip valstybės politiko ir pareigūno biografijoje yra nurodęs teisingus faktus apie jo vidurinį išsilavinimą, prokuratūra gavusi pranešimą išnagrinėjo nurodytas aplinkybes ir konstatavo, kad, 1994 m. stodamas į aukštesniąją mokyklą, V. Semeška nebuvo įgijęs vidurinio išsilavinimo.

Tačiau pats V. Semeška nemano, kad, pateikdamas galimai tikrovės neatitinkančius biografijos faktus apie savo išsilavinimą, diskredituoja LR Seimą, VRK, konservatorių partiją, griauna rinkėjų pasitikėjimą. Ar viešoje erdvėje pateiktas, V. Semeškos „sudėliotas“ Vilniaus apygardos prokuratūros nutarimas skiriasi nuo siųstojo Druskininkų savivaldybės Etikos komisijai todėl, kad prokuratūros išvada V. Semeškai nepatiko? O gal savaip pateikinėti dokumentus jam yra tolygu sportiniam azartui?

Dar viena atomazga V. Semeškos politinių viražų istorijoje – pirmadienį priimtas Druskininkų savivaldybės Etikos komisijos sprendimas „Dėl Viliaus Semeškos elgesio“. Šiuo sprendimu pripažinta, kad jis pažeidė pagarbos žmogui ir valstybei, skaidrumo ir viešumo, sąžiningumo ir padorumo principus. Šie valstybės politikų elgesio principai nustatyti Valstybės politikų elgesio kodekse. Pats V. Semeška, paprašytas pakomentuoti Etikos komisijos sprendimą, savaitraščiui „Mano Druskininkai“ sakė, kad šios komisijos jis esą „nepripažįsta kaip teisėtos“, o visi jo diplomai esą „įgyti teisėtai“. Tačiau, jau antrą savaitę prašomas atsiųsti redakcijai jo vidurinio mokslo baigimo atestato kopiją, šį prašymą iki šiol ignoruoja.

Tarybos nariai K. Kaklys ir J. Šarkus pažeidė Valstybės politikų elgesio kodekse nustatytus valstybės politikų elgesio padorumo ir pavyzdingumo principus/„Mano Druskininkai“ archyvo nuotrauka

Parengė „Mano Druskininkai“ redakcija